PRACA BADAWCZA
Ocena przewodnictwa w nerwie słuchowym i pniu mózgu za pomocą metody ABR u osób z zespołem Downa
 
Więcej
Ukryj
1
Centrum Diagnozy i Terapii „Usłyszeć siebie”, Lublin
 
2
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
3
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego, Lublin
 
 
Data publikacji: 28-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Sienkiewicz   

Centrum Diagnozy i Terapii „Usłyszeć siebie”, ul. Wapowskiego 4/Lok.1, 20-491 Lublin, e-mail: sienkiewicz_katarzyna@interia.pl
 
 
Now Audiofonol 2016;5(3):35-41
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Jedną z przyczyn opóźnień w rozwoju intelektualnym, poznawczym i językowym u dzieci z zespołem Downa (ZD) są zaburzenia słuchu. Szacuje się, że częstość występowania ubytków słuchu u dzieci z tym zespołem wynosi od 38% do 82%. Wielu badaczy zainteresowało się pomiarami wartości interwałów czasowych odpowiedzi ABR u pacjentów z zespołem Downa, zakładając, że z różnych powodów przewodnictwo w nerwie słuchowym jest różne od przewodnictwa u pacjentów zdrowych.

Cel:
Celem pracy była ocena przewodnictwa w nerwie słuchowym i pniu mózgu u osób z zespołem Downa za pomocą słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu.

Materiał i metody:
W badaniach wzięło udział 39 osób z zespołem Downa w wieku od 1 roku do 27 lat. Grupa kontrolna obejmowała 78 osób z prawidłowym słuchem w wieku od 1 roku do 35 lat. Badanie ABR dla trzasku o natężeniu 70–80 dB nHL przeprowadzono za pomocą urządzenia Integrity V500 firmy Vivosonic. Pasmo wzmacniacza biologicznego w badaniach ABR zawierało się w przedziale od 30 do 3000 Hz. Bodźce prezentowano z naprzemienną polaryzacją przez słuchawki ER-3A. Częstość powtarzania bodźca wynosiła 37/s. W odpowiedziach ABR analizowano wartości interwałów czasowych I–III i III–V.

Wyniki:
Średnia wartość interwału I–III w grupie kontrolnej była istotnie statystycznie dłuższa niż w grupie osób z zespołem Downa, natomiast interwał III–V w grupie kontrolnej był nieznacznie krótszy niż w grupie z ZD, ale w sposób nieistotny statystycznie. W obu grupach średnie wartości interwału I–III były istotnie statystycznie dłuższe niż wartości średnie interwału III–V.

Wnioski:
Wyniki niniejszej pracy wykazały, że przewodnictwo neuronalne w nerwie słuchowym u osób z zespołem Downa jest szybsze od przewodnictwa osób zdrowych z prawidłowym słuchem.

 
REFERENCJE (41)
1.
Korenberg JR, Chen XN, Schipper R. i wsp. Down syndrome phenotypes: the consequences of chromosomal imbalance. Proc Natl Acad Sci USA, 1994; 91(11), 4997–5001.
 
2.
Korniszewski L. Dziecko z zespołem wad wrodzonych. Diagnostyka dysmorfologiczna, Warszawa: PZWL; 2004.
 
3.
Opitz JM, Gilbert-Barness EF. Reflections of the pathogenesis of Down syndrome. Am Med Genet Supp, 1990; 7: 38–51.
 
4.
Keiser H, Montague J, Wold D Maune D, Pattison D. Hearing loss of Down syndrome adults. Am J Ment Defic, 1981; 85: 467–72.
 
5.
Szyfter W, Łączkowska-Przybylska J. Hearing impairment in children with Down’s syndrome. Otolaryngol Pol, 1999; 13: 83–86.
 
6.
Hassman E, Skotnicka B, Midro A, Musiatowicz M. Distortion products otoacustic emissions in diagnosis of hearing loss in Down Syndrome. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 1988; 45: 199–206.
 
7.
Davis B. Auditory disorders In Down’s syndrome. Scan Audiol Suppl, 1998; 30: 65–68.
 
8.
Iino Y, Imamura Y, Harigi S, Tanaka Y. Efficacy of tympanostomy tube insertion for ototis media with effusion in children with Down syndrome. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 1999; 49: 143–49.
 
9.
Kaga K, Marsh R. Auditory brainstem responses in young children with Down’s syndrome. Int J Pediatr Otolaryngol, 1986; 11: 29–38.
 
10.
Murizi M, Ottaviani F, Paludetti G, Lungarotti S. Audiological findings in Down’s children. Int J Pediatr Otolaryngol, 1985; 9: 227–32.
 
11.
Pappas DG, Flexer C, Shackelford MA. Otological and habilitativ management of children with Down Syndrome. Laryngoscope, 1994; 104: 1065–70.
 
12.
Roizen JR, Wolters C, Nicol T, Blondis TA. Hearing loss in children with Down syndrome. J Pediatr, 1993; 123: 10–12.
 
13.
Shott SR, Joseph A, Heithaus D. Hearing loss in children with Down syndrome. Int. Pediatr Otorhinolaryngol, 2001; 61: 199–205.
 
14.
Pilecki W, Sadowska L, Mysłek M. Efektywność wczesnej neurostymulacji rozwoju wg Wrocławskiego Modelu Usprawniania dzieci z zespołem Downa w świetle badań bioelektrycznych mózgu. Fizjoterapia Polska, 2002; 2(2): 99–107.
 
15.
Ferii R, Del Gracco S, Elia M, Musumeci SA, Stefani MC. Age, sex and mental retardation related changes of brainstem auditory evoked potentials in Down’s syndrome. Ital J Neurol Sci, 1995; 16: 377–83.
 
16.
Folsom RC, Widen JE, Wilson WR. Auditory brainstem responses in infants with Down’s syndrome. Arch Otolaryngol, 1983; 109: 607–10.
 
17.
Minczakiewicz EM. Gdy u dziecka rozpoznano zespół Downa. Kraków: Wyd. Naukowe WSP; 1994.
 
18.
Petit TL, Le Boutillier JC, Alfano DP i wsp. Synaptic development in the human fetus: a morphometric analysis of normal and Down’s syndrome neocortex. Exp Neurol, 1984; 83, 13–23.
 
19.
Sadowska L, Gruna-Ożarowska A, Krefft A, Badowski R. Syntetyczna ocena zmian strukturalnych mózgu w badaniu magnetycznym rezonansem jądrowym (MRI) u leczonych osób z zespołem Downa. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005; 3(3): 252–61.
 
20.
Schmidt-Sidor B, Wiśniewski KE, Shepard TH i wsp. Brain growth in Down syndrome subjects 15 to 22 weeks of gestational age and birth to 60 months. Neuropathology, 1990; 9(4): 181–90.
 
21.
Wiśniewski KE, Dalton AJ, McLachlan C i wsp. Alzheimer disease in Down’s syndrome clinicopathologic studies. Neurology, 1985; 35: 957–61.
 
22.
Wiśniewski KE, Laure-Kamionowska M, Connell F i wsp. Neuronal density and synaptogenesis in the postnatal stage of brain maturation in Down’s syndrome. W: Epstein CL, red. The neurobiology of Down’s syndrome. New York: Raven Press; 1986, s. 29–44.
 
23.
Wiśniewski K, Schmid-Sidor B. Postnatal delay of myelin formation in brains from Down syndrome infants and children. Neuropathology, 1989; 8: 55–62.
 
24.
Wiśniewski KE: Down syndrome children often have brain with maturation delay, retardation of growth and cortical dysgenesis. Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet, Suppl, 1990; 7: 274–81.
 
25.
Wiśniewski KE, Kida E. Abnormal neurogenesie and synaptogenesis in Down syndrome brain. Dev Brain Dysfunct, 1994; 7: 289–301.
 
26.
Kochanek K. Słuchowe potencjały wywołane. W: Audiologia Kliniczna. Łódź; 2005, s. 167.
 
27.
Pilecki W. Ustalanie się dróg słuchowych u noworodków w świetle badań wywołanych potencjałów z pnia mózgu. Praca doktorska. Wrocław: Akademia Medyczna; 1989.
 
28.
Squires N, Aine C, Buchwald J, Norman R, Galbraith G. Auditory brainstem responses abnormalities in severely and profoundly retarded adults. Electroencephalogr Clin Neurophysiol, 1980; 50: 172–85.
 
29.
Dfaz F, Zurron M. Auditory evoked potentials in Down’s syndrome. Electroencephalogr Clin Neurophysiol, 1995; 526–37.
 
30.
Jiang ZD, Wu YY, Liu XY. Early development of brainstem auditory evoked potentials in Down’s syndrome. Early Hum Dev, 1990; 23: 41–51.
 
31.
Kakigi K, Kuroda Y. Breinstem auditory evoked potentials in adults with Down’s syndrome. Electroencephalogr Clin Neurophysiol, 1992; 84: 293–95.
 
32.
Crome L, Cowie V, Slater E. A statistical note on cerebelar and brain-stem weight in mongolism. J Ment Defic Res, 1966; 10: 69–72.
 
33.
Poblano A, Munoz-Hernandez SE, Arias-Aranda I, CastroCue-De Carpizo L, Montes de Oca-Fernandez E, G de laVega-De Teyssier. Brain-stem auditory evoked potentials andmedian latency in children with Down’s syndrome. Bol Med Hosp Infant Mex, 1991; 48: 793–99.
 
34.
Intrapiromkul J, Aygun N, Tunkel DE, Carone M, Yousem DM. Inner ear anomalies seen on CT images in people with Down syndrome. Pediatr Radiol, 2012; 42(12): 1449–55.
 
35.
Kręcicki T, Zalesska-Kręcicka M, Kubiak K, Gawron W. Brain auditory evoked potentials in children with Down syndrome. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2005; 69: 615–20.
 
36.
Yung-Jung Ch, Peng-Cheng F. Sensory evoked potentials in infants with Down Syndrome. Acta Pediatrica, 2005; 94: 1615–18.
 
37.
Forti S, Amadeo Ch. Auditory brainstem responses (ABR) in normal hearing adult subjects with Down’s syndrome. Brain Res, 2008; 1233: 58–62.
 
38.
Satoa M, Suzukia Sh. Auditory Brainstem Responses in newborns with Down Syndrome at a Japanese Perinatal Center. Int J Clin Pediatr, 2014; 3(3): 69–71.
 
39.
Saliba I, Sbeity S, El-Zir E i wsp. Down Syndrome: An electrophysiological and radiological profile. Laryngoscope, 2014; 124: 141–47.
 
40.
Sersen EA, Heaney G, Clausen J, Belser R, Rainbow S. Brainstem auditory-evoked responses with and without sedation in autism and Down’s syndrome. Biol Psychiatry, 1990; 27(8): 834–40.
 
41.
Kittler P, Phan T, Gardner J. Auditory brainstem evoked responses in newborns with Down Syndrome. Am J Intellect Dev Disabil, 2009; 114(6): 393–400.
 
Scroll to top