PRACA PRZEGLĄDOWA
Nowe metody audiometrii impedancyjnej. Część II. Szerokopasmowa tympanometria reflektancyjna
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
2
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego, Lublin
 
 
Data publikacji: 27-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Lech Śliwa   

Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: l.sliwa@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2016;5(4):11-23
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Metody badania właściwości mechanoakustycznych ucha środkowego wykorzystujące pomiar parametrów transmisyjnych fali akustycznej były znane od wielu lat i wykorzystywane w laboratoriach badawczych m.in. do modelowania struktury ucha. Metody te zyskały praktyczną przydatność z chwilą wdrożenia zautomatyzowanych, prostych w obsłudze systemów pomiarowych dostępnych dla lekarzy i audiologów. Celem drugiej części pracy jest wprowadzenie do metod pomiarowych szerokopasmowej tympanometrii reflektancyjnej. Przedstawiono podstawy teoretyczne metody i zasady jej technicznej realizacji. Omówiono sens fizyczny i znaczenie wielkości mierzonych i ich związki z funkcjonowaniem ucha środkowego. Pokazano najważniejsze możliwości zastosowań metody w diagnostyce patologii ucha środkowego. Wybrane zagadnienia zilustrowano wynikami prac własnych autorów. Omówiono także potencjalne ograniczenia metody i wskazano dziedziny, w których można oczekiwać intensywnych badań dla rozwoju diagnostyki otologicznej wykorzystującej metody tympanometrii szerokopasmowej.
 
REFERENCJE (35)
1.
Śliwa L, Kochanek K. Nowe metody audiometrii immitancyjnej. Cz. 1. Tympanometria klasyczna i wieloczęstotliwościowa. Now Audiofonol, 2016; 5(3): 9–21.
 
2.
Vanhuyse V, Creten W, Van Camp K. On the W-notching of tympanograms. Scand Audiol, 1975; 4: 45–50.
 
3.
Margolis RH, Hunter LL. Acoustic immitance measurement. W: Hosford-Dunn H, red. New York, NY: Thieme; 2000.
 
4.
Keefe D, Bulen J, Arehart K, Burns E. Ear canal impedance and reflection coefficient in human infants and adults. J Acoust Soc Am, 1993; 94: 2617–38.
 
5.
Withnell R, Jeng P, Waldvogel K, Morgenstein K. Allen J. An in situ calibration for hearing thresholds. J Acoust Soc Am, 2009; 125: 1605–11.
 
6.
Rosowski JJ, Stenfelt S, Lilly D. An overview of wideband immittance measurements techniques and terminology: you say absorbance, I say reflectance. Ear Hear, 2013; 34: 9–16.
 
7.
Feeney MP, Hunter LL, Kei j, Lilly DJ, Margolis RH, Nakajima HH i wsp. Consensus Statement: Eriksholm Workshop on Wideband Absorbance Measures of the Middle Ear. Ear Hear, 2013; 34: 78–79.
 
8.
Keefe DH, Simmons JL. Energy transmittance predicts conductive hearing loss in older children and adults. J Acoust Soc Am, 2003; 114: 3217–38.
 
9.
Prieve BA, Feeney MP, Stenfelt S, Shahnaz N. Prediction of conductive hearing loss using wideband acoustic immittance. Ear Hear, 2013; 34: 54–59.
 
10.
Shahnaz N, Feeney NM, Schairer KS. Wideband acoustic immittance normative data: ethnicity, gender, aging, and instrumentation. Ear Hear, 2013; 34: 27–35.
 
11.
Śliwa L, Kochanek K, Mazurkiewicz K, Piłka A, Skarżyński H. Evaluation of acoustic immitance measurement with wide-band tympanometry method. XXIV IERASG Symposium, Busan; 2015.
 
12.
Hunter LL, Shanaz N. Acoustic Immitance Measures. Basic and Advanced Practice. San Diego: Plural Publishing; 2014.
 
13.
Hunter LL, Stanford CA. Tympanometry and wideband acoustic immittance. W: Katz J, red. Handbook of Clinical Audiology. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2015, wyd. 6, s. 137–65.
 
14.
Nakajima HH, Rosowski JJ, Shahnaz N, Voss SE. Assessment of ear disorders using power reflectance. Ear Hear, 2013; 34: 48–53.
 
15.
Feeney MP, Grant IL, Marryott LP. Wideband energy reflectance measurements in adults with middle-ear disorders. J Speech Lang Hear Res, 2003; 46: 901–11.
 
16.
Voss SE, Rosowski JJ, Merchant SN, Peake WT. Middle-ear function with tympanic-membrane perforations. I. Measurements and mechanisms. J Acoust Soc Am, 2001; 110 (3 Pt 1): 1432–44.
 
17.
Lerut B, Pfammatter A, Moons J, Linder T. Functional correlations of tympanic membrane perforation size. Otol Neurotol, 2012; 33: 379–86.
 
18.
Rosowski JJ, Nakajima HH, Hamade MA, Mahfoud L, Merchant GR, Halpin CF i wsp. Ear-canal reflectance, umbo velocity, and tympanometry in normal-hearing adults. Ear Hear, 2012; 33: 19–34.
 
19.
Voss SE, Merchant GR, Horton NJ. Effects of middle-ear disorders on power reflectance measured in cadaveric ear canals. Ear Hear, 2012; 33: 195–208.
 
20.
Allen JB, Jeng PS, Levitt H. Evaluation of human middle ear function via an acoustic power assessment. J Rehabil Res Dev, 2005; 42(4 Suppl 2): 63–78.
 
21.
Shahnaz N, Bork K, Polka L, Longridge N, Bell D, Westerberg BD. Energy reflectance and tympanometry in normal and otosclerotic ears. Ear Hear, 2009; 30: 219–33.
 
22.
Zwislocki JJ. Analysis of the middle-ear function. I. Input impedance. J Acoust Soc Am, 1962; 34: 1514–23.
 
23.
Kringlebotn M. Network model for the human middle ear. Scan Audiol, 1988; 17: 75–85.
 
24.
Liu YW, Sanford CA, Ellison JC, Fitzpatrick DF, Gorga MP i wsp. Wideband absorbance tympanometry using pressure sweeps: System development and results on adults with normal hearing, J Acoust Soc Am, 2008; 124: 3708–19.
 
25.
Sanford CA, Hunter LL, Feeney MP, Nakajima HH. Wideband acoustic immittance: tympanometric measures. Ear Hear, 2013; 34: 65–71.
 
26.
Sanford CA1, Keefe DH, Liu YW, Fitzpatrick D, McCreery RW, Lewis DE i wsp. Sound-conduction effects on distortion-product otoacoustic emission screening outcomes in newborn infants: Test performance of wideband acoustic transfer functions and 1-kHz tympanometry. Ear Hear, 2009; 30: 635–52.
 
27.
Mazurkiewicz K. Porównanie tympanometrii klasycznej z tympanometrią szerokopasmową. Dyplomowa praca magisterska, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2015 (niepublikowana).
 
28.
Keefe D, Levi E. Maturation of the middle and external ears: acoustic power-based responses and reflectance tympanometry. Ear Hear, 1996; 17(5): 361–73.
 
29.
Voss S, Allen B. Measurement of acoustic impedance and reflectance in the human ear canal. J Acoust Soc Am, 1994; 95: 372–84.
 
30.
Voss SE, Stenfelt S, Neely ST, Rosowski JJ. Factors that introduce intrasubject variability into ear-canal absorbance measurements. Ear Hear, 2013; 34: 60–64.
 
31.
Hunter LL, Prieve BA, Kei J, Sanford CA. Pediatric applications of wideband acoustic immittance measures. Ear Hear, 2013; 34: 36–42.
 
32.
Kei J, Sanford CA, Prieve BA, Hunter LL. Wideband acoustic immittance measures: developmental characteristics (0 to 12 months). Ear Hear, 2013; 34: 17–26.
 
33.
Michałek M. Porównanie wyników tympanometrii szerokopasmowej uzyskanych za pomocą dwóch urządzeń. Dyplomowa praca magisterska. Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2016 (niepublikowana).
 
34.
Interacoustics Titan v.3.3. Instrukcja użycia – PL. Dostępne z URL: http://www.interacoustics.com/....
 
35.
Mimosa Acoustics. MEPA3 Manual. Dostępne z URL: http://www.mimosaacoustics.com....
 
Scroll to top