PRAKTYKA KLINICZNA
Efektywność funkcjonalnej Rytmiczno-Ruchowej Rehabilitacji Głosu w terapii wokalisty z zaburzeniami głosu
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Wokalno-Aktorski, Katedra Audiologii i Foniatrii, Warszawa
 
2
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
 
Data publikacji: 27-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Ewa Kazanecka   

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Katedra Audiologii i Foniatrii, ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa, e-mail: ewkazanecka@gmail.com
 
 
Now Audiofonol 2016;5(4):51-58
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy jest przedstawienie autorskiego programu funkcjonalnej Rytmiczno-Ruchowej Rehabilitacji Głosu oraz efektów terapii przeprowadzonej u wokalisty z zaburzeniami głosu.

Materiał i metody:
22-letni wokalista rozrywkowy z zaburzeniami głosu w mowie i śpiewie był leczony funkcjonalną metodą opracowaną przez pedagoga śpiewu i foniatrę w Katedrze Audiologii i Foniatrii UMFC. Wynik terapii oceniany był za pomocą wywiadu, VHI, odsłuchowej i fizykalnej oceny percepcyjnej, badania wideostroboskopowego i akustycznego, wykonanych przed terapią i 3 lata po rozpoczęciu terapii.

Wyniki:
Badania wykonane 3 lata od momentu rozpoczęcia terapii wykazały ustąpienie dolegliwości, redukcję punktów VHI, poprawę w ocenie funkcjonalnej oraz parametrach akustycznych i wibracji fałdów głosowych.

Wnioski:
Rytmiczno-Ruchowa Rehabilitacja Głosu może być skuteczna w terapii i profilaktyce zaburzeń głosu wokalisty.

 
REFERENCJE (28)
1.
Morrison M. Pattern recognition in muscle misuse voice disorders: how I do it. J Voice, 1997; 11(1): 108–14.
 
2.
Abeida MEU, Liesa RF, Varela HV, Campayo JG. Study of the influence of psychological factors in the etiology of vocal nodules in women. J Voice, 2013; 27(1): 129.e15–e20.
 
3.
Pedrosa V, Pontes A, Pontes P, Behlau M, Peccin SM. The effectiveness of the Comprehensive Voice Rehabilitation Program Compared with the Vocal Function Exercises Method in behavioral dysphonia: A randomized clinical trial. J Voice, 2016; 30(3): 377.e11–19.
 
4.
Harris S. Speech therapy for dysphonia. W: Harris T, Harris S, Rubin J. The voice clinic Handbook. London: Whurr Publishers Ltd., 1998.
 
5.
Niebudek-Bogusz E, Sznurowska-Przygocka B, Fiszer M, Kotyło P, Sinkiewicz A, Modrzewska M, Śliwińska-Kowalska M. The effectiveness of voice therapy for teachers with dysphonia. Folia Phoniatr Logop, 2008; 60(3): 134–41.
 
6.
Szkiełkowska A, Kazanecka E. Emisja głosu wskazówki metodyczne. Warszawa: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu i Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, 2011.
 
7.
Thomas LB, Stemple JC. Voice therapy: Does science support the art? Communicative Disorders Review, 2007; 1, 51.
 
8.
Sataloff RT. Professional voice. San Diego: Plural Publishing Inc., 2005.
 
9.
Boone DR. Is your voice telling on you? How to find and use your natural voice. London: Whurr Publishers Ltd., 1997.
 
10.
Sabol JW, Lee L, Stemple JC. The value of vocal function exercises in the practice regimen of singer. J Voice, 1995; 9(1): 27–36.
 
11.
Tay EYL, Phyland DJ, Oates J. The effect of vocal function exercises on the voices of aging community choral singers. J Voice, 2012; 26(5): 672.e19–27.
 
12.
Sauder C, Roy N, Tanner K, Daniel R. Houtz, Smith ME. Vocal function exercises for presbylaryngis: A multidimensional assessment of treatment outcomes. Ann Otol Rhinol Laryngol, 2010; 119(7): 460–67.
 
13.
Desai V, Mishra P. Voice therapy outcome in puberphonia. J Voice, 2012; 2(1): 26–29.
 
14.
Fu S, Theodoros DG, Ward EC. Delivery of intensive voice therapy for vocal fold nodules via telepractice: a pilot feasibility and efficacy study. J Voice, 2015; 29(6): 696–706.
 
15.
Fu S. Efficacy of intensive voice therapy for patients with vocal fold nodules. 2015, espace.library.uq.edu.au/view/UQ:371377.
 
16.
Pimenta RA, Dájer ME, Hachiya A, Cordeiro GF, Tsuji DH, Montagnoli AN. High-speed kymography identifies the immediate effects of voiced vibration in healthy vocal folds. Int Arch Otorhinolaryngol, 2013; 17(1): 74–79.
 
17.
Domańska M. Ocena skuteczności terapii głosowej w leczeniu zaburzeń głosu u nauczycieli. Medycyna Pracy, 2003; 4: 319–25.
 
18.
Zigler A, Amanda I, Gillespie AI, Verdolini Abbott K. Behavioral treatment of voice disorders in teachers. Folia Phoniatr Logop, 2010; 62: 9–23.
 
19.
McCullough GH, Zraick RI, Balou S, Pickett HC, Rangarathnam B, Tulunay-Ugur OE. Treatment of laryngeal hyperfunction with flow phonation: A pilot study. J Voice, 2012; 2(2): 64–69.
 
20.
Anhaia TC, Gurgel LG, VieiraRH, Cassol M. Direct and indirect vocal interventions for teachers: a systematic review of the literature. Audiol, Commun Res, 2013; 18(4): 363–68.
 
21.
Roy N, Gray SD, Simon M, Dove H, Corbin-Lewis K, Stemple JC. An evaluation of the effects of two treatment approaches for teachers with voice disorders: A prospective randomized clinical trial. J Speech Lang Hear Res, 2001; 44: 286–96.
 
22.
Malki KH, Nasser NH, Hassan SM, Farahat M. Accent method of voice therapy for treatment of severe muscle tension dysphonia. Saudi Med J, 2008; 29(4): 610–13.
 
23.
Chen SH, Hsiao TY, Hsiao LC, Chung YM, Chiang SC. Outcome of resonant voice therapy for female teachers with voice disorders: perceptual, physiological, acoustic, aerodynamic, and functional measurements. J Voice, 2007; 21(4): 415–25.
 
24.
Stemple JC, Lee L, D’Amico B, Pickup B. Efficacy of vocal function exercises as a method of improving voice production. J Voice, 1994; 8(3): 271–78.
 
25.
Varma A, Agrahari AK, Kumar R, Kumar V. Role of therapy in patients with mutational falsetto. IJOPL, 2015; 5(1): 25–27.26. Bassiouny S. Efficacy of Accent Method of voice therapy. Folia Phoniatr Logoped, 1998; 50: 146–64.
 
26.
Kotby MN. The Accent Method of voice therapy. San Diego, California: Singular Publishing Group Inc., 1995.
 
27.
Thyme-Frokjaer K, Frokjaer-Jensen B. The Accent Method: A rational voice therapy in theory and practice. Speechmark Publishing, 2001.
 
28.
Kazanecka E, Wrońska A, Szkiełkowska A, Skarżyński H. Zastosowanie Metody Akcentów do rehabilitacji zaburzeń głosu mówionego i śpiewanego. Audiofonologia, 2004; 26: 81–84.
 
Scroll to top