PRAKTYKA KLINICZNA
Elektro-naturalna stymulacja w leczeniu częściowej głuchoty
,
 
,
 
,
 
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
2
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Klinika Oto-Ryno-Laryngochirurgii, Warszawa/Kajetany
 
3
Instytut Narządów Zmysłów, Kajetany
 
4
Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski, Zakład Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej, Warszawa
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data publikacji: 24-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Piotr H. Skarżyński   

Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: p.skarzynski@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2018;7(3):45-52
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Obserwowane bardzo dobre wyniki zachowania słuchu w leczeniu częściowej głuchoty u ponad 3,5 tysiąca pacjentów oraz stały postęp w zakresie rozwoju nowych technologii przyczyniły się w ciągu kilkunastu lat do zdecydowanego rozszerzenia wskazań w leczeniu różnych uszkodzeń słuchu z zastosowaniem odpowiednich implantów ślimakowych.

Cel pracy:
Celem pracy była retrospektywna, wieloletnia analiza wyników zachowania słuchu w odniesieniu do dzieci z prawidłowym słuchem w zakresie częstotliwości 125–1500 Hz oraz znacznym do głębokiego niedosłuchem lub głuchotą dla częstotliwości powyżej 1500 Hz, które jako pierwsze w świecie zostały poddane operacji wszczepienia implantu ślimakowego z odpowiednio dobranymi elektrodami.

Materiał i metoda:
Zgodnie z kryteriami włączenia analizie poddano wyniki dwojga pacjentów pediatrycznych w wieku 9 i 16 lat, u których zastosowano stymulację elektro-naturalną. Audiometryczne badanie słuchu wykonano przed operacją i po zabiegu wszczepienia implantu ślimakowego po 1, 12, 36, 60 i 84 miesiącach. U starszego dziecka wykonano badanie dyskryminacji mowy w polu swobodnym przed zabiegiem i po operacji wszczepienia implantu ślimakowego. Zachowanie słuchu oceniono na podstawie nowego systemu klasyfikacji zachowania słuchu (ang. Hearing Preservation Classification System) autorstwa Skarżyńskiego, opracowanego w ramach międzynarodowego konsensusu grupy HEARRING.

Wyniki:
W obserwacji 12-miesięcznej u obu pacjentów stwierdzono całkowite zachowanie słuchu po operacji wszczepienia implantu ślimakowego. W długiej obserwacji (60- i 84-miesięcznej) zachowanie słuchu przekraczało 70%. W badaniu audiometrii słownej w polu swobodnym u starszego dziecka stopień dyskryminacji mowy z zastosowaniem procesora mowy implantu ślimakowego wzrósł z 65% do 90% w warunkach ciszy i z 30% do 75% w warunkach szumu (w obserwacji 84-miesięcznej).

Wnioski:
Implant ślimakowy wydaje się jedyną skuteczną możliwością kompensacji niedosłuchu u pacjentów z częściową głuchotą typu PDT – ENS, u których obserwuje się niewystarczające korzyści słuchowe z aparatów słuchowych. Jego zastosowanie w takich sytuacjach pokazało nowe, pierwsze w świecie, docelowe grupy pacjentów w różnym wieku.

 
REFERENCJE (37)
1.
Mudry A, Mills M. The early history of the cochlear implant: a retrospective. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg, 2013; 139(5): 446–53.
 
2.
Ramsden RT. History of cochlear implantation. Cochlear Implants Int, 2013; 14 Suppl 4: 3–5.
 
3.
Hainarosie M, Zainea V, Hainarosie R. The evolution of cochlear implant technology and its clinical relevance. J Med Life, 2014; 7 Spec No. 2: 1–4.
 
4.
Macherey O, Carlyon RP. Cochlear implants. Curr Biol, 2014; 24(18): 878–84.
 
5.
Eshraghi AA, Nazarian R, Telischi FF, Rajguru SM, Truy E, Gupta C. The cochlear implant: historical aspects and future prospects. Anat Rec (Hoboken), 2012; 295(11): 1967–80.
 
6.
Skarżyński H, Lorens A, Piotrowska A. Residual acoustic hearing in the ear before and after cochlear implantation. Presentation at the 5th ESPCI in Antwerp, 2000.
 
7.
Gantz BJ, Turner C. Combining acoustic and electrical speech processing: Iowa/Nucleus hybrid implant. Acta Otolaryngol, 2004; 124(4): 344–47.
 
8.
Kiefer J, Pok M, Adunka O, Stürzebecher E, Baumgartner W, Schmidt M i wsp. Combined electric and acoustic stimulation of the auditory system: results of a clinical study. Audiol Neurootol, 2005; 10(3): 134–44.
 
9.
Reiss LAJ, Perreau AE, Turner CW. Effects of lower frequency-to-electrode allocations on speech and pitch perception with the hybrid short-electrode cochlear implant. Audiol Neurootol, 2012; 17(6): 357–72.
 
10.
Skarzynski H, Lorens A, Matusiak M, Porowski M, Skarzynski PH, James CJ. Cochlear implantation with the Nucleus Slim Straight Electrode in subjects with residual low-frequency hearing. Ear Hear, 2014; 35(2): 33–43.
 
11.
Skarzynski H, Matusiak M, Furmanek M, Skarzyński PH. Deep insertion - round window approach by using SRA electrode. Cochlear Implants Int, 2014; 15 Suppl 1: 4–7.
 
12.
Skarzynski H, Lorens A, Matusiak M, Porowski M, Skarzynski PH, James CJ. Partial deafness treatment with the nucleus straight research array cochlear implant. Audiol Neurootol, 2012; 17(2): 82–91.
 
13.
Skarzynski H, Lorens A, Piotrowska A, Skarzynski PH. Hearing preservation in partial deafness treatment. Med Sci Monit, 2010; 16(11): 555–62.
 
14.
Skarzyński H, Lorens A, Piotrowska A. A new method of partial deafness treatment. Med Sci Monit, 2003; 9(4): 20–24.
 
15.
Skarzynski H, Lorens A, Piotrowska A, Anderson I. Partial deafness cochlear implantation in children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2007; 71(9): 1407–13.
 
16.
Skarżyński H. Ten years’ experience with a new strategy of Partial Deafness Treatment. Journal of Hearing Science, 2012; 2(2): 8–11.
 
17.
Gifford RH, Dorman MF, Skarzynski H, Lorens A, Polak M, Driscoll CLW i wsp. Cochlear implantation with hearing preservation yields significant benefit for speech recognition in complex listening environments. Ear Hear, 2013; 34(4): 413–25.
 
18.
Skarzynski H, Lorens A. Partial deafness treatment. Cochlear Implants Int, 2010; 11 Suppl 1: 29–41.
 
19.
Skarzynski H, Lorens A, Zgoda M, Piotrowska A, Skarzynski PH, Szkielkowska A. Atraumatic round window deep insertion of cochlear electrodes. Acta Otolaryngol, 2011; 131(7): 740–49.
 
20.
Skarzyński H, Lorens A, D’Haese P, Walkowiak A, Piotrowska A, Sliwa L i wsp. Preservation of residual hearing in children and post-lingually deafened adults after cochlear implantation: an initial study. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec, 2002; 64(4): 247–53.
 
21.
Lenarz T. Cochlear implant - state of the art. GMS Curr Top Otorhinolaryngol Head Neck Surg, 2017; 16: Doc04.
 
22.
Brant JA, Ruckenstein MJ. Electrode selection for hearing preservation in cochlear implantation: A review of the evidence. World J Otorhinolaryngol Head Neck Surg, 2016; 2(3): 157–60.
 
23.
Skarżyńska MB, Skarżyński PH, Król B, Kozieł M, Osińska K, Gos E i wsp. Preservation of hearing following cochlear implantation using different steroid therapy regimens: A prospective clinical study. Med Sci Monit, 2018; 24: 2437–45.
 
24.
Kuthubutheen J, Joglekar S, Smith L, Friesen L, Smilsky K, Millman T i wsp. The role of preoperative steroids for hearing preservation cochlear implantation: Results of a randomized controlled trial. Audiol Neurootol, 2017; 22(4–5): 292–302.
 
25.
Bond M, Elston J, Mealing S, Anderson R, Weiner G, Taylor RS i wsp. Effectiveness of multi-channel unilateral cochlear implants for profoundly deaf children: a systematic review. Clin Otolaryngol, 2009; 34(3): 199–211.
 
26.
Bruijnzeel H, Bezdjian A, Lesinski-Schiedat A, Illg A, Tzifa K, Monteiro L i wsp. Evaluation of pediatric cochlear implant care throughout Europe: Is European pediatric cochlear implant care performed according to guidelines? Cochlear Implants Int, 2017; 18(6): 287–96.
 
27.
Zgoda M, Lorens A, Skarzynski H. Partial Deafness Treatment in children: educational settings after 5 to 7 years of cochlear implant use. Journal Hearing Science, 2012; 2(2): 70–74.
 
28.
Skarżyński H, Lorens A, Skarżyński PH. Electro-Natural Stimulation (ENS) in Partial Deafness Treatment: A Case Study. Journal of Hearing Science, 2015; 4(4): 67–71.
 
29.
Skarzynski H, Matusiak M, Piotrowska A, Skarzynski PH. Surgical techniques in Partial Deafness Treatment. Journal of Hearing Science, 2012; 2(3): 9–13.
 
30.
Skarzynski H, Heyning P van de, Agrawal S, Arauz SL, Atlas M, Baumgartner W i wsp. Towards a consensus on a hearing preservation classification system. Acta Otolaryngol Suppl, 2013; 564: 3–13.
 
31.
Skarzynski H, Lorens A, Dziendziel B, Skarzynski PH. Expanding pediatric cochlear implant candidacy: A case study of electro-natural stimulation (ENS) in partial deafness treatment. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2015; 79(11): 1896–900.
 
32.
Gratacap M, Thierry B, Rouillon I, Marlin S, Garabedian N, Loundon N. Pediatric cochlear implantation in residual hearing candidates. Ann Otol Rhinol Laryngol, 2015; 124(6): 443–51.
 
33.
Rajan G, Tavora-Vieira D, Baumgartner W-D, Godey B, Müller J, O’Driscoll M i wsp. Hearing preservation cochlear implantation in children: The HEARRING Group consensus and practice guide. Cochlear Implants Int, 2018; 19(1): 1–13.
 
34.
Carlson ML, Van Abel KM, Pelosi S, Beatty CW, Haynes DS, Wanna GB i wsp. Outcomes comparing primary pediatric stapedectomy for congenital stapes footplate fixation and juvenile otosclerosis. Otol Neurotol, 2013; 34(5): 816–20.
 
35.
Bruce IA, Felton M, Lockley M, Melling C, Lloyd SK, Freeman SR i wsp. Hearing preservation cochlear implantation in adolescents. Otol Neurotol, 2014; 35(9): 1552–59.
 
36.
Trochymiuk A. Sprawności językowe a sprawności komunikacyjne w rozwoju mowy dziecka z uszkodzonym narządem słuchu Studium przypadku. Audiofonologia, 2001; 19: 121–53.
 
37.
Seebacher J, Muigg F, Fischer N, Weichbold V, Stephan K, Zorowka P i wsp. Auditory and cognitive development in a partially deaf child with bilateral electro-acoustic stimulation: A case study. Int J Audiol, 2018; 57(2): 150–55.
 
Scroll to top