PRAKTYKA KLINICZNA
Ocena korzyści słuchowych po zastosowaniu aktywnego implantu na przewodnictwo kostne Bonebridge w trudnych warunkach chirurgicznych
,
 
Piotr H. Skarżyński 1,2,3,4, A,C,E
,
 
Kamila Osińska 1, C,E-F
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Klinika Oto-Ryno-Laryngochirurgii, Warszawa/Kajetany
 
2
Instytut Narządów Zmysłów, Kajetany
 
3
Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski, Zakład Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej, Warszawa
 
4
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Zakład Teleaudiologii, Warszawa/Kajetany
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data publikacji: 24-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Anna Ratuszniak   

Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: a.ratuszniak@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2018;7(3):53-60
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Urządzenia na przewodnictwo kostne znajdują zastosowanie u pacjentów z różnymi zaburzeniami słuchu. Często również w przypadkach, kiedy interwencja w obrębie ucha środkowego jest ryzykowna.

Cel pracy:
Celem pracy jest porównanie wyników audiologicznych uzyskanych po zastosowaniu systemu aktywnego implantu na przewodnictwo kostne Bonebridge u pacjentów wymagających zmodyfikowanego podejścia chirurgicznego do wyników uzyskanych po zastosowaniu procedury typowej.

Materiał i metody:
Materiał pracy stanowią dwa przypadki pacjentów, u których przeprowadzono zmodyfikowaną procedurę chirurgiczną wszczepienia systemu Bonebridge. Zmiana w standardowym postępowaniu chirurgicznym podyktowana była w pierwszym przypadku względami anatomicznymi – przodującą zatoką esowatą oraz w drugim – koniecznością przeprowadzenia rekonstrukcji ściany przewodu słuchowego zewnętrznego ze względu na wcześniej przebyte zabiegi w obrębie wyrostka sutkowatego, w tym operację radykalną zmodyfikowaną. Grupę kontrolną stanowi 9 osób, u których procedura chirurgiczna przebiegła w sposób typowy. Porównawczą ocenę korzyści słuchowych przeprowadzono na podstawie wyników badań audiometrii tonalnej wykonanej przed zabiegiem i po nim oraz audiometrii wolnego pola wykonanej bez urządzenia oraz w urządzeniu 12 miesięcy po jego wszczepieniu.

Wyniki:
Wartości uzyskane w analizowanych pomiarach dla opisywanych przypadków z niewielkimi odstępstwami mieszczą się w typowym przedziale zmienności uzyskanym dla grupy kontrolnej.

Wnioski:
Zmodyfikowana z uwagi na warunki anatomiczne i stan miejscowy procedura chirurgiczna w analizowanych przypadkach nie wpłynęła istotnie na stopień pozyskanych korzyści w stosunku do grupy kontrolnej.

 
REFERENCJE (14)
1.
Skarżyński H, Szkiełkowska A, Olszewski Ł, Mrówka M, Porowski M, Fabijańska A, Skarżyński PH. Program stosowania implantów ucha środkowego i implantów zakotwiczonych w kości skroniowej na przewodnictwo kostne w leczeniu zaburzeń słuchu. Now Audiofonol, 2015; 4(1): 9–23.
 
2.
Sprinzl GM, Wolf-Magele A. The Bonebridge Bone Conduction Hearing Implant: indication criteria, surgery and a systematic review of the literature. Clin Otolaryngol., 2016; 41(2): 131–43.
 
3.
Ihler F, Volbers L, Blum J, Matthias C, Canis M. Preliminary functional results and quality of life after implantation of a new bone conduction hearing device in patients with conductive and mixed hearing loss. Otol Neurotol., 2014; 35(2): 211–15.
 
4.
Sprinzl, G., Lenarz, T., Ernst, A., et al. (2013). First European multicenter results with a new transcutaneous bone conduction hearing implant system: short-term safety and efficacy. Otol Neurotol, 34, 1076–83.
 
5.
Rahne T, Seiwerth I, Gotze G, Heider C, Radetzki F, Herzog M, Plontke SK. Functional results after Bonebridge implantation in adults and children with conductive and mixed hearing loss. Eur Arch Otorhinolaryngol., 2015 Nov; 272(11): 3263–69.
 
6.
Laske RD, Roosli Ch, Pfiffner F, Veraguth D, Huber AM. Functional results and subjective benefit of a transcutaneous bone conduction device in patients with single - sided deafness. Otology & Neurotology, 2015; 36(7): 1151–56.
 
7.
Schmerber S, Deguine O, Marx M. Safety and effectiveness of the Bonebridge transcutaneous active direct-drive bone-conduction hearing implant at 1-year device use. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 2016; 274(4): 1835–51.
 
8.
Weiss R, Leinung M, Baumann U, Weißgerber T, Rader T, Stöver T. Improvement of speech perception in quiet and in noise without decreasing localization abilities with the bone conduction device Bonebridge. Eur Arch Otorhinolaryngol., 2017; 274(5): 2107–15.
 
9.
Huber A, Sim J, Xie Y, Chatzimichalis M, Ullrich O, Röösli C.The Bonebridge: Preclinical evaluation of a new transcutaneously-activated bone anchored hearing device. Hear Res., 2013; 301: 93–99.
 
10.
BIAP – Bureau International d’Audiophonologie, https://www.biap.org/en/compon....
 
11.
Fontaine N, Hemar P, Schultz P, Charpiot A, Debry C. BAHA implant: implantation technique and complications. Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis., 2014; 131(1): 69–74.
 
12.
Kurz A, Flynn M, Caversaccio M, Kompis M. Speech understanding with a new implant technology: A comparative study with a new nonskin penetrating Baha system. Biomed Res Int. 2014; 2014: 416205.
 
13.
Sprinzl G, Lenarz T, Ernst A i wsp. The Bonebridge new transcutaneous Bone Conduction Hearing Implant: Safety and effectiveness data at 12 to 18 months device use. 2nd Meeting of the European Academy of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery, Nicea, Francja, 2013.
 
14.
Baumgartner W, Ernst A, Etschmaier K i wsp. Long-term safety and effectiveness of the Bonebridge Bone Conduction Implant System in adults. 13th International Conference on Cochlear Implants and Other Implantable Auditory Technologies, Monachium, Niemcy, 2014.
 
Scroll to top