PRAKTYKA KLINICZNA
Szumy uszne u dzieci - rozpoznawanie i postępowanie diagnostyczne
Łukasz Mazurek 1,2, B,E-F
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Oddział Otolaryngologiczny, Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki, Warszawa
 
2
Klinika Otolaryngologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
 
3
Klinika Szumów Usznych, Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data nadesłania: 22-06-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 24-07-2023
 
 
Data akceptacji: 24-07-2023
 
 
Data publikacji: 19-04-2024
 
 
Autor do korespondencji
Łukasz Mazurek   

Oddział Otolaryngologiczny, Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki, ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
 
 
Now Audiofonol 2024;13(1):68-73
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Szumy uszne u dzieci występują dużo częściej niż są rozpoznawane, ponieważ dzieci nie potrafią w sposób jasny wyrazić swoich dolegliwości. Na podstawie analizy dostępnego piśmiennictwa, zaleceń Brytyjskiego Towarzystwa Audiologicznego (British Society of Audiology) przygotowanego we współpracy z grupą roboczą (Pediatric Tinnitus Working Group) oraz doświadczeń własnych przedstawiono charakterystykę dziecięcych szumów usznych, ich wpływ na różne aspekty życia pacjentów pediatrycznych oraz zalecenia diagnostyczne. Ponadto omówiono sposoby postępowania i terapii szumów usznych u dzieci.
Scroll to top