PRACA PRZEGLĄDOWA
Leczenie zaburzeń słuchu za pomocą wszczepialnych implantów słuchowych (na przewodnictwo kostne, ucha środkowego) – potrzeby, dostępność w różnych regionach Polski
,
 
,
 
,
 
,
 
,
 
,
 
Piotr H. Skarżyński 3,4,5, A,E,G
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
2
Ministerstwo Zdrowia, Departament Analiz i Strategii, Warszawa
 
3
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Zakład Teleaudiologii i Badań Przesiewowych, Warszawa
 
4
Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski, Zakład Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej, Warszawa
 
5
Instytut Narządów Zmysłów, Kajetany
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data publikacji: 21-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Justyna Kutyba   

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Mokra 17, 05-830 Nadarzyn, e-mail: j.kutyba@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2019;8(3):9-18
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Niedosłuch jest zaburzeniem występującym coraz częściej u osób w różnym wieku. Główny Urząd Statystyczny szacuje, że w Polsce żyje ok. 6 mln osób, których dotyczy ten problem. Osoby z niedosłuchem mają różne możliwości leczenia. Najczęściej decydują się na klasyczne aparaty słuchowe, jednak nie we wszystkich przypadkach jest możliwość zastosowania takich urządzeń i wtedy pacjent najczęściej jest kwalifikowany do operacji wszczepienia implantu słuchowego.

Cel:
Celem pracy była analiza danych opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia w 2016 roku w odniesieniu do chorób nosa, zatok przynosowych, ucha, gardła i krtani w Polsce. Opublikowane dane umożliwiają ocenę dostępności świadczeń zdrowotnych w zakresie implantów ucha środkowego oraz implantów na przewodnictwo kostne udzielanych na terenie całego kraju.

Materiał i metody:
Analizy dokonano na podstawie map potrzeb zdrowotnych (MPZ) opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia w zakresie chorób nosa, zatok przynosowych, ucha, gardła i krtani. MPZ zostały przygotowane odrębnie dla każdego województwa.

Wyniki:
Dane dotyczyły hospitalizacji zakończonych w 2014 roku. Według sprawozdania w całym kraju wykonano 227 hospitalizacji, najwięcej w województwie mazowieckim 66 (30% wszystkich hospitalizacji). Świadczeń udzielono pacjentom w wieku 1–69 lat. Ośrodkiem wiodącym, który przeprowadził najwięcej zabiegów w omawianym zakresie, był Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach.

Wnioski:
Implanty ucha środkowego oraz zakotwiczone w kości skroniowej są stosunkowo nowymi urządzeniami. Analiza materiału wykazała, że dostępność tego typu urządzeń jest w miarę równomierna na terenie kraju, jednak większość usług związanych z tego typu implantami świadczona jest w województwie mazowieckim.

 
REFERENCJE (35)
1.
Obrycka A, Lorens A, Piotrowska A, Skarżyński H. Implant ucha środkowego. Możliwości eliminacji niektórych ograniczeń w odbiorze dźwięku wprowadzanych przez aparaty słuchowe. Audiofonologia, 2004; 26: 91–94.
 
2.
Lorens A, Skarżyński H. Technologia implantów ślimakowych. Now Audiofonol, 2012; 1(3): 18–23.
 
3.
Skarżyński H, Matusiak M, Piotrowska A, Skarżyński PH. Surgical techniques in partial deafness treatment. J Hear Sci, 2012; 2(3): 9–13.
 
4.
Skarżyński H, Góralówna M, Malesińska M, Geremek A. I Konferencja Implantów Ślimakowych. Audiofonologia, 1993; V: 233–36.
 
5.
Skarżyński H, Lorens A, Piotrowska A. A new method of partial deafness treatment. Med Sci Monit, 2003; 9(4): 20–24.
 
6.
Skarżyński H, Szkiełkowska A, Olszewski Ł, Mrówka M, Porowski M, Fabijańska A i wsp. Program stosowania implantów ucha środkowego i implantów zakotwiczonych w kości skroniowej na przewodnictwo kostne w leczeniu zaburzeń słuchu. Now Audiofonol, 2015; 4(1): 9–23.
 
7.
Mudry A, Tjellström A. Historical background of bone conduction hearing devices and bone conduction hearing aids. Adv Otorhinolaryngol, 2011; 71: 1–9.
 
8.
Verhaert N, Desloovere C, Wouters J. Acoustic hearing implants for mixed hearing loss: a systematic review. Otol Neurotol, 2013; 34: 1201–09.
 
9.
Olszewski Ł, Ratuszniak A, Obrycka A, Porowski M, Skarżyński PH, Pastuszak A i wsp. Middle Ear Implant – a chance for elimination of certain restrictions on sound reception tied with the hearing aids in the partial deafness treatment. 10th ESPCI Athens Medimond, 2011: 21–28.
 
10.
Dumon T. Vibrant Soundbridge middle ear implant in otosclerosis: technique – indication. Adv Otorhinolaryngol, 2007; 65: 320–22.
 
11.
Rydzewski B, Pruszewicz A. Kwalifikacja pacjentów i technika wszczepiania aparatów słuchowych zakotwiczanych (BAHA) na podstawie doświadczeń własnych. Otolaryngol Pol, 1995; 49 (Supl. 19): 461–64.
 
12.
Mrówka M. Zastosowanie tytanowych zaczepów osteointegracyjnych w otorynolaryngologii (praca na stopień doktora nauk medycznych). WUM; 2012.
 
13.
Skarżyński PH, Osińska K, Olszewski Ł, Ratuszniak A, Skarżyński H. Baha Attract bone conduction system-review of the patients and evaluation of the first results in Poland. 14th Symposium on Cochlear Implants in Children, 11–13. XII 2014, Nashville, USA.
 
14.
Skarżyński H, Mrówka M, Skarżyński PH, Olszewski Ł, Ratuszniak A. Surgical experience with Baha Attract. 13th International Conference on Cochlear Implants and other Implantable Auditory Technologies, 18–21 VI 2014, Munich, Germany.
 
15.
Skarżyński PH, Osińska K, Olszewski Ł, Ratuszniak A, Skarżyński H. Baha Attract bone conduction system-review of the patients and evaluation of the first results in Poland, 14th Symposium on Cochlear Implants in Children, 11–13 XII 2014, Nashville, USA.
 
16.
Ratuszniak A, Mrówka M, Skarżyński PH, Skarżyński H. Urządzenia wszczepialne na przewodnictwo kostne – zasada działania oraz wskazania. Now Audiofonol, 2017; 6(3): 29–34.
 
17.
Pfiffner F, Kompis M, Flynn M, Asnes K, Arnold A, Stieger C. Benefits of low-frequency attenuation of baha® in single-sided sensorineural deafness. Ear Hear 2011; 32(1): 40–45.
 
18.
Sprinzl GM, Wolf-Magele A. The Bonebridge Bone Conduction Hearing Implant: Indication criteria, surgery and a systematic review of the literature. Clin Otolaryngol, 2016; 41(2): 131–43.
 
19.
Amonoo-Kuofi K, Kelly A, Neeff M, Brown CR. Experience of bone-anchored hearing aid implantation in children younger than 5 years of age. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2015; 79(4): 474–80.
 
20.
MED-EL; https://www.medel.com [dostęp: 30.10.2018].
 
21.
Berenholz LP, Burkey JM, Lippy WH. Use of a bone-anchored hearing aid for functional single-sided deafness. Otolaryngol Head Neck Surg, 2007; 137(3): 522–23.
 
22.
Hol MK, Bosman AJ, Snik AF, Mylanus EA, Cremers CW. Bone-anchored hearing aids in unilateral inner ear deafness: an evaluation of audiometric and patient outcome measurements. Otol Neurotol, 2005; 26(5): 999–1006.
 
23.
Skarżyński H, Obrycka A, Piotrowska A, Lorens A. Zastosowanie implantu ucha środkowego u pacjenta z odbiorczym, wysokoczęstotliwościowym ubytkiem słuchu – studium przypadku. Otolaryngol Pol, 2008; 62(4): 606–12.
 
24.
Barbara M, Manni V, Monini S. Totally implantable middle ear device for rehabilitation of sensorineural hearing loss: preliminary experience with the Esteem, Envoy. Acta Otolaryngol, 2008; 31: 1–4.
 
25.
Bruschini L, Forli F, Passetti S, Bruschini P, Berrettini S. Fully implantable Otologics MET Carina(™) device for the treatment of sensorineural and mixed hearing loss: Audio-otological results. Acta Otolaryngol, 2010; 130(10): 1147–53.
 
26.
de Abajo J, Sanhueza I, Giron L, Manrique M. Experience with the active middle ear implant in patients with moderate-to-severe mixed hearing loss: indications and results. Otol Neurotol, 2013; 34(8): 1373–79.
 
27.
Zwartenkot JW, Hashemi J, Cremers CW, Mulder JJ, Snik AF. Active middle ear implantation for patients with sensorineural hearing loss and external otitis: long-term outcome in patient satisfaction. Otol Neurotol, 2013; 34(5): 855–61.
 
28.
Maurer J, Savvas E. The Esteem System: a totally implantable hearing device. Adv Otorhinolaryngol, 2010; 69: 59–71.
 
29.
Olszewski Ł. Urządzenia wszczepialne do ucha środkowego – przegląd. Now Audiofonol, 2013; 2(5): 15–22.
 
30.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zakresu treści map potrzeb zdrowotnych (Dz.U. 2015 poz. 458). Mapa potrzeb zdrowotnych dla Polski; http://www.mpz.mz.gov.pl/wp-co... [dostęp: 2.02.2019].
 
31.
World Health Organization. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych, X Rewizja, Tom I, wydanie 2008. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, 2012; s. 309; https://www.csioz.gov.pl/filea... [dostęp: 5.11.2018].
 
32.
Middle Ear Implants for the Treatment of Hearing Loss. Final STE Report. December 2011; https://open.alberta.ca/datase... [dostęp: 25.10.2018].
 
33.
Durko T, Jurkiewicz D, Kantor I, Klatka J, Kuczkowski J, Niemczyk K i wsp. Konsensus na temat leczenia niedosłuchów przy zastosowaniu implantów zakotwiczonych w kości. Łódź, 2011; http://www.otolaryngologia.org... [dostęp: 6.11.2018].
 
34.
Crowson MG, Tucci DL. Mini Review of the Cost-Effectiveness of Unilateral Osseointegrated Implants in Adults: Possibly Cost-Effective for the Correct Indication. Audiol Neurotol, 2016; 21: 69–71.
 
35.
Główny Urząd Statystyczny. Prognoza ludności na lata 2014–2050 – aneks; http://stat.gov.pl/obszary-tem... [dostęp: 30.03.2019].
 
Scroll to top