PRACA PRZEGLĄDOWA
Program stosowania implantów ucha środkowego i implantów zakotwiczonych w kości skroniowej na przewodnictwo kostne w leczeniu zaburzeń słuchu
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Klinika Otorynolaryngochirurgii, Warszawa/Kajetany
 
2
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Katedra Audiologii i Foniatrii, Warszawa
 
3
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Klinika Audiologii i Foniatrii, Warszawa/Kajetany
 
4
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Zakład Badań Audiologicznych i Protetyki Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
5
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej, Warszawa
 
6
Instytut Narządów Zmysłów, Warszawa/Kajetany
 
 
Data publikacji: 30-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Henryk Skarżyński   

Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: skarzynski.henryk@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2015;4(1):9-23
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Realizacja największego w świecie programu otochirurgicznego, obejmującego przeprowadzenie kilkunastu tysięcy procedur rocznie, pozwoliła na stopniowe wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych. Wiązało się to z zastosowaniem – najczęściej pierwszym w Polsce i jednym z pierwszych w świecie – różnych typów implantów ślimakowych, implantów ucha środkowego i implantów zakotwiczonych w kości skroniowej, wykorzystujących przewodnictwo kostne. W niniejszym opracowaniu przedstawiono w ujęciu historycznym wdrażanie i stosowanie kolejnych innowacyjnych rozwiązań. Za najistotniejsze uznano zaprezentowanie aktualnych wskazań do stosowania różnych typów implantów. Jest to część szerszego programu i koncepcji Skarżyńskiego, odnoszącej się do aktualnych możliwości leczenia różnych ubytków słuchu. W artykule pokazano ponadto często własne, oryginalne rozwiązania chirurgiczne, które były modyfikowane wraz z upływem czasu.
 
REFERENCJE (32)
1.
Skarżyński H i wsp. Wszczepy wewnątrzślimakowe – stan wiedzy, perspektywy, wskazania do stosowania. Otolaryngologia Polska, 1992; Suplement 14: 444–51.
 
2.
Skarżyński H i wsp. Wybrane problemy w zastosowaniu implantów ślimakowych. Otolaryngologia Polska, 1992; Suplement 14: 564.
 
3.
Skarżyński H. Możliwości i ograniczenia w stosowaniu wszczepów wewnątrzślimakowych. Magazyn Medyczny, 1992; 3(12): 50–2.
 
4.
Skarżyński H. Residual acoustic hearing in the ear before and after cochlear implantation. 5th European Symposium on Paediatric Cochlear Implantation. Abstract Book, 4–7 VI 2000, Antwerp, Belgia.
 
5.
Lorens A, Geremek A, Walkowiak A, Skarżyński H. Residual acoustic hearing before and after cochlear implantation. 4th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery „Past – Present – Future”. Abstract book, 13–18 V 2000, Berlin, Germany.
 
6.
Skarżyński H, Lorens A, Piotrowska A. A new method of partial deafness treatment. Med Sci Monit, 2003; 9(4): 20–4.
 
7.
Skarżyński H, Lorens A, Piotrowska A, Anderson I. Partial deafness cochlear implantation in children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2007; 71(9): 1407–13.
 
8.
Skarżyński H, Behr R i wsp. Pierwszy w Polsce implant słuchowy wszczepiony do pnia mózgu. Otolaryngologia Polska, 1999; Suplement 30, LIII: 113–6.
 
9.
Skarżyński H, Behr R, Lorens A, Podskarbi-Fayette R, Kochanek K. Bilateral electric stimulation from auditory brainstem implants in a patient with neurofibromatosis type 2. Med Sci Monit, 2009; 15(6): 100–4.
 
10.
Skarżyński H, Lorens A, Piotrowska A, Skarżyński PH. Hearing preservation in partial deafness treatment. Med Sci Monit, 2010; 16(11): 555–62.
 
11.
Skarżyński H, van de Heyning P, Agrawal S, Arauz SL, Atlas M, Baumgartner W i wsp. Towards a consensus on a hearing preservation classification system. Acta Otolaryngol, 2013; 133 (Suppl. 564): 3–13.
 
12.
Lorens A, Polak M, Piotrowska A, Skarżyński H. Outcomes of treatment of partial deafness with cochlear implantation: A DUET study. Laryngoscope, 2008; 118(2): 288–94.
 
13.
Skarżyński H, Lorens A, Piotrowska A, Podskarbi-Fayette R. Results of partial deafness cochlear implantation using various electrode designs. Audiol Neurootol, 2009; 14: 39–45.
 
14.
Skarżyński H, Lorens A, Zgoda M, Piotrowska A, Skarżyński PH, Szkiełkowska A. Atraumatic round window deep insertion of cochlear electrodes. Acta Otolaryngol, 2011; 131(7): 740–9.
 
15.
Skarżyński H, Lorens A. Electric acoustic stimulation in children. Adv Otorhinolaryngol, 2010; 67: 135–43.
 
16.
Skarżyński H, Podskarbi-Fayette R. A new cochlear implant electrode design for preservation of residual hearing: a temporal bone study. Acta Otolaryngol, 2010; 130(8): 888–96.
 
17.
Skarżyński H, Matusiak M, Piotrowska A, Skarżyński PH. Surgical techniques in partial deafness treatment. J Hear Sci, 2012; 2(3): 9–13.
 
18.
Brockmeier SJ, Peterreins M, Lorens A, Vermeire K, Helbig S, Anderson I i wsp. Music perception in electric acoustic stimulation users as assessed by the Mu.S.I.C. test. Adv Otorhinolaryngol, 2010; 67: 70–80.
 
19.
Gifford RH, Dorman MF, Spahr AJ, Bacon SP, Skarżyński H, Lorens A. Hearing preservation surgery: Psychophysical estimates of cochlear damage in recipients of a short electrode array. J Acoust Soc Am, 2008; 124(4): 2164–73.
 
20.
Gifford RH, Dorman MF, Skarżyński H, Lorens A, Polak M, Driscoll CL i wsp. Cochlear implantation with hearing preservation yields significant benefit for speech recognition in complex listening environments. Ear Hear, 2013; 34(4): 413–25.
 
21.
Lenarz T, Verhaert N, Desloovere C, Desmet J, D’hondt C, Gonzalez JC i wsp. A comparative study on speech in noise understanding with a direct acoustic cochlear implant in subjects with severe to profound mixed hearing loss. Audiol Neurootol, 2014; 19(3): 164–74.
 
22.
Obrycka A, Lorens A, Piotrowska A, Skarżyński H. Implant ucha środkowego. Możliwości eliminacji niektórych ograniczeń w odbiorze dźwięku wprowadzanych przez aparaty słuchowe. Audiofonologia, 2004; 26: 91–4.
 
23.
Olszewski Ł. Urządzenia wszczepialne do ucha środkowego – przegląd. Nowa Audiofonologia, 2013; 2(5): 15–22.
 
24.
Rydzewski B, Pruszewicz A. Kwalifikacja pacjentów i technika wszczepiania aparatów słuchowych zakotwiczanych (BAHA) na podstawie doświadczeń własnych. Otolaryngologia Polska, 1995; 49 (Supl. 19): 461–4.
 
25.
Mrówka M. Zastosowanie tytanowych zaczepów osteointegracyjnych w otorynolaryngologii. Praca na stopień doktora nauk medycznych. WUM, 2012.
 
26.
Skarżyński PH, Osińska K, Olszewski Ł, Ratuszniak A, Skarżyński H. Baha Attract bone conduction system-review of the patients and evaluation of the first results in Poland, 14th Symposium on Cochlear Implants in Children, 11–13 XII 2014, Nashville, USA.
 
27.
Skarżyński H, Mrówka M, Skarżyński PH, Olszewski Ł, Ratuszniak A. Surgical experience with Baha Attract. 13th International Conference on Cochlear Implants and other Implantable Auditory Technologies, 18–21 VI 2014, Munich, Germany.
 
28.
Skarżyński H, Obrycka A, Piotrowska A, Lorens A. Zastosowanie implantu ucha środkowego u pacjenta z odbiorczym, wysokoczęstotliwościowym ubytkiem słuchu – studium przypadku. Otolaryngologia Polska, 2008; 62(4): 606–12.
 
29.
Porowski M. Zastosowanie implantów słuchowych w wadach wrodzonych i nabytych ucha środkowego. Praca na stopień doktora nauk medycznych. WUM, 2014.
 
30.
Colletti V, Soli SD, Carner M, Colletti L. Treatment of mixed hearing losses via implantation of a vibratory transducer on the round window. Int J Audiol, 2006; 45(10): 600–8.
 
31.
Skarżyński H, Olszewski L, Skarżyński PH, Lorens A, Piotrowska A, Porowski M, Mrówka M, Piłka A. Direct round window stimulation with the Med-El Vibrant Soundbridge: 5 years of experience using a technique without interposed fascia. Eur Arch Otorhinolaryngol, 2014; 271(3): 477–82.
 
32.
Skarżyński H, Porowski M, Wąsowski A, Skarżyński PH, Olszewski L. Surgical technique to implant the new Codacs system. Our observations during 5 implantations. 29th Politzer Society Meeting, 14–17 XI 2013, Antalya, Turkey. The Journal of International Advanced Otology, 2013; 9(3), Supplement 1: 136.
 
Scroll to top