STUDIUM PRZYPADKU
Nabywanie języka i umiejętności komunikacyjnych przez dziecko z uszkodzonym narządem słuchu w terapii audytywno-werbalnej. Studium przypadku
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 1, 01-943 Warszawa
 
2
Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn
 
 
Data publikacji: 05-11-2020
 
 
Autor do korespondencji
Anna Barej   

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 1, 01-943 Warszawa, a.barej@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2012;1(1):129-133
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule zaprezentowano przypadek dziecka z prelingwalnym głębokim uszkodzeniem narządu słuchu rehabilitowanego metodą audytywno-werbalną. Szczegółowej analizie i ocenie została poddana sprawność językowa i komunikacyjna opisanego dziecka po dwóch latach rehabilitacji metodą audytywno-werbalną. Oprócz obserwacji wykorzystano ankietę opracowaną w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu stworzoną do oceny postępów słuchowych, językowych, poznawczych i komunikacyjnych dziecka rehabilitowanego metodą audytywno- werbalną. Ankietę wypełniają rodzice raz w miesiącu. Wykorzystano również kartę badania logopedycznego z materiałami pomocniczymi „Sprawdź jak mówię” dr Elżbiety Stecko. Dzięki badaniu metodą studium przypadku stworzono obraz rozwoju mowy, nabywania sprawności językowych i komunikacyjnych dziecka z uszkodzonym narządem słuchu rehabilitowanego metodą audytywno-werbalną.
 
REFERENCJE (5)
1.
Ciszyńska J., Korendo M.: Wczesna interwencja terapeutyczna. Kraków, 2007.
 
2.
Estabrooks W.; Auditory-Verbal, Therapy and Practice. Washington, 2006.
 
3.
Löwe A.: Każde dziecko może nauczyć się słuchać i mówić. Poznań, 1999.
 
4.
Trochymiuk A.; Sprawności językowe i komunikacyjne w rozwoju mowy dziecka z uszkodzonym narządem słuchu. Studium przypadku. Audiofonologia, 2001; 19: 122–53.
 
5.
Zarębina M.: Kształtowanie się systemu językowego dziecka. Wrocław, 1965.
 
Scroll to top