PRACA PRZEGLĄDOWA
Niespecyficzne metody wykorzystywane w terapii szumów usznych – przegląd wybranych technik
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Zakład Audiologii Eksperymentalnej, Warszawa/Kajetany
 
2
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Naukowe Centrum Obrazowania Biomedycznego, Warszawa/Kajetany
 
 
Data publikacji: 03-11-2020
 
 
Autor do korespondencji
Rafał Milner   

Światowe Centrum Słuchu, Zakład Audiologii Eksperymentalnej, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: r.milner@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2014;3(1):20-25
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Szumy uszne to złożone (nie tylko słuchowe) zaburzenie, któremu bardzo często towarzyszą problemy natury poznawczo-emocjonalnej. Pomimo iż szumy stanowią coraz większy problem społeczny, wciąż nie do końca poznany jest mechanizm ich powstawania. Ze względu na złożoną naturę zaburzenia nadal nie ma standardów diagnostycznych oraz w pełni skutecznych metod terapii szumów usznych. Niniejsza praca prezentuje przegląd wybranych niespecyficznych technik stosowanych w leczeniu szumów usznych, takich jak: techniki wykorzystujące zjawisko habituacji, terapia poznawczo-behawioralna (ang. Cognitive Behavioral Therapy, CBT), metody relaksacyjne oraz techniki związane z neuromodulacją i zmianą aktywności neuronalnej, takie jak: przezczaszkowa stymulacja prądem stałym (ang. transcranial Direct Current Stimulation, tDCS), przezczaszkowa powtarzana stymulacja magnetyczna (ang. Transcranial Magnetic Stimulation, TMS) czy neurofeedback.
FINANSOWANIE
Badania własne, które przedstawiono w pracy, sfinansowano ze środków grantu Narodowego Centrum Nauki nr 2011/03/D/NZ4/02431.
 
REFERENCJE (48)
1.
Skarżyński H. Szumy uszne i nadwrażliwość na dźwięki. Warszawa: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu; 1998.
 
2.
Bartnik G. Szumy uszne i nadwrażliwość słuchowa. Warszawa: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu; 2010.
 
3.
Landgrebe M, Langguth B. Tinnitus and psychiatric co-morbidity. W: Møller AR, Langguth B, DeRidder D, Kleinjung T, red. Textbook of Tinnitus. New York: Springer; 2011, 491–2.
 
4.
Crönlein T, Geisler P, Hajak G. Tinnitus and sleep. W: Møller AR, Langguth B, DeRidder D, Kleinjung T, red. Textbook of Tinnitus, New York: Springer; 2011, 505–10.
 
5.
Heller AJ. Classification and epidemiology of tinnitus. Otolaryngol Clin North Am, 2003; 36: 239–48.
 
6.
Hoffman HJ, Reed GW, George W. Epidemiology of tinnitus. W: Snow JB, red. Tinnitus theory and management. PMPH: USA; 2004, 16–41.
 
7.
Skarżyński H. Szumy uszne w życiu codziennym. Porady praktyczne dla pacjentów. Warszawa: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu; 2000.
 
8.
Fabijańska A. Badania epidemiologiczne szumów usznych i nadwrażliwości słuchowej na świecie i w Polsce. W: Skarżyński H, red. Szumy uszne i nadwrażliwość na dźwięki. Warszawa: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu; 1998, 35–41.
 
9.
Møller AR. Pathology of the auditory system that can cause tinnitus. W: Møller AR, Langguth B, DeRidder D, Kleinjung T, red. Textbook of Tinnitus. New York: Springer; 2011, 77–93.
 
10.
Tonndorf J. The analogy between tinnitus and pain: a suggestion for a physiological basis of chronic tinnitus. Hear Res, 1987; 28: 271–5.
 
11.
Jastreboff PJ. Tinnitus retraining therapy. W: Langguth GH, Kleinjung T, Cacace A, Møller AR, red. Progress Brain Research. Amsterdam: Elsevier; 2007, 166, 415–23.
 
12.
Schlee W, Lorenz I, Hartmann T, Müller N, Schulz H, Weisz N. A global brain model of tinnitus. W: Møller AR, Langguth B, DeRidder D, Kleinjung T, red. Textbook of Tinnitus. New York: Springer; 2011, 161–9.
 
13.
De Ridder D. A heuristic pathophysiological model of tinnitus. W: Møller AR, Langguth B, DeRidder D, Kleinjung T, red. Textbook of Tinnitus, New York: Springer; 2011, 171–97.
 
14.
Jastreboff PJ. Tinnitus Retaining Therapy: An implementation of the neurophysicological model of tinnitus. Cambridge University Press; 2004.
 
15.
Watanabe K, Kamio T, Ohkawara D, Aoki H, Baba S, Yagi T. Suppression of tinnitus by band noise masker – a study of 600 cases. Nihon Jibiinkoka Gakkai Kaiho, 1997; 100: 920–5.
 
16.
Del Bo L, Ambrosetti U. Hearing aids for the treatment of tinnitus. W: Langguth GH, Kleinjung T, Cacace A, Møller AR, red. Progress Brain Research, Amsterdam: Elsevier; 2007, 166, 341–5.
 
17.
Del Bo L, Baracca G, Forti S, Norena A. Sound stimulation. W: Møller AR, Langguth B, DeRidder D, Kleinjung T, red. Textbook of Tinnitus. New York: Springer; 2011, 597–604.
 
18.
Távora-Vieira D, Davis PB. Rehabilitation of tinnitus patients using the Neuromonics tinnitus treatment. W: Møller AR, Langguth B, DeRidder D, Kleinjung T, red. Textbook of Tinnitus. New York: Springer; 2011, 605–12.
 
19.
Greimel KV, Kröner-Herwig B. Tinnitus from the perspective of the psychologist. W: Møller AR, Langguth B, DeRidder D, Kleinjung T, red. Textbook of Tinnitus. New York: Springer; 2011, 223–8.
 
20.
Moller AR. Similarities between severe tinnitus and chronic pain. J Am Acad Audiol, 2000; 11: 115.
 
21.
Møller AR. Tinnitus and pain. W: Langguth GH, Kleinjung T, Cacace A, Møller AR, red. Progress Brain Research. Amsterdam: Elsevier; 2007; 166: 47–53.
 
22.
Andersson G. Psychological aspects of tinnitus and the application of cognitive – behavioral therapy. Clin Psychol Rev, 2002; 22: 977–90.
 
23.
Martinez Devesa P, Waddell A, Perera R, Theodoulou M. Cognitive behavioural therapy for tinnitus. Cochrane Database Syst Rev, 2007; (9):CD005233.
 
24.
Kabat-Zinn J, Hanh TN. Full catastrophe living: Using the wisdom of your body and mind to face stress, pain, and illness. New York: Bantam Dell a Division of Random House; 2009.
 
25.
Gans JJ, O’Sullivan P, Bircheff V. Mindfulness based tinnitus stress reduction pilot study. Mindfulness, 2013; 1–12.
 
26.
Llinás RR, Ribary U, Jeanmonod D, Kronberg E, Mitra PP. Thalamocortical dysrhythmia: a neurological and neuropsychiatric syndrome characterized by magnetoencephalography. Proc Natl Acad Sci, 1999; 96: 15222–7.
 
27.
Weisz N, Müller S, Schlee W, Dohrmann K, Hartmann T, Elbert T. The neural code of auditory phantom perception. J Neurosci, 2007; 27: 1479–84.
 
28.
Van Der Loo E, Gais S, Congedo M, Vanneste S, Plazier M, Menovsky T i wsp. Tinnitus intensity dependent gamma oscillations of the contralateral auditory cortex. PLoS One, 2009; 4: e7396.
 
29.
Eggermont JJ. Central tinnitus. Auris Nasus Larynx, 2003; 30: 7–12.
 
30.
Mühlnickel W, Elbert T, Taub E, Flor H. Reorganization of auditory cortex in tinnitus. Proc Natl Acad Sci, 1998; 95: 10340–3.
 
31.
Schlee W, Weisz N, Bertrand O, Hartmann T, Elbert T. Using auditory steady state responses to outline the functional connectivity in the tinnitus brain. PLoS One, 2008; 3: e3720.
 
32.
Schlee W, Hartmann T, Langguth B, Weisz N. Abnormal resting-state cortical coupling in chronic tinnitus. BMC Neurosci, 2009; 10: 11.
 
33.
Schlee W, Mueller N, Hartmann T, Keil J, Lorenz I, Weisz N. Mapping cortical hubs in tinnitus. BMC Biol, 2009; 7: 80.
 
34.
Vanneste S, De Ridder D. Transcranial direct current stimulation (tDCS): a new tool for the treatment of tinnitus? W: Møller AR, Langguth B, DeRidder D, Kleinjung T, red. Textbook of Tinnitus. New York: Springer; 2011, 711–5.
 
35.
Eichhammer P, Kleinjung T, Landgrebe M, Hajak G, Langguth B. TMS for treatment of chronic tinnitus – neurobiological effects. Prog Brain Res, 2007; 166: 369–75.
 
36.
Hartmann T, Lorenz I, Weisz N. Neurobiofeedback. W: Møller AR, Langguth B, DeRidder D, Kleinjung T, red. Textbook of Tinnitus. New York: Springer; 2011; 691–6.
 
37.
Schwartz MS, Andrasik FE. Biofeedback: A practitioner’s guide. New York: Guilford Press; 2003.
 
38.
Weisz N, Moratti S, Meinzer M, Dohrmann K, Elbert T. Tinnitus perception and distress is related to abnormal spontaneous brain activity as measured by magnetoencephalography. PLoS Med, 2005; 2: e153.
 
39.
De Ridder D, van der Loo E, Vanneste S, Gais S, Plazier M, Kovacs S i wsp. Theta-gamma dysrhythmia and auditory phantom perception: Case report. J Neurosurg, 2011; 114: 912–21.
 
40.
Kaiser DA. What is quantitative EEG? J Neurother, 2007; 10: 37–52.
 
41.
Dohrmann K, Weisz N, Schlee W, Hartmann T, Elbert T. Neurofeedback for treating tinnitus. Prog Brain Res, 2007; 166: 473–554.
 
42.
Strehl U. Slow cortical potentials neurofeedback. J Neurother, 2009; 13: 117–26.
 
43.
Birbaumer N, Elbert T, Canavan AG, Rockstroh B. Slow potentials of the cerebral cortex and behavior. Physiol Rev, 1990; 70: 1–41.
 
44.
Birbaumer N. Slow cortical potentials: Plasticity, operant control, and behavioral effects. The Neuroscientist, 1999; 5: 74–8.
 
45.
Strehl U, Leins U, Goth G, Klinger C, Hinterberger T, Birbaumer N. Self-regulation of slow cortical potentials: a new treatment for children with attention-deficit/hyperactivity disorder. Pediatrics, 2006; 118: e1530–40.
 
46.
Siniatchkin M, Hierundar A, Kropp P, Kuhnert R, Gerber W-D, Stephani U. Self-regulation of slow cortical potentials in children with migraine: an exploratory study. Appl Psychophysiol Biofeedback, 2000; 25: 13–32.
 
47.
Kotchoubey B, Strehl U, Uhlmann C, Holzapfel S, König M, Fröscher W i wsp. Modification of slow cortical potentials in patients with refractory epilepsy: a controlled outcome study. Epilepsia, 2001; 42: 406–16.
 
48.
Milner R, Lewandowska M, Ganc M, Cieśla K, Niedziałek I, Jędrzejczak WW i wsp. Neurofeedback wolnych potencjałów korowych w terapii chronicznych szumów usznych. Praca nieopublikowana.
 
Scroll to top