PRACA BADAWCZA
Emisja gry na instrumencie dętym a patologia krtani
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Katedra Audiologii i Foniatrii, Warszawa
 
2
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
 
Data publikacji: 03-11-2020
 
 
Autor do korespondencji
Ewa Kazanecka   

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Katedra Audiologii i Foniatrii, ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa, e-mail: ee.kazanecka@gmail.com
 
 
Now Audiofonol 2014;3(1):29-33
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Wśród pacjentów zgłaszających się do gabinetu Katedry Audiologii i Foniatrii UMFC z powodu zaburzeń głosu były osoby grające na instrumentach dętych.

Cel:
Zbadanie, czy czynności wykonywane na poziomie gardła i krtani w czasie gry na instrumencie dętym mogą być przyczyną zmian patologicznych krtani.

Materiał i metody:
Przebadano 25 instrumentalistów. U wszystkich przeprowadzono wywiad i badanie laryngologiczne. Następnie wykonano badanie wideona

Wyniki:
U ośmiu osób stwierdzono problemy głosowe. Analiza obrazów fiberoskopowych wykazała, że w czasie grania na instrumencie może dochodzić do patologicznego zwierania fałdów głosowych.

Wnioski:
Badania wykazały, że należy uwzględnić technikę gry jako czynnik etiologiczny w zaburzeniach głosu, a osoby grające na instrumentach dętych powinny być objęte opieką foniatryczną i – w razie potrzeby – rehabilitacją.

 
REFERENCJE (10)
1.
Janiszewski M. Ergonomia zawodu muzyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 1992; 45–6, 75–8, 189–90.
 
2.
Fuks L, Sundberg J. Blowing pressures in reed woodwind instruments. TMH-QPRS, 1996; 3: 41–56.
 
3.
Pawłowski Z. Fizjologiczna ocena wydolności gry na instrumentach dętych – studium aerodynamiczne. Archiwum Akustyki, 1987; 22(3): 173–81.
 
4.
Muras A. Analiza oddychania u muzyków grających na instrumentach dętych metodą aerodynamiczną. Praca doktorska. Warszawa: Akademia Muzyczna; 1981.
 
5.
Pawłowski Z. Foniatryczna diagnostyka wykonawstwa śpiewu i gry na instrumentach dętych. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, 2002; 330–85, 401–12.
 
6.
Rożek-Mróz K, Babińczuk-Borucińska D, Kotula P, Piechura R. Czynność układu oddechowego u muzyków grających na instrumentach dętych. Fizjoterapia, 1998; 6(4): 39–41.
 
7.
Fredriksen B. Arnold Jacobs: Song and Wind. Edited by John Taylor. Illinois, USA: WindSong Press Limited, 1996; 97–134.
 
8.
Zadurska M, Sieminska-Piekarczyk B, Fidecki M, Jakubowska M, Jalowski S, Jaśkowski J i wsp. Ocena zgryzu u osób grających na instrumentach dętych. Czas Stomat, 2006; LIX 2: 126–32.
 
9.
Weikert M, Schlömicher-Thier J. Laryngeal movements in saxophone playing: video-endoscopic investigations with saxophone players. J Voice, 1999; 13(2): 265–73.
 
10.
Graf PL. Check-up 20 ćwiczeń podstawowych dla flecistów. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne; 1998.
 
Scroll to top