PRAKTYKA KLINICZNA
Grupowa interwencja psychologiczna w rehabilitacji szumów usznych
Izabela Sarnicka 1, A-B,D,F
,
 
,
 
,
 
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Zakład Szumów Usznych, Warszawa/Kajetany
 
2
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Międzynarodowe Centrum Rehabilitacji, Łeba
 
3
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Klinika Rehabilitacji, Warszawa/Kajetany
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data publikacji: 24-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Izabela Sarnicka   

Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: i.sarnicka@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2018;7(3):67-70
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu (IFPS) od 13 lat prowadzona jest przez zespół psychologów stacjonarna grupowa interwencja, podczas której pacjenci uczą się radzić sobie z emocjonalnymi skutkami szumów usznych. Proponowana forma zajęć psychologicznych stanowi autorski projekt składający się z trzech bloków tematycznych: (1) oddziaływań psychologicznych opartych na pracy w grupie, (2) technik relaksacyjnych z wykorzystaniem muzykoterapii i pracy z ciałem oraz (3) zajęć usprawniających koncentrację uwagi. W pracy opisano zasady kwalifikacji do terapii oraz formę prowadzonych zajęć. Różnorodność zajęć umożliwia nabywanie umiejętności radzenia sobie z dolegliwością na wielu poziomach: poznawczym, emocjonalnym oraz behawioralnym. Program interwencji psychologicznej przez lata była modyfikowany i dostosowywany do potrzeb pacjentów.
 
REFERENCJE (23)
1.
Mc Fadden D. Tinnitus: facts, theories and treatment. Washington D.C.: National Academy Press; 1982.
 
2.
Jastreboff PJ. Phantom auditory perception (tinnitus): mechanisms of generation and perception. Neurosci Res, 1990; 8: 221–54.
 
3.
Halford JBS, Anderson SD. Anxiety and depression in tinnitus sufferers. J Psychosom Res, 1991; 35 (4/5): 383–90.
 
4.
Andersson G, Vretblad P. Anxiety sensitivity in patients with chronic tinnitus. Scand J Behav Ther, 2000; 29(2): 57–64.
 
5.
Langguth B, Landgrebe M, Kleinjung T, Sand GP, Hajak G. Tinnitus and depression. World J Biol Psychiatry, 2011; 12: 489–500.
 
6.
Tyler RS, Baker LJ.Difficulties experienced by tinnitus sufferers. J Speech Hear Disord, 1983; 48: 150–54.
 
7.
Kotyło P, Merecz D, Niebudek-Bogusz E, Śliwińska-Kowalska M. Program oceny i interwencji psychologicznej u pacjentów z szumami usznymi. Otolaryngologia-Prz.Klin, 2006; 5(4): 189–94.
 
8.
Andersson G, Lyttkens L, Larsen HC. Distinguishing levels of tinnitus distress. Clin Otolaryngol, 1999; 24: 404–10.
 
9.
Andersson G, Ericsson J, Lundh L, Lyttkens L. Tinnitus and cognitive interference: a Stroop Paradigm study. J Speech Lang Hear Res, 2000; 43: 1168–73.
 
10.
Rossiter S, Stevens C, Walker G. Tinnitus and its effect on working memory and attention. J Speech Lang Hear Res, 2006; 49: 150–60.
 
11.
Mazurek B, Szczepek A J, Herbert S. Stress and tinnitus. HNO, 2015; 63: 258–65.
 
12.
Hallam RS, Rachman S, Hinchcliffe R. Psychological aspects of tinnitus. W: Rachman S Ed. Contribution to medical Psychology. Oxford: Pergamon Press, 1984; 3: 31–34.
 
13.
Lindberg P, Scott B, Melin L, Lyttkens L. Behavioral therapy in the clinical management of tinnitus. Br J Audiol, 1988; 22: 265–72.
 
14.
Henry JL, Wilson PH. The Psychological Management of Chronic Tinnitus. A Cognitive-Behavioral Approach. Boston: Allyn and Bacon; 2001.
 
15.
Andersson G. Psychological aspects of tinnitus and the application of cognitive–behavioral therapy. Clin Psychol Rev, 2002; 22: 977–99.
 
16.
Beck AT. Cognitive therapy and the emotional disorders. New York: International Universities Press; 1976.
 
17.
Beck AT, Rush J, Shaw B, Emery G. Cognitive therapy of depression. New York: Guilford; 1979.
 
18.
Popiel A, Pragłowska E. Psychoterapia poznawczo-behawioralna. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Paradygmat; 2008.
 
19.
Karpiesz L, Latkowska E, Sarnicka I, Bartnik G. Znaczenie współpracy lekarza i psychologa w rehabilitacji pacjenta z szumem usznym. Now Audiofonol, 2012, 1(1): 112–15.
 
20.
Fabijańska A, Bartnik G, Jastreboff PJ, Rogowski M, Skarżyński H. Wstępny wywiad z pacjentem cierpiącym na szumy uszne. Audiofonologia, 1997;11: 205–209.
 
21.
Raj-Koziak D, Gos E, Rajchel J, Piłka A, Skarżyński H, Rostkowska J i wsp. Tinnitus and hearing survey: A Polish study of validity and reliability in a clinical population. Audiol Neurotol, 2017; 22: 197–204.
 
22.
Skarzynski PH, Raj-Koziak D, J Rajchel J, Pilka A, Włodarczyk A., Skarzynski H. Adaptation of the Tinnitus Handicap Inventory into Polish and its testing on a clinical population of tinnitus sufferers. Int J Audiol., 2017; 56(10): 711–15.
 
23.
Fludra M, Karendys-Łuszcz K, Sarnicka I. Hospitalizacje psychologiczne pacjentów z szumami usznymi – subiektywna ocena dokonywana przez uczestników. Now Audiofonol, 2017; 6(4): 23–27.
 
Scroll to top