PRACA PRZEGLĄDOWA
Ocena jakości życia po septoplastykach
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
2
Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski, Zakład Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej, Warszawa
 
3
Instytut Narządów Zmysłów, Kajetany
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data publikacji: 24-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Justyna Dąbrowska-Bień   

Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: j.bien@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2018;7(1):25-34
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Z uwagi na rosnącą świadomość społeczeństwa i większe wymagania odnośnie opieki zdrowotnej i zdrowia subiektywna ocena jakości życia (ang. quality of life, QoL) stała się istotnym aspektem oceny wyników leczenia. Pacjenci są lepiej wyedukowani na temat negatywnych konsekwencji chorób i często decydują się na dany zabieg chirurgiczny, kierując się chęcią poprawy jakości życia. Zwiększa się zatem zapotrzebowanie na narzędzia, które pozwolą badać jakość życia i oceniać wyniki leczenia w sposób wystandaryzowany, cechujące się rzetelnością, trafnością i czułością. Artykuł ma na celu przegląd piśmiennictwa dotyczącego oceny jakości życia po operacjach nosa. Operacje przegrody nosa to jedne z najczęściej wykonywanych procedur chirurgicznych przez otorynolaryngologów na całym świecie. Od wielu lat publikowane były subiektywne oceny efektów tych operacji. W ostatniej dekadzie coraz częściej zaczęły pojawiać się w literaturze prace dotyczące jakości życia po operacjach nosa, w których do oceny tej jakości posłużono się zwalidowanymi kwestionariuszami. Wcześniej oceny satysfakcji pacjenta dokonywano na podstawie badań retrospektywnych z użyciem skali wizualno-analogowej. Do chwili obecnej brakuje badań prospektywnych, w których użyte zostałyby specyficzne dla danego schorzenia, zwalidowane kwestionariusze. Większość pacjentów po septoplastyce jest zadowolona z efektu operacji, jednakże istnieje także istotna grupa pacjentów, którzy są nieusatysfakcjonowani. Kwestionariusze oceniające jakość życia dają możliwość wykrycia potencjalnych czynników wpływających na zadowolenie pacjenta i efekt końcowy leczenia oraz identyfikacji podgrupy pacjentów, którzy nie będą mieli efektu z leczenia chirurgicznego.
 
REFERENCJE (84)
1.
Tobiasz-Adamczyk B. Jakość życia w naukach społecznych i medycynie. Sztuka Leczenia, 1996; 2: 33–40.
 
2.
Kowalik S. Jakość życia pacjentów w procesie leczenia. W: Waligóra B, red. Elementy psychologii klinicznej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2004, t 4, s. 27–47.
 
3.
De Walden-Gałuszko K, Majkowicz M. Jakość życia w chorobie nowotworowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1994.
 
4.
Dmoch T, Rutkowski J. Badanie poziomu jakości życia. Wiadomości Statystyczne, 1985; 10: 27–31.
 
5.
Czapiński J. Psychologiczne teorie szczęścia. W: Czapiński J, red. Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka. Warszawa: PWN, 2004, 51–102.
 
6.
Birdwood G.F.B. (ed.): Addendom. Methods for measurment of Quality of life. W: Quality of life-how it can be assessed and improved. Cardiovascular problems in everyday practice. A service to the medical profession. Basle: CIBA-GEIGY, Medical and Pharmaceutical Information, 1987, s. 30–36.
 
7.
Katz S, Down TD, Cash HR i wsp. Progress in the development of the index of ADL. Gerontologist, 1970; 10: 20–30.
 
8.
Sichipper H. Quality of life: Principles of the clinical paradig. Journal of Psychosocial Oncology, 1990; 9: 171–85.
 
9.
World Health Organization. Text of the Constitution of the World Health Organization. Off. Rec. WHO, 1948.
 
10.
Hunt S, McKenna S. European Guide to the Nottingham Health Profile. The European Group for Quality of Life and Health Measurement. Montpellier, 1992.
 
11.
Stelcer B. Jakość życia i integracja psychiczna. W: Jakość życia w naukach medycznych. Poznań: Akademia Medyczna im. Karola Marcinkiewicza w Poznaniu; 2001, s. 117–27.
 
12.
Testa MA. Assessment of quality of life outcomes. The New England Journal of Medicine, 1996; 334: 835.
 
13.
Storstein L. Lifestyle changes in Cardiovascular patients-measuring their effect. W: Birdwood G.F.B., red. Quality of life – how it can be assessed and improved. Cardiovascular problems in everyday practice. A service to the medical profession. CIBA – GEIGY. Medical and Pharmaceutical Information, Basle Switzerland; 1987, s. 3–6.
 
14.
Wrześniewski K. Jakość życia pacjentów z chorobami internistycznymi – kilka uwag metodologicznych. W: Łoboz-Grudzień K., Panaszek B., Uchmanowicz I, red. Jakość życia w chorobach układu sercowo-naczyniowego. Wrocław: Akademia Medyczna im. Piastów Śl.; 2008, s. 16–23.
 
15.
WHOQOL, Quality of life assessment instruments. Study Protocol, Focus Group Work, The Development of the World Health Organization, Geneva, October 1993, mnh/ PSF 1–39&MNH/PSF 1–99.
 
16.
Ware JE, Sherbourne CD. The MOS 36-Item Short-Form Health Survey (SF-36). I. Conceptual framework and item selection. Med Care., 1992; 30: 473–83.
 
17.
Tylka J, Piotrowicz P. Kwestionariusz oceny jakosci życia SF36 – wersja polska. Kardiol Pol, 2009; 67: 1166–69.
 
18.
Singh A, Patel N, Kenyon G, Donaldson G. Is there objective evidence that septal surgery improves nasal airflow? J Laryngol Otol., 2006; 120: 916–20.
 
19.
Pirila T, Tikanto J. Unilateral and bilateral effects of nasal septum surgery demonstrated with acoustic rhinometry, rhinomanometry, and subjective assessment. Am J Rhinol., 2001; 15: 127–33.
 
20.
Naito K, Cole P, Chaban R, Oprysk D. Nasal resistance, sensation of obstruction and rhinoscopic findings compared. Am J Rhinol. 1988;2:65–69. 21.
 
21.
Courtiss EH, Goldwyn RM. The effects of nasal surgery on airflow. Plast Reconstr Surg. 1983; 72: 9–19.
 
22.
Sipilä J, Suonpää J. A prospective study using rhinomanometry and patient clinical satisfaction to determine if objective measurements of nasal airway resistance can improve the quality of septoplasty. Eur Arch Otorhinolaryngol., 1997; 254: 387–90.
 
23.
Broms P, Jonson B, Malm L. Rhinomanometry. IV. A preand postoperative evaluation in functional septoplasty. Acta Otolaryngol., 1982; 94: 523–29.
 
24.
Baumann I, Baumann H. A new classification of septal deviations. Rhinology, 2007; 45: 220–23.
 
25.
Harrill WC, Pillsbury HC, III, McGuirt WF, Stewart MG. Radiofrequency turbinate reduction: a NOSE evaluation. Laryngoscope, 2007; 117: 1912–19.
 
26.
Stewart MG, Smith TL, Weaver EM, Witsell DL, Yueh B, Hannley MT, Johnson JT. The NOSE study investgators. Outcomes after nasal septoplasty: Results from the Nasal Obstruction Septoplasty Effectiveness (NOSE) study. Otolaryngol Head Neck Surg., 2004; 130: 283–90.
 
27.
Lin HC, Lin PW, Su CY, Chang HW. Radiofrequency for the treatment of allergic rhinitis refractory to medical therapy. Laryngoscope, 2003; 113: 673–78.
 
28.
Porter MW, Hales NW, Nease CJ, Krempl GA. Long-term results of inferior turbinate hypertrophy with radiofrequency treatment: a new standard of care? Laryngoscope, 2006; 116: 554–57.
 
29.
Rhee CS, Kim DY, Won TB, et al. Changes of nasal function after temperature-controlled radiofrequency tissue volume reduction for the turbinate. Laryngoscope, 2001; 111: 153–58.
 
30.
Coste A, Yona L, Blumen M, et al. Radiofrequency is a safe and effective treatment of turbinate hypertrophy. Laryngoscope, 2001; 111: 894–99.
 
31.
Wittkopf M, Wittkopf J, Russel Ries W. The diagnosis and treatment of nasal valve collaps. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg., 2008; 16: 10–13.
 
32.
Becker SS, Dobratz EJ, Stowell N, Barker D, Park SS. Revision septoplasty: review of sources of persistent nasal obstruction. Am J Rhinol., 2008; 22: 440–44.
 
33.
André RF, Vuyk HD. Nasal valve surgery: our experience with the valve suspension technique. Rhinology, 2008; 46: 66–69.
 
34.
Kantas I, Balatsouras DG, Vafiadis M, Apostolidou MT, Korres S, Danielidis V. Management of inner nasal valve insufficiency. J Otolaryngol Head Neck Surg., 2008; 37: 212–18.
 
35.
Rhee JS, Book DT, Burzynski M, Smith TL. Quality of life assessment in nasal airway obstruction. Laryngoscope, 2003; 113: 1118–22.
 
36.
Rhee JS, Poetker DM, Smith TL, Bustillo A, Burzynski M, Davies RE. Nasal valve surgery improves disease-specific quality of life. Laryngoscope, 2005; 115: 437–40.
 
37.
Charlson ME, Pompei P, Ales KL, MacKenzie CR. A new method of classifying prognostic comorbidity in longitudinal studies: development and validation. J Chronic Dis., 1987; 40: 373–83.
 
38.
Gliklich RE, Hilinski JM. Longitudinal sensitivity of generic and specific health measures in chronic sinusitis. Qual Life Res., 1995; 4: 27–32.
 
39.
Becker DG. Sinusitis. J Long Term Eff Med Implants, 2003; 13: 175–94.
 
40.
Wielgosz R, Mroczkowski E. Metody oceny jakości życia pacjentów z przewlekłym zapaleniem nosa i zatok przynosowych. Otorynolaryngologia, 2011; 10(2): 57–61.
 
41.
Garratt A, Schmidt L, Mackintosh A, Fitzpatrick R. Quality of life measurement: bibliographic study of patient assessed health outcome measures. BMJ, 2002; 324: 1417–22.
 
42.
Siegel NS, Gliklich RE, Taghizadeh F, Chang Y. et al. Outcomes of septoplasty. Otolaryngol Head Neck Surg., 2000; 112: 228–32.
 
43.
Arunchalam PS, Kitcher E, Gray J, Wilson JA. Nasal septum surgery: evaluation of symptomatic and general health outcomes. Clin Otolaryngol., 2001; 26: 367–70.
 
44.
Buckland JR, Thomas S, Harries PG. Can the Sino-nasal Outcome Test (SNOT-22) be used as a reliable outcome measure for successful septal surgery? Clin Otolaryngol., 2003; 28: 43–47.
 
45.
Bhattacharyya N. Symptom and disease severity differences between nasal septal deviation and chronic rhinosinusitis. Otolaryngol Head Neck Surg., 2005; 133: 173–77.
 
46.
Metson RB, Gliklich RE. Clinical outcomes in patients with chronic sinusitis. Laryngoscope, 2000; 94(110 Suppl): 24–28.
 
47.
Konstantinidis I, Triaridis S, Triaridis A, Karagiannidis K, Kontzoglou G. Long term results following nasal septal surgery. Focus on patients’ satisfaction. Auris Nasus Larynx, 2005; 32: 369–74.
 
48.
Newton JR, Shakeel M, Ram B. Evaluation of endoscopic sinus surgery by Glasgow benefit inventory. J Laryngol Otol., 2008; 122: 357–60.
 
49.
Bohlin L, Dahlqvist A. Nasal airway resistance and complications following functional septoplasty: A ten-year follow-up study. Rhinology, 1994; 32: 195–97.
 
50.
Samad I, Stevens HE, Maloney A. The efficacy of nasal septal surgery. J Otolaryngol., 1992; 21: 88–91.
 
51.
Denholm SW, Sim DW, Sanderson RJ, Mountain RE, Marais J, Maran AG. Otolaryngological indicator operations: one year’s experience. J R Coll Surg Edinb., 1993; 38: 1–3.
 
52.
Sherman AH. A study of nasal airway function in the postoperative period of nasal surgery. Laryngoscope, 1977; 87: 299–303.
 
53.
Stocksted P. Long-term results, following plastic septum surgery. Rhinology., 1969; 7: 53–61.
 
54.
Jessen M, Ivarsson A, Malm L. Nasal airway resistance and symptoms after functional septoplasty: comparison of findings at 9 months and 9 years. Clin Otolaryngol Allied Sci., 1989; 14: 231–34.
 
55.
Dinis PB, Haider H. Septoplasty: Long-term evaluation of results. Am J Otolaryngol., 2002; 23: 85–90.
 
56.
Busaba NY, Hossain M. Clinical outcome of septoplasty and inferior turbinate reduction in the geriatric veterans population. Am J Rhinol., 2004; 18: 343–47.
 
57.
Stewart MG, Witsell DL, Smith TL, Weaver EM, Yueh B, Hannley MT. Development and validation of the Nasal Obstruction Symptom Evaluation (NOSE) Scale. Otolaryngol Head Neck Surg., 2004; 130: 157–63.
 
58.
Most SP. Anterior septal reconstruction. Outcomes after a modified extracorporeal septoplasty technique. Arch Facial Plast Surg., 2006; 8: 202–207.
 
59.
Alsarraf R, Larrabee WF, Anderson S, Murakami CS, Johnson CM. Measuring cosmetic facial plastic outcomes. A pilot study. Arch Facial Plast Surg., 2001; 3: 198–201.
 
60.
Hern J, Hamann J, Tostevin P, Rowe-Jones J, Hinton A. Assessing psychological morbidity in patients with nasal deformity using the CORE questionnaire. Clin Otolaryngol., 2002; 27: 359–64.
 
61.
Most SP, Alsarraf R, Larrabee WF. Outcomes of facial cosmetic procedures. Facial Plast Surg., 2002; 18: 119–24.
 
62.
Toriumi DM, Josen J, Weinberger M, Tardy ME Jr. Use of alar batten grafts for correction of nasal valve collaps. Arch Otolaryngol Head Neck Surg., 1997; 123: 802–808.
 
63.
Guyuron B, Bokhari F. Patient satisfaction following rhinoplasty. Aest Plast Surg., 1996; 20: 153–57.
 
64.
Constantinides MS, Adamson PA, Cole P. The long-term effects of open cosmetic septorhinoplasty on nasal air flow. Arch Otolaryngol Head Neck Surg., 1996; 122: 41–45.
 
65.
McKee GJ, O’Neill G, Roberts C, Lesser TH. Nasal airflow after septorhinoplasty. Clin Otolaryngol Allied Sci., 1994; 19: 254–57.
 
66.
Dziewulski P, Dujon D, Spyriounis P, et al. A retrospective analysis of the results of 218 consecutive rhinoplasties. Br J Plast Surg., 1995; 48: 451–54.
 
67.
Alsarraf R. Outcomes instruments in facial plastic surgery. Facial Plast Surg., 2002; 18: 77–86.
 
68.
Klassen A, Jenkinson C, Fitzpatrick R, Goddacre T. Patients’ health related quality of life before and after aesthetic surgery. Br J Plast Surg., 1996; 49: 433–38.
 
69.
Cole RP, Shakespeare V, Shakespeare P, Hobby JAE. Measuring outcome in low-priority plastic surgery patients using quality of life indices. Br J Plast Surg., 1994; 47: 117–21.
 
70.
Robinson K, Gatehouse S, Browning GG. Measuring patient benefit from otorhinolaryngological surgery and therapy. Ann Otol Rhinol Laryngol., 1996; 105: 415–22.
 
71.
Stewart EJ, Robinson K, Wilson JA. Assessing of patient’s benefit from rhinoplasty. Rhinology, 1996; 34: 57–59.
 
72.
Slator R. Rhinoplasty patients revisited. Br J Plast Surg., 1993; 46: 327–31.
 
73.
Most SP. Analysis of outcomes after functional rhinoplasty using a disease-specific quality-of-life instrument. Arch Facial Plast Surg., 2006; 8: 306–309.
 
74.
Hellings PW, Nolst Trenite GJ. Long-term patient satisfaction after revision rhinoplasty. Laryngoscope, 2007; 117: 985–89.
 
75.
Meningaud JP, Lantieri L, Bertrand JC. Rhinoplasty: An outcome research. Plast Reconstr Surg. 2008;121: 251–57.
 
76.
Jerome L. Body dysmorphic disorder: a controlled study of patients requesting cosmetic rhinoplasty. Am J Psychiatry, 1992; 149: 577–78.
 
77.
Thomas CS, Goldberg DP. Appearance, body image and distress in facial dysmorphophobia. Acta Psychiatr Scand., 1995; 92: 231–236.
 
78.
Castle DJ, Honigman RJ, Phillips KA. Does cosmetic surgery improve psychosocial wellbeing? Med J Aust., 2002; 176: 601–604.
 
79.
Ercolani M, Baldoro B, Rossi N, Trombini E, Trombini G. Short-term outcome of rhinoplasty for medical or cosmetic indication. J Psychosom Res., 1999; 47: 277–81.
 
80.
Ercolani M, Baldoro B, Rossi N, Trombini G. Five-year follow-up of cosmetic rhinoplasty. J Psychosom Res., 1999; 47: 283–86.
 
81.
Dinis PB, Dinis M, Gomes A. Psychosocial consequences of nasal aesthetic and functional surgery: a controlled prospective study in an ENT setting. Rhinology, 1998; 36: 32–36.
 
82.
Phillips KA, Dufresne RG. Body Dismorphic Disorder. A guide for dermatologists and cosmetic surgeons. Am J Clin Dermatol., 2000; 1: 235–43.
 
83.
Veale D, De Haro L, Lambrou C. Cosmetic rhinoplasty in body dysmorphic disorder. Br J Plast Surg., 2003; 56: 546–51.
 
84.
Jaeschke R, Guyatt G, Cook D, Miller J. Evidenced based medicine (EBM), czyli praktyka medyczna oparta na wiarygodnych i aktualnych publikacjach (POWAP). Medycyna Praktyczna, 1999; 4: 77–83.
 
Scroll to top