PRACA BADAWCZA
Badania przesiewowe słuchu u dzieci w wieku szkolnym w Kamerunie
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
2
Instytut Narządów Zmysłów, Kajetany
 
3
Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski, Zakład Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej, Warszawa
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data publikacji: 24-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Piotr Henryk Skarżyński   

Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: p.skarzynski@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2018;7(1):37-42
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
W wielu krajach są prowadzone badania przesiewowe słuchu wśród noworodków, które pozwalają na wczesne wykrycie i zdiagnozowanie wad słuchu. Taka potrzeba istnieje jednak również w odniesieniu do dzieci w wieku szkolnym, gdyż problemy ze słuchem negatywnie wpływają na poziom umiejętności szkolnych, obniżając tym samym szanse edukacyjne dzieci.

Cel:
Celem pracy jest przedstawienie wyników badań przesiewowych słuchu przeprowadzonych wśród dzieci w wieku szkolnym w Kamerunie.

Materiał i metody:
Grupę badaną stanowiło 260 dzieci w wieku od 6 do 15 lat. Badanie wykonano przy użyciu Platformy Badań Zmysłów – systemu obejmującego komputer centralny i wiele komputerów przenośnych, komunikujących się z centralną bazą danych przez Internet. Wykonano audiometrię tonalną, wyznaczając progi słyszenia dla przewodnictwa powietrznego w zakresie częstotliwości od 500 Hz do 8000 Hz. Za nieprawidłowy (pozytywny) wynik badania przyjmowano wartość progu słyszenia wynoszącą co najmniej 25 dB w co najmniej jednym uchu, na minimum jednej częstotliwości.

Wyniki:
Odsetek pozytywnych wyników wynosił 42,7%. Najczęściej stwierdzano niedosłuch w obojgu uszach (20,8%), rzadziej natomiast tylko w uchu lewym (14,2%) lub tylko w uchu prawym (7,7%). Częściej występował niedosłuch niskoczęstotliwościowy niż niedosłuch wysokoczęstotliwościowy.

Wnioski:
Uzyskane wyniki świadczą o dużej potrzebie wykonywania badań przesiewowych słuchu u dzieci w wieku szkolnym w Afryce. Wczesne wykrycie problemów ze słuchem oraz zwiększanie świadomości rodziców i nauczycieli na temat profilaktyki wad słuchu pozwala na podjęcie leczenia i rehabilitacji, zwiększając tym samym szanse edukacyjne dzieci i możliwości ich prawidłowego rozwoju.

 
REFERENCJE (28)
1.
Trochymiuk A. Wymowa dzieci niesłyszących. Analiza audytywna i akustyczna. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej; 2008.
 
2.
Krakowiak K. Studia i szkice o wychowaniu dzieci z uszkodzonym narządem słuchu. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; 2006.
 
3.
Ciorba A, Hatzopoulos S, Camurri L, Negossi L, Rossi M, Cosso D i wsp. Neonatal newborn hearing screening: four years’ experience at Ferrara University Hospital (CHEAP project): part I. Acta Otorhinolaryngol Ital, 2007; 27(1): 10–16.
 
4.
Hatzopoulos S, Qirjazi B, Martini A. Neonatal hearing screening in Albania: results from an ongoing universal screening program. Int J Audiol, 2007; 46(4): 176–82.
 
5.
Beaglehole R, Bonita R, Kjellstrom T. Podstawy epidemiologii. Łódź: Instytut Medycyny Pracy; 1996.
 
6.
Sułkowski WJ. Zasady profilaktyki uszkodzeń słuchu spowodowanych hałasem. Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera; 2001, s. 57–61.
 
7.
Kochanek K. Badania przesiewowe słuchu. W: Śliwińska-Kowalska M, red. Audiologia kliniczna. Kowalska M. Mediton; 2005, s. 391–96.
 
8.
Skarżyński PH, Świerniak W, Piłka A, Dajos-Krawczyńska K, Bruski Ł, Kralczyński Ł. Pilotażowy program badań przesiewowych słuchu u dzieci w wieku szkolnym w Tadżykistanie. Nowa Audiofonologia, 2013; 2(5): 42–47.
 
9.
 
10.
Skarżyński H, Kochanek K, Senderski A, Skarżyński PH, Ludwikowski M, Kopaczewski M i wsp. Organization of the Hearing Screening Examinations in Polish Schools in Rural Areas and Small Towns. Cochlear Implants Int, 2010; Suppl. 1(11): 143–47.
 
11.
Skarżyński H, Kurkowski ZM. Program Opieki nad Osobami z Uszkodzeniami Słuchu w Polsce. Audiofonologia, 1985, Warszawa: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, 1998; 191–97.
 
12.
Piotrowska A, Zapert A, Tarczyński K, Kochanek K. Analiza wybranych parametrów audiometrycznych przesiewowych badań słuchu wykonywanych w szkołach. Nowa Audiofonologia, 2014; 9–13.
 
13.
Kruszyńska M, Kochanek K, Piłka A, Skarżyński H. Związek pomiędzy wynikami badań przesiewowych wykonywanych w okresie noworodkowym i szkolnym. Nowa Audiofonologia, 2013; 44–48.
 
14.
 
15.
 
16.
Wrześniok D, Buszman E, Matusiński B. Ototoksyczność substancji leczniczych. Część II. Diuretyki pętlowe, niesteroidowe leki przeciwzapalne, leki przeciwnowotworowe i przeciwmalaryczne. Wiad. Lek, 2003; 56(7–8): 369–74.
 
17.
Smith DI, Lawrence M, Hawkins JE. Effect of noise and quinine on the vessels of stria vascularis: an image analysis in study. Am. J. Otolaryngol, 1985; 6: 280–89.
 
18.
Chiodo AA, Alberti PW. Experimental, clinical and preventive aspects of ototoxicity. Eur. Arch. Otorhinolaryngol, 1994; 251: 375–92.
 
19.
Tange RA, Dreschler WA, Claessen FA, Perenboom RM. Ototoxic reactions of quinine in healthy persons and patients with Plasmodium falciparum infection. Auris Nasus Larynx, 1997; 24(2): 131–36.
 
20.
Skarżyński PH, Kochanek K, Skarżyński H, Senderski A, Wysocki J, Szkiełkowska A i wsp. Hearing Screening Program in School-Age Children in Western Poland. Int Adv Otol, 2011; 7(2): 194–200.
 
21.
Niskar AS, Kieszak SM, Holmes A, Esteban E, Rubin C, Brody DJ. Prevalence of hearing loss among children 6 to 19 years of age: the Third National Health and Nutrition Examination Survey. JAMA, 1998; 279(14): 1071–75.
 
22.
Bess FH. The minimally hearing-impaired child. Ear Hear, 1985; 6(1): 43–47.
 
23.
Ross DS, Holstrum WJ, Gaffney M, Green D, Oyler RF, Gravel JS. Hearing screening and diagnostic evaluation of children with unilateral and mild bilateral hearing loss. Trends Amplif, 2008; 12(1): 27–34.
 
24.
Skarżyński P, Piłka A, Ludwikowski M, Skarżyńska MB. Comparison of the frequency of positive hearing screening outcomes in school children from Poland and other countries of Europe, central Asia and Africa. J Hear Sci, 2015; 4(4): 51–58.
 
25.
Feder KP, Michaud D, McNamee J, Fitzpatrick E, RamageMorin P, Beauregard Y. Prevalence of Hearing Loss Among a Representative Sample of Canadian Children and Adolescents, 3 to 19 Years of Age. Ear Hear, 2017; 7–20.
 
26.
Hong SM, Park IS, Kim YB, Hong SJ, Lee B. Analysis of the prevalence of and factors associated with hearing loss in Korean adolescents. Journal PLoS ONE, 2016.
 
27.
Oyewumi AM, Adejumo OR. An investigation of hearing loss among school children through audiological assessment in Ibadan. Ovo State, 2011; 10(1): 1–11.
 
28.
WHO. Global estimates on prevalence of hearing loss. www.who.int/ pbd/ deafness/ WHO_GE_HL.pdf, (dostęp 15-07-2017).
 
Scroll to top