PRACA BADAWCZA
Ocena rozwoju słuchowego dzieci z głębokim niedosłuchem, którym wszczepiono implant ślimakowy we wczesnym dzieciństwie
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
 
Data publikacji: 02-11-2020
 
 
Autor do korespondencji
Anita Obrycka   

Światowe Centrum Słuchu, Zakład Implantów i Percepcji Słuchowej, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: a.obrycka@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2014;3(5):59-65
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Dążenie do optymalnego wykorzystania okresu krytycznego dla rozwoju słuchowego dziecka z niedosłuchem rodzi potrzebę opracowania odpowiednich narzędzi, dostosowanych do oceny tego rozwoju u małych dzieci. Kluczowe znaczenie ma możliwość dokonywania pomiarów i porównywania wyników uzyskiwanych od pierwszych miesięcy życia.

Cel:
Celem pracy jest ocena rozwoju słuchowego dzieci z głębokim niedosłuchem, którym wszczepiono implant ślimakowy przed ukończeniem drugiego roku życia.

Materiał i metody:
Materiał badawczy stanowiło 122 dzieci, których średni wiek w chwili aktywacji implantu wynosił 14,3 miesiąca. Oceny rozwoju słuchowego dokonano na podstawie wyniku badania kwestionariuszem LittlEARS. Kwestionariusz wypełniali rodzice lub opiekunowie dzieci z badanej grupy. Badania przeprowadzono w dniu aktywacji implantu ślimakowego, dokonując tym samym oceny rozwoju słuchowego osiągniętego przed wszczepieniem implantu, oraz po około 5 miesiącach użytkowania systemu. Dodatkowo, na podstawie co najmniej rocznej obserwacji, przeprowadzono ocenę tempa rozwoju słuchowego dzieci, u których aktywacja systemu implantu ślimakowego nastąpiła przed ukończeniem pierwszego roku życia.

Wyniki:
Nieadekwatny do wieku poziom rozwoju słuchowego przed aktywacją implantu stwierdzono u 86% dzieci z badanej grupy. Natomiast po około 5 miesiącach korzystania z implantu ślimakowego adekwatny do wieku poziom rozwoju słuchowego osiągnęło 72% dzieci. Wyniki co najmniej rocznej obserwacji dzieci, którym wszczepiono implant ślimakowy przed ukończeniem pierwszego roku życia, wskazują, że dzieci te uzyskują poziom rozwoju słuchowego odpowiadający normie słuchowej po około 10 miesiącach korzystania z implantu.

Wnioski:
Tempo rozwoju słuchowego dzieci z głębokim niedosłuchem, implantowanych we wczesnym okresie życia jest szybsze od tempa tego rozwoju u dzieci ze słuchem prawidłowym. Umożliwia to większości dzieci „nadrobienie” zaległości w rozwoju słuchowym, powstałych na skutek głębokiego niedosłuchu w pierwszych miesiącach życia. Implant ślimakowy pozwala dzieciom z głębokim niedosłuchem na zrównanie stopnia rozwoju słuchowego ze stopniem tego rozwoju u dzieci prawidłowo słyszących. Zrównanie to u większości dzieci następuje przed ukończeniem drugiego roku życia.

FINANSOWANIE
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/05/N/ST7/02006.
 
REFERENCJE (24)
1.
Skarżyński H, Szuchnik J, Mueller-Malesińska M. Implanty ślimakowe – rehabilitacja. Warszawa: Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących; 2004.
 
2.
National Institute for Health and Clinical Excellence. Cochlear implants for severe to profound deafness in children and adults. 2011. Pobrane z: http://www.nice.org.uk/TA166.
 
3.
Szuchnik J, Skarzyński H, Geremek A, Zawadzki R. Results of total deafness treatment in young pre- and postlingually deafened children. Scand Audiol Suppl., 2001; 52: 42–4.
 
4.
Tajudeen B, Waltzman S, Jethanamest D, Svirsky M. Speech perception in congenitally deaf children receiving cochlear implants in the first year of life. Otol Neurotol., 2010; 31: 1254–60.
 
5.
Nicholas J, Geers A. Spoken language benefits of extending cochlear implant candidacy below 12 months of age. Otol Neurotol, 2013; 34: 532–8.
 
6.
Niparko J, Tobey E, Thal D, Eisenberg L, Wang N, Quittner A, Fink N. Spoken language development in children following cochlear implantation. JAMA, 2010; 303: 1498–506.
 
7.
Bagatto M, Moodie S, Malandrino A, Richert F, Clench D, Scollie S. The University of Western Ontario Pediatric Audiological Monitoring Protocol (UWO PedAMP). Trends Amplif, 2011; 15: 57–76.
 
8.
Cole E, Flexer C. Children with hearing loss developing listening and talking, birth to six. San Diego, CA: Plural Pub; 2007.
 
9.
Allum D. Cochlear implant rehabilitation in children and adults. London: Whurr Publishers; 1996.
 
10.
Hoey H, McGee H, Fitzgerald M, Mortensen H, Hougaard P, Lynggaard H i wsp. Parent and health professional perspectives in the management of adolescents with diabetes: development of assessment instruments for international studies. Qual Life Res, 2006; 15: 1033–42.
 
11.
Watson L, Baranek G, Crais E, Reznick S, Dykstra J, Perryman T. The first year inventory: retrospective parent responses to a questionnaire designed to identify one-year-olds at risk for autism. J Autism Dev Disord, 2007; 37: 46–61.
 
12.
Weichbold V, Tsiakpini L, Coninx F, D’Haese P. Development of a parent questionnaire for assessment of auditory behaviour of infants up to two years of age. Laryngorhinootologie, 2005; 84: 328–34.
 
13.
Obrycka A, Padilla J, Pankowska A, Lorens A, Skarżyński H. Production and evaluation of a Polish version of the LittlEars questionnaire for the assessment of auditory development in infants. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2009; 73: 1035–42.
 
14.
Coninx F, Weichbold V, Tsiakpini L, Autrique E, Bescond G., Tamas L i wsp. Validation of the LittlEARS® Auditory Questionnaire in children with normal hearing. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2009; 73: 1761–8.
 
15.
Obrycka A, Piotrowska A, Lorens A, Pankowska A, Padilla J, Skarżyński H. Adaptacja kwestionariusza LittlEARS do języka polskiego. Nowa Audiofonologia, 2013; 2: 33–9.
 
16.
Obrycka A, Padilla J, Lorens A, Piotrowska A, Skarżyński H. Validation of the LittlEARS questionnaire in Polish cochlear implanted children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol Suppl, 2011; 75: 36–7.
 
17.
Obrycka A. Adaptacja i wykorzystanie kwestionariusza LittlEARS. Rozprawa doktorska; 2014.
 
18.
Tsiakpini L, Weichbold V, Kühn-Inacker H, Coninx F, D’Haese P, Almadin S. LittlEARS Auditory Questionnaire Manual. Innsbruck: MED-EL; 2004.
 
19.
Manrique M, Cervera-Paz F, Huarte A, Molina M. Advantages of cochlear implantation in prelingual deaf children before 2 years of age when compared with later implantation. Laryngoscope, 2004; 114: 1462–9.
 
20.
Fulcher A, Purcell A, Baker E, Munro N. Listen up: children with early identified hearing loss achieve age-appropriate speech/language outcomes by 3 years-of-age. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2012; 76: 1785–94.
 
21.
May-Mederake B. Early intervention and assessment of speech and language development in young children with cochlear implants. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2012; 76: 939–46.
 
22.
Geal-Dor M, Jbarah R, Meilijson S, Adelman C, Levi H. The Hebrew and the Arabic version of the LittlEARS® Auditory Questionnaire for the assessment of auditory development: results in normal hearing children and children with cochlear implants. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2011; 75: 1327–32.
 
23.
Schramm B, Bohnert A, Keilmann A. Auditory, speech and language development in young children with cochlear implants compared with children with normal hearing. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2010; 74: 812–9.
 
24.
Wie O. Language development in children after receiving bilateral cochlear implants between 5 and 18 months. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2010; 74: 1258–66.
 
Scroll to top