PRACA PRZEGLĄDOWA
Pamięć robocza i jej rola w procesach uczenia się i pamięci
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
 
Data publikacji: 30-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Anna Oroń   

Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: anna.oron@gmail.com
 
 
Now Audiofonol 2015;4(3):33-41
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Pamięć i uczenie się to jedne z najciekawszych zdolności umysłu człowieka, porównywane do kleju, który skleja w jedną ciągłą całość ludzkie doświadczenia, epizody z życia, nabywaną wiedzę. Bez pamięci nasze świadome i nieświadome doświadczenia życiowe byłyby tylko grupą niepowiązanych ze sobą zdarzeń. Dlatego też procesy te stanowią inspirację badań wielu naukowców na całym świecie. Niniejsze opracowanie przybliża tematykę pamięci roboczej, stanowi podsumowanie aktualnej, bardzo szerokiej wiedzy dotyczącej tego rodzaju pamięci, jej miejsca w obecnych klasyfikacjach, roli w codziennym funkcjonowaniu człowieka. Omówiono metody badania pamięci roboczej i jej usprawniania, jak również zaprezentowano aktualną wiedzę na temat mózgowego podłoża pamięci roboczej.
FINANSOWANIE
Publikacja powstała w związku z realizacją projektu pt. „Zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, mowy, równowagi, smaku, powonienia)” INNOSENSE, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STRATEGMED.
 
REFERENCJE (53)
1.
Nęcka E, Orzechowski J, Szymura B. Psychologia poznawcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2006.
 
2.
Squire LR, Dede AJ. Conscious and unconscious memory systems. Cold Spring Harb Perspect Biol, 2015, 7(3): 021667.
 
3.
Longstaff A. Krótkie wykłady. Neurobiologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2006.
 
4.
Orzechowski J. Magiczna liczba jeden. Czyli co jeszcze zmieści się w pamięci roboczej. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; 2012.
 
5.
Jagodzińska M. Psychologia pamięci. Badania, teorie, zastosowania. Gliwice: Wydawnictwo Helion; 2008.
 
6.
Cowan N. What are the differences between long-term, short-term, and working memory? Prog Brain Res, 2008; 169: 323–38.
 
7.
Macken B, Taylor J, Jones D. Limitless capacity: a dynamic object-oriented approach to short-term memory. Front Psychol, 2015; 23(6): 293.
 
8.
Miller GA. The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information. Psychological Review, 1956; 63: 81–97.
 
9.
Cowan N. The magical number 4 in short-term memory: a reconcideration of mental storage capacity. Behav Brain Sci, 2001; 24: 87–185.
 
10.
Matczak A, Piotrowska A, Ciarkowska W. WISC-R – Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci – Wersja Zmodyfikowana. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; 2008.
 
11.
Peterson LR, Peterson MJ. Short-term retention of individual verbal items. J Exp Psychol, 1959; 58: 193–98.
 
12.
Sternberg S. High speed scanning in human memory. Science, 1966; 153: 652–4.
 
13.
Baddeley AD, Hitch GT. Working memory. W: Bower GA, red. The psychology of learning and motivation. New York: Academic Press; 1974; t. 2, s. 47–90.
 
14.
Baddeley AD. Working memory. Science, 1992; 255: 556–9.
 
15.
Baddeley AD. Working memory, thought, and action. Oxford: Oxford University Press; 2007.
 
16.
Conway ARA, Jarrold C, Kane MJ, Miyake A, Towse JN. Variation in working memory: An introduction. W: Conway ARA, Jarrold C, Kane MJ, Miyake A, Towse JN, red. Variation in working memory. Oxford: Oxford University Press; 2007; s. 3–17.
 
17.
Cowan N. Activation, attention, and short-term memory. Memory and Cognition, 1993; 21: 162–67.
 
18.
Baddeley AD. The episodic buffer: A new component of working memory? Trends Cogn Sci, 2000; 4: 417–23.
 
19.
Baddeley AD. Is working memory still working? European Psychologist, 2001; 7: 85–97.
 
20.
Baddeley A. Working memory: theories, models, and controversies. Annu Rev Psychol, 2012; 63: 1–29.
 
21.
Baddeley AD. Exploring the central executive. Q J Exp Psychol A, 1996; 49: 5–28.
 
22.
Baddeley AD, Della Sala S. Working memory and executive control. W: Roberts AC, Robbins TW, Weiskrantz L, red. The prefrontal cortex. Executive and cognitive functions. Oxford: Oxford University Press; 1998; s. 9–21.
 
23.
Baddeley A. The central executive: a concept and some misconceptions. J Int Neuropsychol Soc, 1998; 4(5): 523–6.
 
24.
Norman DA, Shallice T. Attention and action: Willed and automatic control of be-havior. W: Davidson RJ, Schwartz GE, Shapiro D, red. Consciousness and Self-regulation: Advances in research and theory. New York: Plenum Press; 1986; t. 4, s. 1–18.
 
25.
Baddeley A, Della Sala S. Working memory and executive control. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci, 1996; 351(1346): 1397–403.
 
26.
Gathercole SE. Is nonword repetition a test of phonological memory or long-term knowledge? It all depends on the nonwords. Mem Cognit, 1995; 23: 83–94.
 
27.
Baddeley AD, Thomson N, Buchanan M. Word length and the structure of short-term memory. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 1975; 14: 575–89.
 
28.
Colle HA, Welsh A. Acoustic masking in primary memory. J Verbal Learn Verbal Behav, 1976; 15: 17–32.
 
29.
Logie RH. Visuo-spatial working memory. Hove, UK: Erlbaum; 1995.
 
30.
Logie RH. The functional organisation and the capacity limits of working memory. Curr Dir Psychol Sci, 2011; 20: 240–5.
 
31.
Logie RH. Visuo-spatial processing in working memory. Q J Exp Psychol, 1986; 38A: 229–47.
 
32.
Vandierendonck A, Kemps E, Fastame MC, Szmalec A. Working memory components of the Corsi blocks task. Br J Psychol, 2004; 95(Pt 1): 57–79.
 
33.
Kaschel R, Logie RH, Kazén M, Della Sala S. Alzheimer’s disease, but not ageing or depression, affects dual-tasking. J Neurol, 2009; 256: 1860–68.
 
34.
Niewiadomska G. W poszukiwaniu molekularnych mechanizmów pamięci. W: Górska T, Grabowska A, Zagrodzka J, red. Mózg a zachowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997; s. 269–97.
 
35.
Hellgren L, Samuelsson K, Lundqvist A, Börsbo B. Computerized training of working memory for patients with acquired brain injury. Open Journal of Therapy and Rehabilitation, 2015; 3: 46–55.
 
36.
Westerberg H, Jacobaeus H, Hirvikoski T, Clevberger P, Östensson M-L, Bartfai A i wsp. Computerized working memory training after stroke – A pilot study. Brain Injury, 2007; 21(1): 21–29.
 
37.
Melby-Lervåg M, Hulme C. Is working memory training effective? A meta-analytic review. Dev Psychol, 2013; 49(2): 270–91.
 
38.
Morrison AB, Chein JM. Does working memory training work? The promise and challenges of enhancing cognition by training working memory. Psychon Bull Rev, 2011; 18: 46–60.
 
39.
D’Esposito M, Postle BR. The cognitive neuroscience of working memory. Annu Rev Psychol, 2015; 3(66): 115–42.
 
40.
Talsma D. Predictive coding and multisensory integration: an attentional account of the multisensory mind. Front Integr Neurosci, 2015; 26(9): 19.
 
41.
Quak M, London RE, Talsma D. A multisensory perspective of working memory. Front Hum Neurosci, 2015; 21(9): 197.
 
42.
Koechlin E, Ody C, Kouneiher F. The architecture of cognitive control in the human prefrontal cortex. Science, 2003; 302: 1181–85.
 
43.
Badre D, D’Esposito M. Functional magnetic resonance imaging evidence for a hierarchical organization of the prefrontal cortex. J Cogn Neurosci, 2007; 19: 2082–99.
 
44.
Fiebach CJ, Rissman J, D’Esposito M. Modulation of inferotemporal cortex activation during verbal working memory maintenance. Neuron, 2006; 51: 251–61.
 
45.
Roux F, Uhlhaas PJ. Working memory and neural oscillations: alpha-gamma versus theta-gamma codes for distinct WM information? Trends Cogn Sci, 2014; 18: 16–25.
 
46.
Crespo-Garcia M, Pinal D, Cantero JL, Diaz F, Zurron M, Atienza M. Working memory processes are mediated by local and long-range synchronization of alpha oscillations. J Cogn Neurosci, 2013; 25: 1343–57.
 
47.
Fell J, Axmacher N. The role of phase synchronization in memory processes. Nat Rev Neurosci, 2011; 12: 105–18.
 
48.
Saalmann YB, Pinsk MA, Wang L, Li X, Kastner S. The pulvinar regulates information transmission between cortical areas based on attention demands. Science, 2012; 337: 753–56.
 
49.
Williams SM, Goldman-Rakic PS. Characterization of the dopaminergic innervation of the primate frontal cortex using a dopamine-specific antibody. Cereb Cortex, 1993; 3: 199–222.
 
50.
Shohamy D, Adcock RA. Dopamine and adaptive memory. Trends Cogn Sci, 2010; 14: 464–72.
 
51.
Voets NL, Menke RA, Jbabdi S, Husain M, Stacey R, Carpenter K, Adcock JE. Thalamo-cortical disruption contributes to short-term memory deficits in patients with medial temporal lobe damage. Cereb Cortex, 2015 [w druku].
 
52.
Kandel ER, Dudai Y, Mayford MR. The molecular and systems biology of memory. Cell, 2014; 157(1): 163–86.
 
53.
Liao SM, Sandberg A. The normativity of memory modification. Neuroethics, 2008; 1: 85–99.
 
Scroll to top