PRAKTYKA KLINICZNA
Zasady i metody normalizacji testów przetwarzania słuchowego
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Naukowe Centrum Obrazowania Biomedycznego, Warszawa/Kajetany
 
 
Data publikacji: 30-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Monika Lewandowska   

Światowe Centrum Słuchu, Naukowe Centrum Obrazowania Biomedycznego, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: m.lewandowska@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2015;4(3):45-50
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W ostatnich latach na świecie obserwuje się zwiększenie liczby dzieci z deficytami w zakresie ośrodkowych procesów przetwarzania słuchowego (ang. central auditory processing, CAP). Mimo dużej skali zjawiska, w Polsce, jak dotąd, nie opracowano wystandaryzowanych narzędzi psychometrycznych służących do diagnozy CAP. Nie istnieją także ogolnopolskie normy dla tych testów. Celem niniejszej pracy było zaprezentowanie planu polskiej standaryzacji oraz normalizacji testów. W pierwszej części przypomniano ogólne zasady tworzenia narzędzi psychometrycznych. Następnie opisano popularne w innych krajach baterie testów do oceny ośrodkowych procesów przetwarzania słuchowego (SCAN, MAPA), które posiadają dobre właściwości psychometryczne oraz opracowane normy. Na podstawie ww. testów sformułowano zalecenia dotyczące polskiej normalizacji.
FINANSOWANIE
Publikacja powstała w związku z realizacją projektu pn. „Zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, mowy, równowagi, smaku, powonienia)” INNOSENSE, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STRATEGMED.
 
REFERENCJE (21)
1.
American Academy of Audiology (AAA). Diagnosis, Treatment and Management of Children and Adults with Central Auditory Processing Disorder. 2010. http://www.citeulike.org/group....
 
2.
Senderski A. Rozpoznawanie i postępowanie w zaburzeniach przetwarzania słuchowego u dzieci. Otorynolaryngologia, 2014; 13(2): 77–81.
 
3.
Skoczylas A, Lewandowska M, Pluta A, Kurkowski Z, Skarżyński H. Ośrodkowe zaburzenia słuchu – wskazówki diagnostyczne i propozycje terapii. Nowa Audiofonol; 2012; 1(1): 11–18.
 
4.
Keith RW. SCAN-3: C Test for Auditory Processing Disorders in Children – Revised. Technical report; 2007.
 
5.
Schow RL, Seikel JA, Brockett JE, Whitaker MM. Multiple Auditory Processing Assessment, MAPA. Test manual. Auditec, Idaho State University; 2007.
 
6.
Golding M, Birtles G, red. Macquarie University speech tests. Sydney: Macquarie University; 2001.
 
7.
Campbell NG, Wilson WJ. The performance of South African English first language child speakers on a “low linguistically loaded” central auditory processing test protocol. South Afr J Commun Disord Suid-Afr Tydskr Vir Kommun, 2003; 50, 15–18.
 
8.
Dawes P, Bishop DVM. The SCAN-C in testing for auditory processing disorder in a sample of British children. Int J Audiol, 2007; 46: 780–86.
 
9.
Demanez L, Dony-Closon B, Lhonneux-Ledoux E, Demanez JP. Central auditory processing assessment: a French-speaking battery. Acta Otorhinolaryngol Belg, 2003; 57: 275–90.
 
10.
Fuente A, McPherson B. Auditory processing tests for Spanish-speaking adults: an initial study. Int J Audiol, 2006; 45: 645–59.
 
11.
Kelly A. Normative data for behavioural tests of auditory processing for New Zealand school children aged 7 to 12 years. Aust NZ Audiol, 2007; 29: 60–64.
 
12.
Wohlleben B, Rosenfeld J, Gross M. Auditive Verarbeitungs – und Wahrnehmungsstörungen (AVWS): Erste Normwerte zur standardisierten Diagnostik bei Schulkindern. HNO, 2007; 55: 403–10.
 
13.
Skarżyński PH, Włodarczyk A, Kochanek K, Piłka A, Jędrzejczak WW, Olszewski Ł i wsp. Central auditory processing disorder (CAPD) tests in a school-age hearing screening programme – analysis of 76,429 children. Ann Agric Environ Med, 2015; 22(1): 90–95.
 
14.
Keith RW. SCAN C: Test for auditory processing disorders in children. San Antonio: Psychological Corporation; 2000.
 
15.
Brzeziński J. Metodologia badań psychologicznych. Wydawnictwo PWN; 2003.
 
16.
Hornowska E. Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Scholar; 2010.
 
17.
Marriage J, King J, Briggs J, Lutman ME. The reliability of the SCAN test: results from a primary school population in the UK. Br J Audiol, 2001; 35(3): 199–208.
 
18.
Rynkiewicz A. Normy i normalizacja. W: Fronczyk K, red. Psychometria, podstawowe zagadnienia. Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie; 2009, 205–29.
 
19.
Krasowicz-Kupis G, Wiejak K, Gruszyńska K. Katalog metod diagnozy rozwoju poznawczego dziecka na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych; 2015.
 
20.
Keith RW. SCAN-A. A test for auditory processing disorders in adolescents and adults. A technical report. Pearson Education; 2008.
 
21.
Domitz DM, Schow RL. A new CAPD battery – multiple auditory processing assessment: factor analysis and comparisons with SCAN. Am J Audiol, 2000; 9: 101–11.
 
Scroll to top