PRACA BADAWCZA
Porównanie progów słyszenia wyznaczonych za pomocą różnych aplikacji na telefony komórkowe
,
 
,
 
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Zakład Teleaudiologii i Badań Przesiewowych, Warszawa/Kajetany
 
2
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
3
Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Medyczny, Zakład Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej, Warszawa
 
4
Instytut Narządów Zmysłów, Kajetany
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data nadesłania: 22-03-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 25-04-2022
 
 
Data akceptacji: 08-05-2022
 
 
Data publikacji: 18-10-2022
 
 
Autor do korespondencji
Rita Zdanowicz   

Zakład Teleaudiologii i Badań Przesiewowych, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Kajetany, Mokra 17, 05-830, Nadarzyn, Polska
 
 
Now Audiofonol 2022;11(2):55-61
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Wady słuchu należą do najczęstszych, biorąc pod uwagę uszkodzenia narządów zmysłów. Na niedosłuch cierpi ponad 1,5 mld ludzi na świecie. Duża część z nich zamieszkuje obszary, w których nie ma dostępu do opieki audiologicznej i odpowiednich badań. Późno rozpoznany lub nieleczony ubytek słuchu może doprowadzić do poważnych konsekwencji, dlatego tak ważna jest profilaktyka i przeprowadzanie badań przesiewowych słuchu. Dzięki rozwojowi technologii dobrą alternatywą dla badań audiometrycznych wykonywanych na profesjonalnych urządzeniach mogą być aplikacje badające słuch na telefony komórkowe. Istnieje cały szereg aplikacji na smartfony, które mają na celu sprawdzenie stanu słuchu, szerzenie świadomości na temat niedosłuchów i konieczności wczesnego rozpoznania, diagnozowania i podejmowania terapii audiologicznej.

Cel:
Celem pracy była ocena przydatności wybranych aplikacji telefonicznych pod kątem użyteczności do badań słuchu u osób dorosłych oraz określenie dokładności wyznaczania progów słyszenia za pomocą aplikacji na smartfony w porównaniu z Platformą Badań Zmysłów.

Materiał i metody:
Przeprowadzono badania porównawcze w grupie 21 osób w wieku 24–63 lata. Wyznaczono progi słyszenia za pomocą Platformy Badań Zmysłów oraz trzech aplikacji: Tester Słuchu, Badanie Słuchu i Hearing Test.

Wyniki:
Analiza wyników badań wykazała, że aplikacje na telefon komórkowy dają podobne wyniki do tych uzyskanych za pomocą Platformy Badań Zmysłów. Najbardziej zbliżone wyniki uzyskano za pomocą aplikacji Badanie Słuchu. Dla wszystkich częstotliwości odsetek różnic, nie większych niż 10 dB, pomiędzy progami wyznaczonymi za pomocą aplikacji i audiometru – Platformą Badań Zmysłów, przekraczał 90%. Równie dobry wynik uzyskano za pomocą aplikacji Hearing Test. Najgorsze wyniki uzyskano w przypadku aplikacji Tester Słuchu, która wykazała najmniejszą zgodność z wynikami uzyskanymi za pomocą Platformy Badań Zmysłów, zwłaszcza dla częstotliwości 250 Hz.

Wnioski:
Przeprowadzone badania pokazały, że testowane aplikacje mogą być stosowane jako narzędzie do przesiewowego badania słuchu, a wyniki uzyskane za pomocą aplikacji w większości przypadków pokrywają się z wynikami uzyskanymi na Platformie Badań Zmysłów.

Scroll to top