PRAKTYKA KLINICZNA
Testy oceniające celowość zastosowanych wzmocnień dźwięków w klasie i w domu – kwestionariusze ECLB i CHILD oraz możliwości ich zastosowania
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego, Lublin
 
2
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
 
Data publikacji: 30-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Aleksandra Jordan   

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego, ul. Sowińskiego 17, 20-040 Lublin, e-mail: a.j.nycz@gmail.com
 
 
Now Audiofonol 2015;4(3):55-61
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono opis dwóch testów: Evaluation of Classroom Listening Behaviors – ECLB i Children’s Home Inventory of Listening Difficulty – CHILD. Ponadto niniejsza praca zawiera przegląd literatury pod kątem wykorzystania obu kwestionariuszy. Celem artykułu jest zapoznanie czytelnika z omawianymi testami oraz ukazanie ich przydatności.
FINANSOWANIE
Artykuł powstał w związku z realizacją projektu „Zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, mowy, równowagi, smaku, powonienia)” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STRATEGMED”.
 
REFERENCJE (28)
1.
Anderson K, Smaldino J. CHILD – Children’s Home Inventory for Listening Difficulties (Used with children age 3–12 years). Design by Oticon 2007; 2000.
 
2.
VanDyke J. Evaluation of Classroom Listening Behaviors (ECLB). Rocky Mountain Journal of Communication Disorders, 1985; 1: 7–9.
 
3.
Anderson K, Smaldino J. Children’s Home Inventory for Listening Difficulties – CHILD. Rationale and Applications. Design by Phonak; 2000.
 
4.
Johnson Ch, Seaton J. Educational Audiology Handbook. Second Edition; 2012.
 
5.
Lawson G. Peterson M. Speech audiometry. A volume in the core clinical concepts in audiology series; 2011.
 
6.
Anderson K. Parent involvement: The magic ingredient in successful child outcomes. Hearing Review, 2002; 9(11): 24–56.
 
7.
Valente M, Hosford-Dunn H, Roeser RJ. Audiology: Treatment. Thieme Publishers Series; 2008.
 
8.
Madell JR, Flexer CA. Pediatric audiology: diagnosis, technology, and management. Thieme Publishers Series; 2008.
 
9.
Parthasarathy TK. An introduction to auditory processing disorders in children; 2014.
 
10.
DiSarno N, Schowalter M, Grassa P. Classroom amplification to enhance student performance. Teaching Exceptional Children, 2002; 34(6): 20–6.
 
11.
Pilot Project. Classroom amplification. Final statistical report; 2002, http://www.phonicear.com/~/med....
 
12.
Florida Department of Education Improving Classroom Acoustic: Inservice training manual. Tallahassee. FL; 1995.
 
13.
Rosenberg G, Blake-Rahter P, Heavner J, Allen L, Redmond B, Phillips J i wsp. Improving Classroom Acoustic (ICA): A Three-Year FM sound filed classroom amplification study. Journal of Educational Audiology, 1999; 7: 7–28.
 
14.
Crandell C, Smaldino J, Flexer C. Soundfield FM amplification: Theory and practical applications. San Diego: Singular Publishing Group, Inc.; 1995.
 
15.
Blazer Ch. Improving the classroom environment: classroom amplification systems. Information Capsule Research Services, 2007; 0607: 1–11.
 
16.
Cole W. Now hear this. Time Magazine; 2006.
 
17.
Ross M, Levitt H. Classroom Sound-Field Systems. Rehabilitation Engineering Research Center on Hearing Enhancement; 2002, http://www.hearingresearch.org....
 
18.
Condie R, Tchorz J. High-power hearing aids and children. Audiology Online. Phonak. March; 2004, http://www.audiologyonline.com....
 
19.
McKay S. To aid or not to aid: children with unilateral hearing loss. Healthy Hearing Magazine. Hands & Voices; 2014, http://www.handsandvoices.org/....
 
20.
Bess FH, Tharpe AM. Unilateral hearing impairment in children. Pediatrics, 1984; 74: 206–16.
 
21.
Oyler RF, Oyler AL, Matkin ND. Unilateral hearing loss: Demographics and educational impact. Language Speech Hearing Services Schools, 1988; 19: 201–10.
 
22.
Briggs L, Davidson L, Lieu JEC. Outcomes of conventional amplification for pediatric unilateral hearing loss. Ann Otol Rhinol Laryngol, 2011; 120(7): 448–54.
 
23.
Schmidtke-Flynn T, Flynn M, Gregory M. The FM advantage in the real classroom. Journal of Educational Audiology, 2005; 12: 37–44.
 
24.
Schmidtke-Flynn T, Flynn M, Harvey M. The FM advantage in the real classroom. Audiological research documentation. News from Oticon; 2004, www.oticon.com.
 
25.
Williams C. The Children’s Outcome Worksheet (COW) – an Outcome measure focusing on children’s needs (Ages 4–12). News from Oticon; 2003, www.oticon.com.
 
26.
Condie RK, Scollie SD, Checkley PC. Children’s performance: analog vs digital adaptive dual-microphone instruments; 2002, http://www.hearingreview.com/2....
 
27.
Crandell CC, Smaldino J. Classroom acoustics for children with normal hearing and with hearing impairment. Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 2000; 31: 362–70.
 
28.
Flexer C. Individual and sound-field FM systems: rationale, description, and use. Volta Review, 1997; 99(3): 133–62.
 
Scroll to top