PRAKTYKA KLINICZNA
Przydatność wybranych kwestionariuszy przesiewowych do wykrywania zaburzeń ośrodkowego przetwarzania słuchowego
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego, Lublin
 
2
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
 
Data publikacji: 30-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Paulina Krzeszewska   

Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: p.krzeszewska@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2015;4(3):51-54
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zaburzenia ośrodkowego przetwarzania słuchowego (ang. central auditory processing disorders, CAPD) mogą być przyczyną trudności w nauce występujących u dzieci w wieku szkolnym. Nadal nie opracowano odpowiedniej baterii testów diagnozujących CAPD. Jednym z pierwszych etapów procedury diagnostycznej jest przeprowadzenie badań przesiewowych. Niniejsza praca stanowi przegląd zagadnień i badań poświęconych weryfikacji użyteczności trzech kwestionariuszy skriningowych – Dziecięcej Skali Efektywności Przetwarzania Słuchowego (CHAPS), Listy Trudności Słuchowych (FISHER) oraz Skali Zachowań Słuchowych (SAB).
FINANSOWANIE
Artykuł powstał w związku z realizacją projektu „Zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, mowy, równowagi, smaku, powonienia)” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STRATEGMED.
 
REFERENCJE (20)
1.
ASHA. Central Auditory Processing: current status of research and implications for clinical practice. Am Journal of Audiol, 1996; 5: 41–54.
 
2.
Jerger J, Musiek F. Report of the Consensus conference on the diagnosis of Auditory Processing Disorders in school-aged children. J Am Acad Audiol, 2000; 11(9): 467–74.
 
3.
Smoski WJ, Brunt MA, Tannahill JC. Listening characteristics of children with Central Auditory Processing Disorders. Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 1998; 23: 145–52.
 
4.
Smoski W. Use of CHAPPS in a children’s audiology clinic. Ear Hear, 1990; 11: 53–56.
 
5.
Florida Department of Education. Technical Assistance Paper – Auditory Processing Disorders; 2001.
 
6.
Schow R, Seikel A. Screening for (Central) Auditory Processing Disorder. W: Musiek F, Chermak G. Handbook of Central Auditory Processing Disorder. Vol. 1: Auditory Neuroscience and Diagnosis. San Diego: Plural Publishing; 2007, s. 137–59.
 
7.
Keith R, Diagnosing (Central) Auditory Processing Disorders in Children. W: Roeser R, Valente M, Hosford-Dunn H. Audiology. Diagnosis. New York: Thieme Medical Publishers; 2007, s. 343.
 
8.
Bellis TJ. Audiologic behavioral assessement of APD. W: Parthasarathy T. An introduction to Auditory Processing Disorders in children. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates; 2006, s. 63–80.
 
9.
Emanuel D. The Auditory Processing Battery: Survey of common practices. J Am Acad Audiol, 2002; 13: 96–100.
 
10.
Drake M, Brager M, Leyendecker J, Preston M, Shorten E, Stoos R i wsp. Comparison of the CHAPPS screening tool and APD diagnosis. Praca zaprezentowana na Konwencie ASHA, Miami Beach, 2006; http://convention.asha.org/200....
 
11.
Wilson W, Jackson A, Pender A, Rose C, Wilson J, Heine C i wsp. The CHAPS, SIFTER, and TAPS-R as predictors of (C) AP skills and (C)APD. J Speech Lang Hear Res, 2011; 54: 278–91.
 
12.
Pavlick ML, Zalewski TR, González JE, Duncan MK. A (C) APD screening instrument for the Buffalo Model Diagnostic Test Battery. Journal of Educational Audiology, 2010; 16: 4–10.
 
13.
Schow RL, Seikel JA. Screening for (Central) Auditory Processing Disorder. W: Musiek FE, Chermak GD, Handbook of (Central) Auditory Processing Disorders. Vol. 1: Auditory Neuroscience and Diagnosis. San Diego CA: Plural Publishing Inc, 2007; s. 137–55.
 
14.
Strange AK, Zalewski TR, Waibel-Duncan MK. Exploring the usefulness of Fisher’s Auditory Problems Checklist as a screening tool in relationship to the Buffalo Model Diagnostic Central Auditory Processing Test Battery. Journal of Educational Audiology, 2009; 15: 44–50.
 
15.
Johnson C. Assessement of the educational effects of hearing loss. W: Johnson C, Seaton J. Educational Audiology Handbook. Nowy Jork: Delmar, 2012; s. 124–26.
 
16.
Roeser R, Clarc J. Auditory disorders in school children: The law, identification, remediation. W: Roeser R, Downs M. Auditory Disorders in School Children: The Law, Identification, Remediation. Nowy Jork: Thieme Medical Publishers, 2004; s. 96–128.
 
17.
Nunes CL, Pereira LD, Carvalho GS. Scale of Auditory Behaviors and auditory behavior tests for auditory processing assessment in Portuguese children. CodAS, 2013; 25(3): 209–15.
 
18.
Gad NH. Gaps-In-Noise Test versus Auditory Fusion Test in diagnosis of Auditory Temporal Processing Disorder. Ain Shams University; 2009.
 
19.
Summers SA. Factor structure, correlations, and mean data on form A of the Beta III Version of Multiple Auditory Processing Assessment (MAPA). Idaho State University; 2003.
 
20.
Chermak GD. Central testing. W: Gerber SE. The Handbook of Pediatric Audiology. Washington: Gallaudet University Press, 1996; s. 206–53.
 
Scroll to top