PRAKTYKA KLINICZNA
Testy oceniające drożność trąbki słuchowej w codziennej praktyce audiologicznej
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Zakład Audiologii Eksperymentalnej, Warszawa/Kajetany
 
2
Centralny Szpital Kliniczny MSW, Klinika Otolaryngologii, Warszawa
 
 
Data publikacji: 30-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Edyta Piłka   

Światowe Centrum Słuchu, Zakład Audiologii Eksperymentalnej, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: e.pilka@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2015;4(1):67-71
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Trąbka słuchowa jest chrzęstno-kostnym przewodem łączącym jamę bębenkową z częścią nosową gardła. Jej głównym zadaniem jest wyrównywanie ciśnień między uchem środkowym a częścią nosową gardła oraz drenowanie zawartości jamy bębenkowej do gardła. Testy oceniające drożność trąbki słuchowej zajmują istotne miejsce w praktyce audiologicznej. Niektóre z nich wykonywane są przy użyciu mostka impedancyjnego. Istotą tych testów jest ocena przesunięć wykresu krzywej tympanometrycznej wzdłuż osi odciętych układu, będących konsekwencją zmian ciśnienia powietrza w obrębie ucha środkowego.
FINANSOWANIE
Publikacja powstała w związku z realizacją projektu pn. „Zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, mowy, równowagi, smaku, powonienia)” INNOSENSE, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STRATEGMED.
 
REFERENCJE (34)
1.
Bochenek A, Reicher M. Anatomia człowieka. Warszawa: PZWL; 2003, V.
 
2.
Bremond A, Magnan J, Chays A, de Gasquet R. Endoscopy of the Eustachian tube. 1st evaluation. Ann Otolaryngol Chir Cervicofac, 1990; 107(1): 15–9.
 
3.
Rood SR, Doyle WJ. Anatomy: introduction. Ann Otol Rhinol Laryngol, 1985; 120(Suppl. 94): 6–8.
 
4.
Poe DKO. Endoscopic diagnoses of Eustachian tube dysfunction. W: Glasscock ME, Gulya AJ, red. Glasscock-Shambaugh Surgery of the Ear, 2002.
 
5.
van der Avoort SJ, van Heerbeek N, Zielhuis GA i wsp. Sonotubometry: Eustachian tube ventilator function test: a state-of-the-art review. Otol Neurotol, 2005; 26: 538–43.
 
6.
Bluestone CD. Impact of evolution on the Eustachian tube. Laryngoscope, 2008; 118: 522–7.
 
7.
Narożny W. Anatomia narządu słuchu. W: Śliwińska-Kowalska M, red. Audiologia kliniczna. Łódź: Mediton; 2005, s. 6.
 
8.
Chauhan B, Chauhan K. A comparative study of Eustachian tube functions in normal and diseased ears with tympanometry and videonasopharyngoscopy. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg, 2013; 65(Suppl. 3): 468–76.
 
9.
Kumazawa T, Iwano T, Ushiro K, Kinoshita T, Hamada E, Kaneko A. Eustachian tube function tests and their diagnostic potential in normal and diseased ears. Acta Otolaryngol, 1993; 500 (Suppl): 10–3.
 
10.
Joshi SS, Jagade M, Agarwal S, Ahire D. Tympanometry, a prognostic indicator of myringoplasty with assessment of Eustachian tube function. Int J Otolaryngol Head Neck Surg, 2012; 1: 105–8.
 
11.
Bluestone CD, Doyle WJ. Anatomy and physiology of Eustachian tube and middle ear related to otitis media. J Allergy Clin Immunol, 1988; 81(5, pt 2): 997–1003.
 
12.
Doyle WJ. Physiology: Introduction. Ann Otol Rhinol Laryngol, 1985; 120 (94 Suppl.): 20–1.
 
13.
Magnuson B. How to treat tubal malfunction? W: Sade J, red. The Eustachian tube and middle ear diseases. Clinical Aspects. Amsterdam – Milano – New York: Kugler&Ghedini Publicalion; 1991, 89–291.
 
14.
Maroldi R, Farina D, Palvarini L i wsp. Computed tomography and magnetic resonance imaging of pathologic conditions of the middle ear. Eur J Radiol, 2001; 40: 78–93.
 
15.
Su CY. Valve section of the Eustachian tube. J Laryngol Otol, 1995; 109: 486–90.
 
16.
Kilic A, Baysal E, Karatas E, Baglam T, Duruc C, Deniz M i wsp. The role of high frequency tympanometry in newborn hearing screening programme. Eur Rev Med Pharmacol Sci, 2012; 16: 220–3.
 
17.
Shahnaz N, Miranda T, Polka L. Multifrequency tympanometry in neonatal intensive care unit and well babies. J Am Acad Audiol, 2008; 19: 392–418.
 
18.
Hueb MM, Goycoolea MV. Experimental evidence suggestive of early intervention in mucoid otitis media. Acta Oto-Laryngologica, 2009; 129: 444–8.
 
19.
Mandel EM, Swarts JD, Casselbrant ML, Tekely KK, Richert BC, Seroky JT i wsp. Eustachian tube function as a predictor of the recurrence of middle ear effusion in children. Laryngoscope, 2013; 123(9): 2285–90.
 
20.
McDonald MH, Hoffman MR, Gentry LR, Jiang JJ. New insights into mechanism of Eustachian tube ventilation based on cine computed tomography images. Eur Arch Otorhinolaryngol, 2012; 269(8): 1901–7.
 
21.
Friedman RA, Doyle WJ, Casselbrant ML, Bluestone C, Fireman P. Immunologic-mediated Eustachian tube obstruction: a double-blind crossover study. J Allergy Clin Immunol, 1983; 71(5): 442–7.
 
22.
Heavner SB, Hardy SM, White DR, McQueen CT, Prazma J, Pillsbury HC III. Function of the Eustachian tube after weekly exposure to pepsin/hydrochloric acid. Otolaryngol Head Neck Surg, 2001; 125(3): 123–9.
 
23.
McBride TP, Doyle WJ, Hayden FG, Gwaltney JM Jr. Alterations of the Eustachian tube, middle ear, and nose in rhinovirus infection. Arch Otolaryngol Head Neck Surg, 1989; 115(9): 1054–9.
 
24.
Bernstein JM. Role of allergy in Eustachian tube blockage and otitis media with effusion: a review. Otolaryngol Head Neck Surg, 1996; 114(4): 562–8.
 
25.
Yang MS, Chen CC, Cheng YY, Hung HC, Chen WH, Lee MC i wsp. Nasopharyngeal carcinoma spreading along the Eustachian tube: the imaging appearance. J Chin Med Assoc, 2004; 67(4): 200–3.
 
26.
Low WK, Lim TA, Fan YF, Balakrishnan A. Pathogenesis of middle-ear effusion in nasopharyngeal carcinoma: a new perspective. J Laryngol Otol, 1997; 111(5): 431–4.
 
27.
Takahashi H, Miura M, Honjo I, Fujita A. Cause of Eustachian tube constriction during swallowing in patients with otitis media with effusion. Ann Otol Rhinol Laryngol, 1996; 105(9): 724–8.
 
28.
Bluestone CD. Eustachian tube structure, function, role in otitis media. Hamilton, Ontario, Canada: BC Decker Inc., 2005.
 
29.
Jerger J. Clinical experience with impedance audiometry. Arch Otoloaryngol, 1970; 92: 311–24.
 
30.
Liden G, Harford E, Hallen O. Automatic tympanometry in clinical practice. Audiology, 1974; 13: 126–39.
 
31.
Markowska R, Szkiełkowska A, Ratyńska J, Barański B. Ocena czynnościowych zaburzeń trąbek słuchowych. Audiofonologia, 2004; 26: 73–5.
 
32.
Mikołajewski R. Wprowadzenie do audiometrii impedancyjnej. Warszawa, 1994.
 
33.
Williams PS. A tympanometric pressure swallow test for assessment of Eustachian tube function. Ann Otol, 1975; 84: 339–43.
 
34.
Biswas A. Eustachian tube function test: a new dimension in the management of CSOM. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg, 1999; 51(2): 14–22.
 
Scroll to top