PRACA PRZEGLĄDOWA
Występowanie szumów usznych u dorosłych – przegląd piśmiennictwa
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Klinika Audiologii i Foniatrii, Warszawa/Kajetany
 
 
Data publikacji: 29-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Danuta Raj-Koziak   

Światowe Centrum Słuchu, Klinika Audiologii i Foniatrii, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: d.koziak@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2016;5(2):24–29
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat wiele badań poświęcono częstości występowania szumów usznych, o czym świadczy liczba publikacji dotyczących tego zagadnienia. W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki tych badań oraz szacunkowe przewidywania na temat nowych przypadków, które pojawią się w przyszłości. Dokładne poznanie skali występowania szumów usznych w populacji osób dorosłych wydaje się istotne, ponieważ liczba pacjentów zgłaszających się po pomoc z powodu dokuczliwych szumów usznych z roku na rok wzrasta. Może to wskazywać, że szumy uszne stają się istotnym problemem ze względu na potrzebę zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia pacjentom cierpiącym z ich powodu.
FINANSOWANIE
Artykuł powstał w związku z realizacją projektu „Zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, mowy, równowagi, smaku, powonienia)” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STRATEGMED.
 
REFERENCJE (23)
1.
Davis A. Hearing in adults. The prevalence and distribution of hearing impairment and reported hearing disability, in MRS Institute of Hearing Research National Study of Hearing. London: Whurr Publishers Ltd.; 1995.
 
2.
Axelsson A, Ringdahl A. Tinnitus-a study of its prevalence and characteristics. Br J Audiol, 1989; 23: 53–62.
 
3.
Ries P. Prevalence and characteristics of persons with hearing trouble: United States, 1990–1991, in Vital and health statistics. Hyattsville (MD): National Centre for Health Statistics; 1994.
 
4.
Adams P, Marano M. Current estimates from the National Health Interview Survey, in Vital and health statistics. Hyattsville (MD): National Centre for Health Statistics; 1995.
 
5.
Nondahl D, Cruickhanks K, Wiley T. Prevalence and 5 year incidence of tinnitus among older adults: the epidemiology of hearing loss study. J Am Acad Audiol, 2002; 13: 321–23.
 
6.
Tambs K, Hoffman H, Borchgrevink H i wsp. Hearing loss induced by noise, ear infections and head injuries: results from the Nord-Trondelag Hearing Loss Study. Int J Audiol, 2003; 42: 89–105.
 
7.
Fabijańska A, Rogowski M, Bartnik G, Skarżyński H. Epidemiology of tinnitus and hyperacusis in Poland. W: Hazell JPW, red. Proceedings of the Sixth International Tinnitus Seminar. London: The Tinnitus and Hyperacusis Centre; 1999, 569–71.
 
8.
Skarżyński H, Rogowski M, Fabijańska A, Bartnik G, Raj-Koziak D. The epidemiology of hearing disorders in Poland. W: Jahnke K, Fischer M, red. 4th European Congress of Oto- Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery (Berlin 2000). Monduzzi Editore, 2000; 159–63.
 
9.
Hasson D, Theorell T, Westerlund H i wsp. Prevalence and characteristics of hearing problems in a working and non working Swedish population. J Epidemiol Community Health, 2010; 64(5): 453–60.
 
10.
Shargorodsky J, Curhan GC, Farwell WR. Prevalence and characteristics of tinnitus among US adults. Am J Med, 2010; 123(8): 711–18.
 
11.
Mc Cormack A, Edmondson-Jones M, Fortnum H, Dawes P, Middleton H, Munro KJ, Moore DR. The prevalence of tinnitus and the relationship with neuroticism in a middle-aged UK population. J Psychosom Res, 2014; 76: 56–60.
 
12.
Kim H, Lee H, An S, Sim S, Park B, Kim SW i wsp. Analysis of prevalence and associated risk factors of tinnitus in adults. PLoS One, PLoS One, 2015; 10(5): e0127578.
 
13.
Fujii K, Nagata C, Nakamura K, Kawachi T, Takatsuka N, Oba S i wsp. Prevalence of tinnitus in community-dwelling Japenese adults. J Epidemiol, 2011; 21: 299–304.
 
14.
Xu X, Bu X, Zhou L, Xing G, Liu C, Wang D. An epidemiologic study of tinnitus in a population in Jiangsu Province, China. J Am Acad Audiol, 2011; 22: 578–85.
 
15.
Wu B, Searchfield G, Exeter D, Lee A. Tinnitus prevalence in New Zeland. N Z Med. J, 2015; 128(1424): 23–34.
 
16.
Martinez C, Wallenhorst Ch, Mc Ferran D, Hall DA. Incidence rates of clinically significant tinnitus: 10 year trend from a cohort study in England. Ear Hear, 2014; 36(3): 69–75.
 
17.
Sindhusake D, Mitchell P, Newall P, Golding M, Rochtchina E, Rubin G. Prevalence et characteristics of tinitus in older adults. The Blue Mountain Hearing Study. Int J Audiol, 2003; 42(5): 289–94.
 
18.
Michikawa T, Nishiwaki Y, Kikuchi Y, Saito H, Mizutari K, Okamoto M i wsp. Prevalence and factors associated with tinnitus: a community-based study of Japanese elders. J Epidemiol, 2010; 20(4): 271–76.
 
19.
Lasisi AO, Abiona T, Gureje O. Tinnitus in the elderly. Profile, correlations and impact in the Nigerian study of ageing. Otolaryngol Head Neck Surg, 2010; 143(4): 510–15.
 
20.
Park KH, Lee SH, Koo JW, Park HY, Lee KY, Choi YS i wsp. Prevalence and associated factors of tinnitus; Data from the Korean National Health and Nutrition examination survey 2009–2011. J Epidemiol, 2014; 24(5): 417–26.
 
21.
Oiticica J, Bittar RS. Tinnitus prevalence in the city of São Paolo. Braz J Otorhinolaryngol, 2015; 81(2): 167–76.
 
22.
Nondahl DM, Cruickshanks KJ, Wiley TL, Klein BE, Klein R, Chappell R i wsp. The 10-year incidence of tinnitus among older adults. Int J Audiol, 2010; 49: 580–85.
 
23.
Gopinath B, McMahon CM, Rochtchina E, Karpa MJ, Mitchell P. Incidence, persistence and progression of tinnitus symptoms in older adults. The Blue Mountain hearing study. Ear Hear, 2010; 31: 407–12.