PRACA PRZEGLĄDOWA
Podstawy teoretyczne pomiarów obiektywnych w diagnostyce słuchu elektrycznego
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Zakład Implantów i Percepcji Słuchowej, Warszawa/Kajetany
 
 
Data publikacji: 29-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Adam Walkowiak   

Światowe Centrum Słuchu, Zakład Implantów i Percepcji Słuchowej, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: a.walkowiak@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2016;5(2):30-37
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Współczesne systemy implantów ślimakowych poprzez bezpośrednią stymulację zakończeń nerwu słuchowego zapewniają uzyskanie reakcji akustycznych. Warunkiem ich poprawnego funkcjonowania jest jednak odpowiednie ustawienie parametrów stymulacji. W tym celu stosowane są zarówno metody psychoakustyczne, jak i obiektywne. Wśród badań obiektywnych obecnie najszerzej stosowane są pomiary elektrycznie wywołanego złożonego potencjału czynnościowego nerwu słuchowego (ang. Electrically Evoked Compound Action Potentials, ECAP). W niniejszej pracy opisano źródło powstawania potencjałów czynnościowych, metody ich pomiaru oraz sposoby interpretacji wyników tych pomiarów.
FINANSOWANIE
Artykuł powstał w związku z realizacją projektu „Zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, mowy, równowagi, smaku, powonienia)” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STRATEGMED.
 
REFERENCJE (17)
1.
American Speech-Language-Hearing Association. Cochlear implants [Technical Report]; 2004. Available from www.asha.org/policy.
 
2.
Craddock L. Device programming. W: Cooper H, red. Cochlear Implants: A Practical Guide. Whurr Publishers Limited; 2006.
 
3.
Franck KH. A model of a nucleus 24 cochlear implant fitting protocol based on the electrically evoked whole nerve action potential. Ear Hear, 2002; 23(1 Suppl.): 67–71.
 
4.
Lorens A, Skarżyński H, Śliwa L, Piotrowska A, Walkowiak A, Wąsowski A. Zastosowanie pomiarów elektrycznie wywołanego odruchu mięśnia strzemiączkowego w dopasowaniu procesora implantu ślimakowego. Audiofonologia, 2002; 22: 185–92.
 
5.
Włostowski T. Wykłady z fizjologii zwierząt. Materiały naukowe Instytutu Biologii, Uniwersytet w Białymstoku; 2006.
 
6.
Brown CJ, Abbas PJ, Gantz B. Electrically evoked whole-nerve action potentials: data from human cochlear implant users. J Acoust Soc Am, 1990; 88–83.
 
7.
Cafarelli-Dees D, Dillier N, Lai WK, von Wallenberg E, van Dijk B i wsp. Normative findings of electrically evoked compound action potential measurements using the neural response telemetry of the Nucleus CI24M cochlear implant system. AudiolNeurootol, 2005; 10: 105–16.
 
8.
Dillier N, Lai WK, Almqvist B, Frohne C, Muller-Deile J, Stecker M. Measurement of the electrically evoked compound action potential via a neural response telemetry system. Ann Otol Rhinol Laryngol, 2002; 111: 407–14.
 
9.
Kasim KS, Abdullah AB, Hashim WF. Correlation between Neural Response Telemetry (NRT), Measurement Level and Behavioral T-Level and C-Level in prelingual cochlear implant patients. Online J Otolaryngol, 2013; 3(3): 26–35.
 
10.
Thai-Van H, Chanal J-M, Coudert C, Veuillet E, Truy E, Collet L. Relationship between NRT measurements and behavioral levels in children with the Nucleus 24 cochlear implant may change over time: preliminary report. Int J Pediatr Otorhi, 2001; 58: 153–62.
 
11.
Lorens A, Walkowiak A, Śliwa L, Skarżyński H, Piotrowska A. Application of measurements of stapedial reflex (ESRT) and neural responses (NRT) in estimation of implant processor fitting parameters. 4th International Symposium on Electronic Implants in Otology & Conventional Hearing Aids. Toulouse, June 5–7, 2003.
 
12.
Alvarez I, de la Torre A, Sainz M, Roldán C, Schoesser H, Spitzer P. Using evoked compound action potentials to assess activation of electrodes and predict C-levels in the Tempo+ cochlear implant speech processor. Ear Hear, 2010; 31(1): 134–45.
 
13.
Brown CJ, Abbas PJ, Borland J, Bertschy MR. Electrically evoked whole nerve action potentials in Ineraid cochlear implant users: responses to different stimulating electrode configurations and comparison to psychophysical responses. J Speech Hear Res, 1996; 39(3): 453–67.
 
14.
Walkowiak A, Lorens A, Obrycka A, Wąsowski A, Kostek B, Czyżewski A. Telemetria Odpowiedzi Neuronalnych (Neural Response Telemetry, NRT) jako metoda wspomagająca dobór parametrów stymulacji przez implant ślimakowy. Audiofonologia, 2006; 28: 51–53.
 
15.
Cohen LT, Richardson M, Saunders E, Cowan R. Spatial spread of neural excitation in cochlear implant recipients. Hear Res, 2003; 197: 72–87.
 
16.
Walkowiak A, Czyżewski A, Lorens A, Kostek B. New Techniques Assisting Cochlear Implant Fitting. 117th Convention of Audio Engineering Society, San Francisco, October 28–31, 2004.
 
17.
Walkowiak A, Czyżewski A, Lorens A, Wąsowski A, Skarżyński H. Spread of excitation – a method of assessment of auditory function with cochlear implant users. The Fourth International Symposium and Workshops on Objective Measures in Cochlear Implants, Hanover, June 1–4, 2005.
 
Scroll to top