PRAKTYKA KLINICZNA
Zasada cross-check w diagnostyce narządu słuchu
Edyta Piłka 1, A-F
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Zakład Audiologii Eksperymentalnej, Warszawa/Kajetany
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data publikacji: 24-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Edyta Piłka   

Światowe Centrum Słuchu, Zakład Audiologii Eksperymentalnej, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: e.pilka@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2018;7(1):45-50
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W roku 1976 Jerger i Hayes, mając na uwadze to, że wyniki badań behawioralnych cechuje mała wiarygodność, opracowali protokół zasady cross-check, której istotą było potwierdzanie wyników badań behawioralnych badaniami obiektywnymi. W pracy zaprezentowano dwa przypadki osób dorosłych, u których zastosowanie zasady krzyżowej miało niebagatelny wpływ na wynik końcowy diagnostyki narządu słuchu. Udowodniono, iż bez względu na wiek pacjenta na proces leczenia ma wpływ nie tylko odpowiednia technika pomiarowa, stosowanie właściwych zasad czy dobra współpraca ze strony osoby badanej, lecz także ważna jest weryfikacja otrzymywanych wyników za pomocą innych testów obiektywnych i subiektywnych.
 
REFERENCJE (23)
1.
Jerger JF, Hajes D. The cross-check principle in pediatric audiometry. Arch Otolarynol, 1976; 102: 614–20.
 
2.
Turner RG. Double checking the cross-check principle. J Am Acad Audiol, 2003; 14(5): 269–77.
 
3.
Hall JW. Crosscheck principle in pediatric audiology today: A 40-year perspective. J Audiol Otol, 2016; 20(2): 59–67.
 
4.
Furman A. Metody subiektywne badania słuchu. W: Hojan E, red. Protetyka słuchu. Poznań: UAM Wydawnictwo Naukowe; 2014, s.153–210.
 
5.
Piłka E, Piotrowska A. Rola badań audiometrycznych w procesie dopasowania protez słuchowych. W: Dobrucki A, red. Współczesne technologie elektronicznego wspomagania słyszenia osób niedosłyszących. Wrocław: Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk, Polska Sekcja Audio Engineering Society; 2016, s. 27–45.
 
6.
Lachowska M, Morawski K, Delgado RE, Niemczyk K. Postępy w audiologii. Słuchowe potencjały wywołane stanu ustalonego. Otorynolaryngologia, 2009; 8(1): 1–7.
 
7.
Swanepoel D, Steyn K. Short report: Establishing normal hearing for infants with the auditory steady-state response. S Afr J Commun Disord, 2005; 52: 36–39.
 
8.
Stapells DR, Herdman AT, Small SA, Dimitrijevic A, Hatton J. Current status of the auditory steady-state responses for estimating an infant`s audiogram. A Sound Foundation Through Early Amplification, 2004; s. 43–59.
 
9.
Piłka E, Piotrowska A. Próby stroikowe w codziennej praktyce audiologicznej. Now Audiofonol, 2014; 3(1): 57–61.
 
10.
Shehy JL, Gardner G, Hambley WM. Tuning fork tests in modern otology. Arch Otolaryngol, 1971; 94: 132–38.
 
11.
Kochanek K. Zastosowanie słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu w diagnostyce zaburzeń słuchu u małych dzieci. Audiofonologia, 1999; 14: 51–56.
 
12.
Pruszewicz A, Obrębowski A, red. Audiologia kliniczna. Zarys. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego; 2010.
 
13.
Jerger J. Clinical experience with impedance audiometry. Arch Otolaryngol, 1970; 92: 311–24.
 
14.
Liden G, Harford E, Hallen O. Automatic tympanometry in clinical practice. Audiology, 1974; 13: 126–39.
 
15.
Demenko G, Pruszewicz A, Wojnowski W. Audiometria mowy. W: Pruszewicz A, Obrębowski A, red. Audiologia kliniczna. Zarys. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego; 2010, s. 226–61.
 
16.
Piłka E. Testy słowne dostępne i wykorzystane w Polsce w audiometrii mowy – rys historyczny. Now Audiofonol, 2015; 4(4): 67–74.
 
17.
PN-EN ISO 8253-3:2012 (wersja angielska) Akustyka - Metodyka pomiarów audiometrycznych - Część 3: Audiometria słowna (zastąpiła wersję polską PN-EN ISO 8253-3:2005).
 
18.
http://www.biap.org/en/recomma... -des-deficiences-auditives-1.
 
19.
Robinette MS, Glattke TJ. Otoacoustic emissions: clinical applications. New York: Thieme Medical Publishers, Inc; 2007.
 
20.
Kochanek K, Śliwa L. Metody obiektywne badania słuchu. W: Hojan E, red. Protetyka słuchu. Poznań: UAM Wydawnictwo Naukowe; 2014, s. 211–48.
 
21.
Williams PS. A tympanometric pressure swallow test for assessment of Eustachian tube function. Ann Otol, 1975; 84: 339–43.
 
22.
Piłka E, Dobrzyński P. Testy oceniające drożność trąbki słuchowej w codziennej praktyce audiologicznej. Now Audiofonol, 2015; 4(1): 67–71.
 
23.
Biswas A. Eustachian tube function test: a new dimension in the management of CSOM. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg, 1999; 51(2): 14–22.
 
Scroll to top