STUDIUM PRZYPADKU
Niektóre przyczyny niepowodzeń chirurgicznego leczenia otosklerozy na podstawie opisu przypadku
,
 
,
 
,
 
Monika Boruta 1, B,D-E
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Oto-Ryno-Laryngochirurgii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
2
Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
3
Instytut Narządów Zmysłów, Kajetany
 
4
Zakład Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data publikacji: 24-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Piotr Henryk Skarżyński   

Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: p.skarzynski@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2018;7(1):53-58
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Leczenie operacyjne otosklerozy, zwłaszcza zaawansowanej lub w uchu z nietypowo wąskim przewodem słuchowym zewnętrznym, wąską niszą okienka okrągłego, znacznie pogrubiałą płytką strzemiączka czy odsłoniętym, nawisającym nerwem twarzowym, wymaga znacznego doświadczenia otochirurga. Szczególnie ma to znaczenie w przypadku kolejnych reoperacji wykonanych przez różnych chirurgów. Analiza zbiorcza, na podstawie literatury przedmiotu, różnych przypadków leczenia niepowodzeń podczas reoperacji w otosklerozie często nie odzwierciedla napotykanych trudności, nie pozwala ocenić większości przyczyn niepowodzenia oraz nie pokazuje skutecznych sposobów i technik naprawczych.

Materiał i metody:
Analizie poddano przebieg leczenia 55-letniej pacjentki z postępującym, obustronnym, mieszanym niedosłuchem w przebiegu otosklerozy. U pacjentki wykonano mobilizację strzemiączka, następnie stapedotomię i restapedotomię ucha prawego oraz stapedotomię ucha lewego.

Wyniki:
Krótkotrwała niewielka poprawa słuchu po mobilizacji strzemiączka, a następnie jego pogorszenie z podwyższeniem krzywej progowej zarówno dla przewodnictwa powietrznego, jak i kostnego w uchu prawym były wskazaniem do reoperacji i wykonania stapedotomii. Po operacji uzyskano krótkotrwałą poprawę słyszenia, a następnie szybkie pogarszanie słuchu. Z tego powodu oraz narastających zaburzeń równowagi po prawie roku została wykonana restapedotomia z pełnym zamknięciem rezerwy słuchowej. Następnie z powodu pogarszającego się słuchu w uchu lewym wykonano z pełnym powodzeniem stapedotomię w tym uchu.

Wnioski:
Operacje rewizyjne w otosklerozie wymagają dużego doświadczenia otochirurga ze względu na różnorodność przyczyn niepowodzenia, szczególnie gdy pierwsze operacje zostały wykonane w innym ośrodku. Stwierdzenie rezerwy słuchowej, narastających szumów oraz zaburzeń równowagi jest wskazaniem do przeprowadzenia reoperacji przez najbardziej doświadczonego otochirurga, gdyż najczęstszą przyczyną niepowodzeń są zmiany zarostowe po kolejnych operacjach i unieruchomienie protezki.

 
REFERENCJE (14)
1.
Lippy WH, Battista RA, Berenholz L, Schuring AG, Burkey JM. Twenty-year review of revision stapedectomy. Otol Neurotol, 2003; 24(4): 560–66.
 
2.
Vincent R, Sperling NM, Oates J, Jindal M. Surgical findings and long-term hearing results in 3,050 stapedotomies for primary otosclerosis: a prospective study with the otology-neurotology database. Otol Neurotol, 2006; 27(8 Suppl 2): 25–47.
 
3.
Vincent R, Rovers M, Zingade N, Oates J, Sperling N, Devèze A i wsp. Revision stapedotomy: operative findings and hearing results A prospective study of 652 cases from the Otology-Neurotology Database. Otol Neurotol, 2010; 31(6): 875–82.
 
4.
Marchica CL, Saliba I. The relationship between stapes prosthesis length and rate of stapedectomy success. Clin Med Insights Ear Nose Throat, 2015; 8: 23–31.
 
5.
Skrivan J, Cada Z, Kluh J, Boucek J, Profant O, Betka J. Revision operations after previous stapes surgery for persisting hearing loss. Bratisl Lek Listy, 2014; 115(7): 442–44.
 
6.
BIAP – Bureau International d’Audiophonologie - BIAP - Bureau International d’Audiophonologie, https://www.biap.org/en/compon....
 
7.
Puxeddu R, Ledda GP, Pelagatti CL, Salis G, Agus G, Puxeddu P. Revision stapes surgery for recurrent transmissional hearing loss after stapedectomy and stapedotomy for otosclerosis. Acta Otorhinolaryngol Ital Organo, 2005; 25(6): 347–52.
 
8.
Bakhos D, Lescanne E, Charretier C, Robier A. A review of 89 revision stapes surgeries for otosclerosis. Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck, 2010; 127(5): 177–82.
 
9.
Gros A, Vatovec J, Zargi M, Jenko K. Success rate in revision stapes surgery for otosclerosis. Otol Neurotol, 2005; 26(6): 1143–48.
 
10.
Rosen S, Bergman M. The first one hundred cases of hearing improvement in stapes mobilization--a long term report. The Laryngoscope, 1959; 69: 1060–65.
 
11.
Salvinelli F, Casale M, Rinaldi V, Zini C. External auditory canal after stapedotomy: packing or not? Eur Arch Oto-Rhino-Laryngol, 2007; 264(9): 1119–20.
 
12.
Hirvonen TP. How we do it: stapes surgery without postoperative packing of the external auditory canal. Clin Otolaryngol, 2005; 30(2): 205–57.
 
13.
Albers AE, Schönfeld U, Kandilakis K, Jovanovic S. CO₂ laser revision stapedotomy. The Laryngoscope, 2013; 123(6): 1519–26.
 
14.
Skarżyński H, Młotkowska-Klimek P, Mrówka M, Skarżyński PH, Dziendziel B, Olszewski Ł i wsp. Assessment of chosen problems of stapes surgery in otosclerosis – analysis of 14443 ears. 3rd Intenational Symp Otosclerosis Stapes Surg, 2014.
 
Scroll to top