PRACA BADAWCZA
Zastosowanie terapii neurofeedback w poprawie wyższych funkcji słuchowych u dzieci z ośrodkowymi zaburzeniami słuchu – wyniki wstępne
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 1, 01-943 Warszawa
 
2
Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn
 
 
Data publikacji: 05-11-2020
 
 
Autor do korespondencji
Rafał Milner   

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 1, 01-943 Warszawa, e-mail: r.milner@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2012;1(1):67-78
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Ośrodkowe zaburzenia słuchu (ang. central auditory processing disorders – CAPD) to niejednorodne dysfunkcje, w których nieprawidłowej realizacji wyższych funkcji słuchowych współtowarzyszą zaburzenia procesów poznawczych. Zakładając, że u dzieci z CAPD realizacja tych procesów może mieć wpływ na analizę informacji akustycznej, poprawa funkcji poznawczych za pomocą metody jaką jest terapia Neurofeedback powinna przynieść korzystny wpływ także na przetwarzanie słuchowe.

Cel:
Celem pracy była ocena wpływu terapii Neurofeedback na poprawę wyższych funkcji słuchowych i poznawczych u dzieci z CAPD.

Metoda:
Badania przeprowadzono na grupie trzech dzieci z zaburzeniami wyższych funkcji słuchowych oraz procesu uwagi. W trakcie treningu Neurofeedback tłumiono wolną czynność mózgową oraz wzmacniano czynność szybką. Wpływ treningu na funkcje słuchowe i funkcje poznawcze oceniano na podstawie wyników trzech testów wyższych funkcji słuchowych oraz komputerowych testów uwagi.

Wyniki:
Analiza współczynników odzwierciedlających stosunki wybranych fal mózgowych wykazała, obniżenie po treningach nadmiernie wyrażonej czynności wolnej oraz wzmocnienia zaniżonej czynności szybkiej u wszystkich trenowanych dzieci. Normalizacji relacji pomiędzy falami mózgowymi towarzyszyła poprawa wyników testów wyższych funkcji słuchowych. Lepsze wyniki po terapii odnotowano także w komputerowych testach uwagi.

Podsumowanie:
Uzyskane wyniki wskazują, że trening Neurofeedback może korzystnie wpływać na poprawę przetwarzania słuchowego na wyższych piętrach układu nerwowego oraz funkcji poznawczych.

 
REFERENCJE (19)
1.
American Speech-Language-Hearing Association Task Force on Central Auditory Processing Consensus Development: Current status of research and implications for clinical practice. Am J Audiol, 1996; 5(2): 41–54.
 
2.
American Speech-Language-Hearing Association: (Central) Auditory Processing Disorders [Technical Report], 2005. Available from www.asha.org/policy.
 
3.
Bellis T.J.: Assessment and management of central auditory processing disorders in the educational setting: From science to practice, New York: Delmar Thomson Learning, 2003.
 
4.
Chabot R.J., Serfontein G.: Quantitative electroencephalographic profiles of children with attention deficit disorder. Biol Psychiatry, 1996; 40(10): 951–63.
 
5.
Coben R., Evans J.R.: Neurofeedback and Neuromodulation Techniques and Applications. Amsterdam: Elsevier/Academic Press, 2011.
 
6.
Cook I.A., Leuchter A.F., Witte E i wsp.: Neurophysiologic predictors of treatment response to fluoxetine in major depression. Psychiatry Res, 1999; 85: 263–73.
 
7.
Ferre J.M.: Behavioral Therapeutic Approaches for Central Auditory Problems. (W:) Katz J. (red.) Handbook of Clinical Audiology, 6th edition. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2009; 525–31.
 
8.
Gruzelier J., Egner T., Vernon D.: Validating the efficacy of neurofeedback for optimizing performance. Prog Brain Res, 2006; 159: 421–31.
 
9.
Masquelier M.P.: Management of auditory processing disorders. Acta Otorhinolaryngol Belg, 2003; 57(4): 301–10.
 
10.
Musiek G.D., Chermak G.D.: Handbook of (central) auditory processing disorder, San Diego: Plural Publishing, 2007.
 
11.
Linden M., Habib T., Radojevic V.: A controlled study of the effects of EEG biofeedback on cognition and behavior of children with attention deficit disorder and learning disabilities. Biofeedback Self Regul, 1996; 21(1): 35–49.
 
12.
Iliadou V., Kaprinis S., Kandylis D., Kaprinis G.S.: Hemispheric laterality assessment with dichotic digits testing in dyslexia and auditory processing disorder. Int J Audiol, 2010; 49(3): 247–52.
 
13.
Jasper H.H.: The ten-twenty electrode system of the international federation. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, 1958; 10: 371–558.
 
14.
Medwetsky L.: Central auditory processing. (W:) Katz J. (red.) Handbook of Clinical Audiology, 6th edition. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2009; 495–509.
 
15.
Moore D.R., Ferguson M.A., Halliday L.F., Riley A.: Frequency discrimination in children: perception, learning and attention. Hear Res, 2008; 238, 147–54.
 
16.
Kropotov J.: Quantitative EEG, Event-related potentials and Neurotherapy. London: Elsevier/Academic Press, 2009.
 
17.
Westerhausen R., Hugdahl K.: The corpus callosum in dichotic listening studies of hemispheric asymmetry: A review of clinical and experimental evidence. Neurosci Biobehav Rev, 2008; 32: 1044–54.
 
18.
Zaidel E.: Disconnection syndrome as a model for laterality effects in the normal brain. (W:) Hellige J.B. (red.). Cerebral Hemisphere Asymmetry: Method, Theory, and Application. New York: Praeger, 1983; 95–151.
 
19.
Zimmermann P., Fimm B.: Test for Attention Performance (TAP). Würselen: Psytest, 1997.
 
Scroll to top