PRACA PRZEGLĄDOWA
Ośrodkowe zaburzenia słuchu – wskazówki diagnostyczne i propozycje terapii
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 1, 01-943 Warszawa
 
2
Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn
 
 
Data publikacji: 05-11-2020
 
 
Autor do korespondencji
Anna Skoczylas   

Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn; tel. 22 3560316, fax. 22 3560367, e-mail: a.skoczylas@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2012;1(1):11-18
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Ośrodkowe zaburzenia słuchu (Central Auditory Processing Disorders, CAPD), czyli deficyty w zakresie opracowywania informacji akustycznej na wyższych piętrach układu nerwowego, są dość powszechnym zjawiskiem wśród dzieci i młodzieży. Często towarzyszą one specyficznym zaburzeniom czytania i pisania, nadpobudliwości psychoruchowej czy zaburzeniom koncentracji uwagi. Mimo szerokiej skali problemu, nadal nie opracowano obiektywnych metod diagnostyki i terapii ośrodkowych zaburzeń słuchu. Niniejsza praca stanowi przegląd zagadnień istotnych dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą z deficytami przetwarzania informacji słuchowej Na podstawie wyników badań behawioralnych i elektrofizjologicznych można wyodrębnić kilka podstawowych profilów funkcjonowania słuchowego i do każdego z nich dopasować odpowiedni, zindywidualizowany program terapii.
 
REFERENCJE (18)
1.
American Speech-Language-Hearing Association. Central Auditory Processing Disorders – The Role of the Audiologist, 2005.
 
2.
Bamiou D.-E., Musiek F.E., Luxon L.M.: Aetiology and clinical presentations of auditory processing disorders – a review. Arch Dis Child, 2001; 85(5): 361–65.
 
3.
Bellis T.J.: Assessment and management of central auditory processing disorders in the educational setting: from science to practice. Cengage Learning, 2003.
 
4.
Bellis T.J.: Assessment and management of central auditory processing disorders In the educational setting: From science to practice. San Diego, CA: Singular Publishing Group, 1996.
 
5.
Benavidez D.A., Fletcher J.M., Hannay H.J. i wsp.: Corpus Callosum Damage and InterhemispherIc Transfer of Information following Closed Head Injury in Children. Cortex, 1999; 35(3): 315–36.
 
6.
Chermak G.D., Musiek F.: Central auditory processing disorders: New Perspectives. San Diego, CA: Singular Publishing Group, 1997.
 
7.
Crandell C., Smaldino J.: An update on classroom acoustics. The ASHA Lader, 2001; 6(5): 20.
 
8.
Davis N.M., Doyle L.W., Ford G.W. i wsp.: Auditory function at 14 years of age of very-low-birthweight children. Developmental Medicine & Child Neurology, 2001; 43(3): 191–96.
 
9.
Ferre J.M., Wickman F.M.: Case Studies in Effective Treatment of Central Auditory Processing Disorders. Perspectives on Audiology, 2008; 4(1): 15–20.
 
10.
McPherson B., Fuente A.: Ośrodkowe procesy przetwarzania słuchowego: wprowadzenie i opis testów możliwych do zastosowania u pacjentów polskojęzycznych. Otolaryngologia, 2007; 6(2): 66–76.
 
11.
Merzenich M.M., Jenkins W.M., Johnston P. i wsp.: Temporal Processing Deficits of Language-Learning Impaired Children Ameliorated by Training. Science, 1996; 271(5245): 77–81.
 
12.
Miller G.A., Gildea P.H.: How children learn words. Scientific American, 1987; 257(3): 94–99.
 
13.
Musiek F.: Assessment of central auditory dysfunction: the dichotic digit test revisited. Ear Hear, 1983; 4: 79–83.
 
14.
Tallal P., Miller S.L., Bedi G. i wsp.:Language Comprehension in Language-Learning Impaired Children Improved with Acoustically Modified Speech. Science, 1996; 271(5245): 81–84.
 
15.
Senderski A.: Diagnostyka centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Algorytm postępowania diagnostycznego, IFIPS Warszawa, 2002, http://ifps.org.pl/doc/materia..., 2012-04-20.
 
16.
Sloan C.: Treating auditory processing difficulties in children. San Diego, CA: Singular Publishing Group, 1995.
 
17.
Summers S.A.: Factor structure, correlations, and mean data on Form A of the Beta III version of Multiple Auditory Processing Assessment (MAPA). Master’s thesis, Idaho State University, Pocatello, ID, 2003.
 
Scroll to top