PRACA BADAWCZA
Efekty terapii Stymulacji Percepcji Słuchowej (SPS-S) u dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi słuchowej oraz centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 1, 01-943 Warszawa
 
2
Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn
 
 
Data publikacji: 05-11-2020
 
 
Autor do korespondencji
Natalia Czajka
Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra 17, 05-830 Nadarzyn
 
 
Now Audiofonol 2012;1(1):79-86
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu (IFPS) prowadzona jest terapia przeznaczona dla pacjentów z zaburzeniami koncentracji uwagi słuchowej oraz centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego. W niniejszej pracy przedstawione zostaną jej założenia, schemat postępowania diagnostycznego, terapeutycznego, wyniki badań pacjentów oraz analiza korelacji czynników psychologicznych i uzyskanych rezultatów. Przebadano 96 dzieci w wieku od 6 do 17 lat, które wzięły udział w opracowanej w IFPS terapii. Do oceny terapii zastosowano następujące testy: Test Sekwencji Częstotliwości, Test Sekwencji Długości, Test Wykrywania Przerw, Test Rozdzielnouszny Cyfrowy, adaptacyjny Test Rozumienia Mowy w Szumie oraz Test Rozdzielnousznego Słyszenia. Diagnoza obejmowała także ocenę psychologiczną funkcjonowania dziecka oraz jego rodziny. W tym celu przeprowadzono m.in. Test Matryc Ravena, Kwestionariusz Temperamentu EAS-C oraz Skalę Postaw Rodzicielskich. Analiza statystyczna wyników została przeprowadzona w oparciu o porównania średnich (t-studenta) które wykazały, że w wyniku zastosowanej terapii uzyskano istotną statystycznie poprawę w zakresie wszystkich mierzonych funkcji słuchowych (p<0.05). Diagnoza psychologiczna wykazała, że w badanej grupie przeważają dzieci o stosunkowo wysokiej emocjonalności. Ponadto wykazano duże rozbieżności między matką a ojcem w zakresie oceny temperamentu dzieci. Dalsza analiza relacji między czynnikami psychologicznymi a efektami terapii wykazała, że dzieci których matki charakteryzowała duża niekonsekwencja osiągnęły mniejszą poprawę w wybranych testach wyższych funkcji słuchowych. Rezultaty badań potwierdzają wysoką skuteczność terapii SPS-S i jednocześnie wskazują, że czynniki psychologiczne mogą wpływać modyfikująco na jej efekty
 
REFERENCJE (11)
1.
American Speech-Language-Hearing Association. Central Auditory Processing Disorders – The Role of the Audiologist, 2005.
 
2.
Chermak G.D., Musiek F.E.: Central auditory processing disorder; new perspectives San Diego: Singular, 1997.
 
3.
Harwas-Napierała B.: Psychologia rozwoju człowieka Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004.
 
4.
Jaworowska A., Szustrowa T.: Test Matryc Ravena w wersji Standard Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych, 2007.
 
5.
Jodzio K.: Neuropsychologia intencjonalnego działania. Koncepcje funkcji wykonawczych Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2008.
 
6.
Oniszczenko W.: Kwestionariusz Temperamentu EAS Arnolda H. Bussa i Roberta Plomina Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych, 1997.
 
7.
Plopa M.: Skala Postaw Rodzicielskich Warszawa: Vizja Press & IT, 2008.
 
8.
Przetacznikowa M., Makiełło-Jarża G.: Psychologia ogólna Warszawa; Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 1977.
 
9.
Senderski A.: Ośrodkowe zaburzenia słuchu u dzieci w wieku szkolnym Warszawa, Wyd. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, 2007.
 
10.
Święcicka M.: Uwaga. Samokontrola. Emocje Warszawa: Wydawnictwo Emu, 2005.
 
11.
Wygotski L.: Wybrane prace psychologiczne Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1996.
 
Scroll to top