PRACA PRZEGLĄDOWA
Analiza urządzeń i systemów stosowanych do pomiarów obiektywnych słuchu elektrycznego
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Zakład Implantów i Percepcji Słuchowej, Warszawa/Kajetany
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data publikacji: 26-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Adam Walkowiak   

Światowe Centrum Słuchu, Zakład Implantów i Percepcji Słuchowej, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: a.walkowiak@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2017;6(1):9-15
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Współczesne systemy implantów ślimakowych poprzez bezpośrednią stymulację zakończeń nerwu słuchowego zapewniają uzyskanie reakcji słuchowych. Jednakże warunkiem ich poprawnego funkcjonowania jest odpowiednie ustawienie parametrów stymulacji. W tym celu stosowane są zarówno metody psychoakustyczne, jak i obiektywne. Wśród badań obiektywnych obecnie najszerzej stosowane są pomiary elektrycznie wywołanego złożonego potencjału czynnościowego nerwu słuchowego (ang. Electrically Evoked Compound Action Potentials, EECAP) oraz pomiary elektrycznie wywołanego odruchu mięśnia strzemiączkowego (ang. Electrically Evoked Stapedius Reflex, EESR). W niniejszej pracy opisano metody i systemy używane w praktyce klinicznej do wykonywania wyżej wymienionych pomiarów.
 
REFERENCJE (11)
1.
American Speech-Language-Hearing Association. Cochlear implants [Technical Report], 2004. Available from www.asha.org/policy.
 
2.
Walkowiak A, Lorens A, Polak M, Kostek B, Skarżyński H, Szkielkowska A i wsp. Evoked stapedius reflex and compound action potential thresholds versus most comfortable loudness level: assessment of their relation for charge-based fitting strategies in implant users. J Otorhinolaryngol Relat Spec, 2011; 73(4): 189–95.
 
3.
Bresnihan M, Norman G, Scott F, Viani L. Measurement of comfort levels by means of electrical stapedial reflex in children. Arch Otolaryngol Head Neck Surg., 2001; 127(8): 963–66.
 
4.
Włostowski T. Wykłady z fizjologii zwierząt. Materiały naukowe Instytutu Biologii, Uniwersytet w Białymstoku; 2006.
 
5.
Cafarelli-Dees D, Dillier N, Lai WK, von Wallenberg E, van Dijk B i wsp. Normative findings of electrically evoked compound action potential measurements using the neural response telemetry of the Nucleus CI24M cochlear implant system. Audiol Neurootol, 2005; 10: 105–16.
 
6.
Dillier N, Lai WK, Almqvist B, Frohne C, Muller-Deile J, Stecker M. Measurement of the electrically evoked compound action potential via a neural response telemetry system. Ann Otol Rhinol Laryngol, 2002; 111: 407–14.
 
7.
Kasim KS, Abdullah AB, Hashim WF. Correlation between Neural Response Telemetry (NRT), Measurement Level and Behavioral T-Level and C-Level in prelingual cochlear implant patients. Online J Otolaryngol, 2013; 3(3): 26–35.
 
8.
Thai-Van H, Chanal J-M, Coudert C, Veuillet E, Truy E, Collet L. Relationship between NRT measurements and behavioral levels in children with the Nucleus 24 cochlear implant may change over time: preliminary report. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2001; 58: 153–62.
 
9.
Franck KH, Norton SJ. Estimation of psychophysical levels using the electrically evoked compound action potential measured with the neural response telemetry capabilities of Cochlear Corporation’s CI24M device. Ear Hear, 2001; 22: 289–99.
 
10.
Hughes ML. Fundamentals of clinical ECAP Measures in cochlear implants: Part 1: Use of the ECAP in speech processor programming. Audiology Online, November 8, 2010 (http://www.audiologyonline.com...).
 
11.
Hughes ML. Fundamentals of clinical ECAP measures in cochlear implants: Part 2: Measurement techniques and tips. Audiology Online, November 6, 2006, (http://www.audiologyonline.com...).
 
Scroll to top