PRACA BADAWCZA
Możliwości słuchowe dorosłych osób ogłuchłych zaopatrzonych w implant ślimakowy
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 1, 01-943 Warszawa
 
2
Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn
 
 
Data publikacji: 05-11-2020
 
 
Autor do korespondencji
Joanna Rostkowska   

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Klinika Rehabilitacji, ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 1, 01-943 Warszawa, tel. 505 977 468, e-mail: j.rostkowska@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2012;1(1):46-49
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Nabyte dzięki wszczepowi ślimakowemu możliwości słuchowe pacjentów z głuchotą postlingwalną są bazą dla działań rehabilitacyjnych sprzyjających rozwojowi percepcji słuchowej i umożliwiających odbiór mowy na drodze słuchowej.

Cel pracy:
Celem pracy jest przedstawienie poziomu percepcji słuchowej uzyskiwanej przez dorosłych, implantowanych, postlingwalnie ogłuchłych pacjentów.

Materiał i metody:
Badaniami objęto 40 dorosłych pacjentów implantowanych, ogłuchłych postlingwalnie. Do pomiaru rozwoju i postępu możliwości słuchowych po operacji wszczepienia systemu implantu ślimakowego, w określonych odstępach czasowych: 1, 3, 6, 12 miesięcy, zastosowano 5 podtestów z baterii testów opracowanych przez firme MED-EL.

Wyniki:
Wyniki badań wskazują na największy przyrost możliwości słuchowych w pierwszych trzech miesiącach od podłączenia procesora mowy. Najtrudniejsza okazała się dla pacjentów próba oceniająca stopień identyfikacji słuchowej spółgłosek polskich w izolacji. W zakresie identyfikacji słuchowej liczb, już po pierwszym podłączeniu procesora mowy, pacjenci uzyskiwali ponad 97% poprawnych odpowiedzi.

Wnioski:
Otrzymane wyniki umożliwiają prognozowanie postępów w toku rehabilitacji po wszczepieniu implantu ślimakowego. Wiedzę tę można wykorzystać także w trakcie diagnostyki w kierunku zastosowania systemu implantu ślimakowego (CI), informując pacjenta o możliwościach rozwoju percepcji słuchowej i monitorowania postępów uzyskiwanych po zastosowaniu CI.

 
REFERENCJE (5)
1.
Kobosko J., Pankowska A., Skarżyński H.: Strategie radzenia sobie ze stresem u osób postlingwalnie ogłuchłych korzystających z implantu ślimakowego w porównaniu z populacją ogólną słyszących. Otolaryngologia Polska, 2012; 66(2): 132–37.
 
2.
Skarżyński H., Szuchnik J., Malesińska M.: Implanty ślimakowe – rehabilitacja. Warszawa: Stowarzyszenie „Człowiek – Człowiekowi”, 2004.
 
3.
Szuchnik J., Piotrowska A., Lorens A., Wojewódzka D.: Procedura przedoperacyjna kwalifikacji do wszczepienia implantu ślimakowego stosowana w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. Audiofonologia, 20, Lublin, 2001.
 
4.
Szuchnik J., Święcicka A., Lorens A., Skarżyński H.: Doświadczenia polskich pacjentów korzystających z wielokanałowego implantu COMBI-40, Audiofonologia, 11, Lublin, 1997.
 
5.
Wojewódzka D.: Umiejętności słuchowe osób ogłuchłych zaopatrzonych w implanty ślimakowe lub aparaty słuchowe. Nieopublikowana rozprawa doktorska. Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2009.
 
Scroll to top