PRACA BADAWCZA
Analiza wybranych parametrów audiometrycznych przesiewowych badań słuchu wykonywanych w szkołach
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Zakład Epidemiologii i Badań Przesiewowych, Warszawa/Kajetany
 
2
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
 
Data publikacji: 02-11-2020
 
 
Autor do korespondencji
Anna Piotrowska   

Światowe Centrum Słuchu, Zakład Epidemiologii i Badań Przesiewowych, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: a.piotrowska@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2014;3(4):9-13
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Cel:
Celem pracy jest analiza dwóch parametrów procesu przeprowadzania audiometrycznych badań przesiewowych słuchu u dzieci klas I i VI ze szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy.

Materiał i metoda:
Analizie poddano 38 287 wyników audiometrycznego badania słuchu wykonanego u dzieci w wieku 6 i 12 lat, uczniów klas I i VI warszawskich szkół podstawowych w roku szkolnym 2011/2012 (n=20 482) i 2012/2013 (n=17 805). U wszystkich dzieci przeprowadzono audiometryczne badanie słuchu dla tonów o częstotliwościach: 0,5; 1; 2; 4; 8 kHz. Badania wykonywano na urządzeniu do badań przesiewowych – Platformie Badań Zmysłów (PBZ). Analizie poddano dwa parametry procesu przeprowadzania badań przesiewowych słuchu: czas oraz jakość.

Wyniki:
W badanej grupie średni czas jednego pomiaru wyniósł 5 min 9 s. Najkrótszy zarejestrowany czas jednego badania wyniósł 11 s, a najdłuższy 45 min 52 s. Najwięcej pomiarów wykonano w czasie 4 min 20 s. Jako miernika jakości użyto odsetka wyników dodatnich uzyskiwanych przez poszczególnych badaczy obliczanego dla każdego tygodnia wykonywania badań; odsetek ten zawierał się w przedziale od 0% do 62,6%.

Wnioski:
Podczas realizacji programu badań słuchu w szkołach niezbędna jest systematyczna kontrola wykonywanych pomiarów, która umożliwia uzyskanie zadowalającej wiarygodności badań audiometrycznych.

FINANSOWANIE
Projekt „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy” był finansowany ze środków m.st. Warszawy.
 
REFERENCJE (7)
1.
Skarżyński H, Piotrowska A. Screening for pre-school and school-age hearing problems: European Consensus Statement. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2012; 76(1): 120–1.
 
2.
Skarżyński H, Piotrowska A. Prevention of communication disorders – screening pre – school and school – age children for problems with hearing, vision and speech: European Consensus Statement. Med Sci Monit, 2012; 18(4): 17–21.
 
3.
Szyfter W, Wróbel M, Radziszewska-Konopka M, Szyfter-Harris J, Karlik M. Polish universal neonatal hearing screening program – 4-year experience (2003–2006). Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2008; 72: 1783–7.
 
4.
Śliwa L, Hatzopoulos S, Kochanek K, Piłka A, Senderski A, Skarżyński PH. A comparison of audiometric and objective methods in hearing screening of school children. A preliminary study. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2011; 75(4): 483–8.
 
5.
Carhart R, Jerger JF. Preferred method for clinical determination of pure-tone thresholds. J Speech Hear Disord, 1959; 24: 330–45.
 
6.
Gelfand SA. Hearing: An introduction to psychological and physiological acoustics. 2nd edition. New York and Basel: Marcel Dekker, Inc.; 1990.
 
7.
American Speech-Language-Hearing Association. (2005). Guidelines for manual pure-tone threshold audiometry. Available from www.asha.org/policy/GL2005-00014/#sthash.74BWLAy1.dpuf.
 
Scroll to top