PRACA BADAWCZA
Program badań przesiewowych słuchu w szkołach podstawowych z terenów wiejskich
,
 
,
 
,
 
,
 
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Teleaudiologii i Badań Przesiewowych, Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Polska
 
2
Zakład Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej Wydziału Medycznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska
 
3
Instytut Narządów Zmysłów, Polska
 
4
Klinika Otorynolaryngochirurgii, Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Polska
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data nadesłania: 26-04-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 26-05-2021
 
 
Data akceptacji: 28-05-2021
 
 
Data publikacji: 20-09-2021
 
 
Autor do korespondencji
Weronika Świerniak   

Zakład Teleaudiologii i Badań Przesiewowych, Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Mochnackiego 10, 02-042, Warszawa, Polska
 
 
Now Audiofonol 2021;10(1):19-25
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Niezdiagnozowane zaburzenia słuchu ograniczają zdolność dziecka do nauki. Badania przesiewowe słuchu u dzieci w wieku szkolnym pomagają wykryć istotne dla edukacji ubytki słuchu i zapobiegają negatywnemu wpływowi na osiągnięcia w nauce. Celem pracy było oszacowanie rozpowszechnienia zaburzeń słuchu u dzieci w wieku szkolnym z terenów wiejskich w Polsce.

Materiał i metody:
Uczestnikami badania było 44 323 dzieci (21 169 dziewczynek i 23 154 chłopców) w wieku od 6 do 9 lat z 4 414 szkół z terenów wiejskich w Polsce. Wyznaczono próg słyszenia na przewodnictwo powietrzne dla częstotliwości 0,5–8 kHz. Badanie przesiewowe słuchu wykonano przy użyciu Platformy Badań Zmysłów. Ponadto rodzice uczestników badania wypełnili ankietę audiologiczną.

Wyniki:
Nieprawidłowy wynik badania przesiewowy stwierdzono u 19,5% badanych dzieci. Większość ubytków słuchu była jednostronna (63,6%). Tylko 14% rodziców zauważyło problem ze słuchem u swojego dziecka.

Wnioski:
W pracy przedstawiono szacunkowe dane dotyczące przesiewowej audiometrii tonalnej u polskich dzieci z terenów wiejskich. Wykazano, że problemy ze słuchem są powszechne w tej populacji. Badanie ma istotne implikacje dla praktyki klinicznej i polityki zdrowotnej. Wskazuje na potrzebę systematycznego monitorowania stanu słuchu u dzieci oraz zwiększania świadomości rodziców i wychowawców na temat znaczenia ubytków słuchu. Konieczne są dalsze badania prowadzone wśród dzieci z terenów miejskich, aby porównać częstość występowania ubytków słuchu u dzieci z różnych środowisk.

Scroll to top