PRACA BADAWCZA
Podsumowanie 12 lat realizacji programów badań przesiewowych słuchu wśród uczniów klas I i VI uczęszczających do szkół podstawowych w Warszawie
Piotr H. Skarżyński 1,2,3, A,E,G
,
 
,
 
,
 
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Zakład Teleaudiologii i Badań Przesiewowych, Warszawa/Kajetany
 
2
Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski, Zakład Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej, Warszawa
 
3
Instytut Narządów Zmysłów, Kajetany
 
4
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data nadesłania: 20-01-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 08-03-2023
 
 
Data akceptacji: 08-03-2023
 
 
Data publikacji: 31-03-2023
 
 
Autor do korespondencji
Weronika Świerniak   

Zakład Teleaudiologii i Badań Przesiewowych, Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Mochnackiego 10, 02-042 Warszawa
 
 
Now Audiofonol 2023;12(1):55-62
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wstęp:
Masowe badania przesiewowe słuchu u dzieci oparte są na koncepcji profilaktyki wtórnej. W uznaniu znaczenia wczesnej identyfikacji i interwencji u dzieci z wrodzonymi lub wcześnie nabytymi (tj. w okresie noworodkowym) zaburzeniami słuchu, na całym świecie wprowadzono liczne programy badań przesiewowych słuchu wśród noworodków. W Polsce brak jest kontynuacji tego typu programów dla dzieci w wieku szkolnym. Natomiast Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu na zlecenie Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy był realizatorem programów badań przesiewowych słuchu wśród uczniów klas I i VI na terenie Warszawy. W pracy podsumowano 12 lat realizacji programów badań przesiewowych słuchu wśród uczniów rozpoczynających oraz kończących naukę w szkołach podstawowych na terenie Warszawy. Celem programów było wykrycie zaburzeń słuchu, zwiększenie świadomości wśród rodziców oraz w środowisku szkolnym w zakresie wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu oraz możliwości wczesnej diagnostyki i terapii.

Materiał i metody:
Uczestnikami badania było 162 193 uczniów z klas I i VI uczęszczających do warszawskich szkół podstawowych. Wyznaczono próg słyszenia na przewodnictwo powietrzne dla częstotliwości 0,5–8 kHz. Badania przesiewowe słuchu wykonano przy użyciu Platformy Badań Zmysłów.

Wyniki:
Nieprawidłowy wynik badania przesiewowego stwierdzono u 13,3% badanych dzieci. Większość ubytków słuchu, tj. 67,7%, była jednostronna.

Wnioski:
Właściwie prowadzone działania profilaktyczne w zakresie zaburzeń słuchu wraz z edukacją zdrowotną i promocją zdrowia prowadzą w dłuższej perspektywie do minimalizowania zjawiska niepełnosprawności, a tym samym do poprawy stanu zdrowia ludności, zmniejszenia liczby osób z trwałym inwalidztwem z powodu wad słuchu oraz obniżenia kosztów leczenia. Wykorzystanie technologii informatycznych do bieżącej kontroli parametrów wpływających na jakość wykonywanych badań, przy zapewnieniu optymalnych warunków akustycznych i stosowania się do zalecanych procedur, pozwala znacząco ograniczyć liczbę wyników fałszywie dodatnich i fałszywie ujemnych. Połączenie audiometru przesiewowego z centralnym systemem zarządzania jest optymalnym modelem w masowych badaniach przesiewowych słuchu.

Scroll to top