PRACA PRZEGLĄDOWA
Doniesienie o konsensusie dotyczącym zastosowania urządzeń na przewodnictwo kostne oraz implantów ucha środkowego w przewodzeniowych i mieszanych ubytkach słuchu
,
 
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
2
Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski, Zakład Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej, Warszawa
 
3
Instytut Narządów Zmysłów, Kajetany
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data nadesłania: 20-10-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 15-11-2022
 
 
Data akceptacji: 15-11-2022
 
 
Data publikacji: 31-03-2023
 
 
Autor do korespondencji
Anna Ratuszniak   

Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Mokra 17, 05-830, Kajetany/Warszawa, Polska
 
 
Now Audiofonol 2023;12(1):11-15
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Opublikowany na początku 2022 r. konsensus dotyczący zastosowania urządzeń na przewodnictwo kostne oraz implantów ucha środkowego w przewodzeniowych i mieszanych ubytkach słuchu to efekt długofalowej współpracy specjalistów różnych dziedzin, biorących udział w leczeniu i rehabilitacji wad słuchu. Konsensus dotyczy wytycznych co do postępowania klinicznego w zakresie kwalifikacji pacjentów, wyboru protezy wszczepialnej, operacji, jak również opieki pooperacyjnej i oceny osiągniętych wyników. Celem niniejszej pracy jest przybliżenie najistotniejszych z klinicznego punktu widzenia postanowień konsensusu.
Scroll to top