PRACA PRZEGLĄDOWA
Diagnoza i terapia osób z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 1, 01-943 Warszawa
 
2
Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn
 
3
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 
 
Data publikacji: 05-11-2020
 
 
Autor do korespondencji
Anna Skoczylas   

Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn; Tel. 22 356 03 16, Fax. 22 356 03 86, e-mail: a.skoczylas@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2012;1(3):51-55
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego (Central Auditory Processing Disorders, CAPD) są definiowane jako trudności z wykorzystaniem sygnału akustycznego pomimo prawidłowej czułości słuchu. W niniejszej pracy opisane zostały przejawy tych zaburzeń oraz ich diagnoza. Przedstawione zostały także metody terapii słuchowych stosowanych na terenie Polski u osób centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego.
 
REFERENCJE (10)
1.
American Speech-Language-Hearing Association: Central auditory processing: Current status of research and implications for clinical practice. Am J Audiol, 1996; 5(2): 41–54.
 
2.
American Speech-Language-Hearing Association; (Central) auditory processing disorders – the role of the audiologist. American Speech-Language-Hearing Association, 2005; URL: www.asha.org/docs/html/PS2005-00114.html, 21.06.2012.
 
3.
Chermak G.D., Musiek F.E.: Central auditory processing disorders – New perspectives, Singular Publishing Group Inc.: San Diego, 1997.
 
4.
Fuente A., McPherson B.: Ośrodkowe procesy przetwarzania słuchowego: wprowadzenie i opis testów możliwych do zastosowania u pacjentów polskojęzycznych. Otolaryngologia, 2007; 6(2): 66–76.
 
5.
Katz J., Stecker N.A. Henderson D.: Central auditory processing: Transdisciplinary view. Mosby Incorporated: St. Louis, 1992; 3–8.
 
6.
Keith R.W.: Zaburzenia procesów przetwarzania słuchowego. Otolaryngologia, 2004; 3(1): 7–14.
 
7.
Senderski A.: Diagnostyka centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Algorytm postępowania diagnostycznego, materiały Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, 2002.
 
8.
Shminky M., Baran J.: Central Auditory Processing Disorders. An overview of Assessment and Management Practices. (W): Reiman J., Malloy P., Klumph R. (red.), Deaf-Blind Perspectives Newsletter, 1999; 7(1): 3–7.
 
9.
Waber D.P., Weiler M.D., Bellinger D.C. i wsp.: Diminished motor timing control in children referred for diagnosis of learning problems. Developmental Neuropsychology, 200; 17(2): 181–97.
 
10.
Waber D.P., Weiler M.D., Wolff P.H. i wsp.: Processing of rapid auditory stimuli in school-age children referred for evaluation of learning disorders. Child Development, 2001; 72(1): 37–49.
 
Scroll to top