PRAKTYKA KLINICZNA
Polska adaptacja kwestionariusza oceny niepełnosprawności głosowej Pediatric Voice Handicap Index (pVHI)
,
 
Agata Szkiełkowska 1,2, A,D-E,G
,
 
,
 
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Klinika Audiologii i Foniatrii, Warszawa/Kajetany
 
2
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Katedra Audiologii i Foniatrii, Warszawa
 
3
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Klinika Rehabilitacji, Warszawa/Kajetany
 
4
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Klinika Otorynolaryngochirurgii, Warszawa/Kajetany
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data publikacji: 21-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Paulina Krasnodębska   

Klinika Audiologii i Foniatrii, Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: p.krasnodebska@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2019;8(1):55-59
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono proces przystosowania do potrzeb języka polskiego pediatrycznej wersji kwestionariusza oceny niepełnosprawności głosowej Pediatric Voice Handicap Index (pVHI). Przedstawione zostały wyniki kwestionariusza uzyskane od grupy 30 dzieci z zaburzeniami głosu i 10 dzieci z grupy kontrolnej. Analiza statystyczna pokazała istotne różnice pomiędzy wynikami uzyskanymi w obu grupach. U wszystkich dzieci z grupy kontrolnej uzyskano w sumie 0 punktów w części III kwestionariusza oceniającej stan fizyczny. Nowe narzędzie do oceny głosu w populacji pediatrycznej pozwala na wprowadzenie nowego wskaźnika diagnostycznego do praktyki lekarskiej i logopedycznej.
 
REFERENCJE (31)
1.
Krasnodębska P, Szkiełkowska A. Direct and indirect mucosal wave imaging techniques. Pol Merk Lek, 2016; 40(238): 260–63.
 
2.
Verduyckt I, Remacle M, Jamart J, Benderitter C, Morsomme D. Voice-related complaints in the pediatric population. J Voice, 2011; 25(3): 373–80.
 
3.
Niebudek-Bogusz E, Kuzańska A, Błoch P, Domańska M, Woźnicka E, Politański P, Śliwińska-Kowalska M. Zastosowanie wskaźnika niepełnosprawności głosowej (Voice Handicap Index – VHI) w ocenie efektywności terapii głosu u nauczycieli. Medycyna Pracy, 2007; 58(6): 1–9.
 
4.
Jacobson B, Johnson A, Grywalski C, Silbergleit A, Jacobson G, Benninger M, Newman C. The Voice Handicap Index (VHI): development and validation. Am J Speech Lang Pathol, 1997; 6: 66–70.
 
5.
Pruszewicz A, Obrebowski A, Wiskirska-Woźnica B, Wojnowski W. Complex voice assessment – Polish version of the Voice Handicap Index (VHI). Otolaryngol Pol 2003; 58(3): 547–49.
 
6.
Niebudek-Bogusz E, Kuzańska A, Woźnicka E, Śliwińska-Kowalska. M. Assessment of the Voice Handicap Index as a screening tool in dysphonic patients. Folia Phoniatr Logop, 2011; 63(5): 269–72.
 
7.
Zur K, Cotton S, Kelchner L, Baker S, Weinrich B, Lee L. Pediatric Voice Handicap Index (pVHI): a new tool for evaluating pediatric dysphonia. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2007; 71(1): 77–82.
 
8.
Oddon P, Boucekine M, Boyer L, Triglia J, Nicollas R. Health-related quality of life in children with dysphonia and validation of the French pediatric Voice Handicap Index. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2018; 104: 205–09.
 
9.
Sanz L, Bau P, Arribas I, Rivera T. Adaptation and validation of Spanish version of the pediatric Voice Handicap Index (P-VHI). Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2015; 79(9): 1439–43.
 
10.
Schindler A, Tiddia C, Ghidelli C, Nerone V, Albera R, Ottaviani F. Adaptation and validation of the Italian pediatric Voice Handicap Index. Folia Phoniatr Logop 2011; 63: 9–14.
 
11.
Lu D, Huang M, Li Z, Yiu E, Cheng I, Yang H, Ma E. Adaptation and validation of Mandarin Chinese version of the pediatric Voice Handicap Index (pVHI). Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2018; 104: 19–24.
 
12.
Park S, Kwon T, Choi S, Lee W, Hong Y, Jeong N i wsp. Reliability and validity of the Korean version of pediatric Voice Handicap Index: in school age children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2013; 77(1): 107–12.
 
13.
Shoeib R, Malki K, Mesallam T, Farahat M, Shehata Y. Development and validation of the Arabic pediatric Voice Handicap Index. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2012; 76(9): 1297–1303.
 
14.
Özkan E, Tüzüner A, Demirhan E, Topbaş S. Reliability and validity of the Turkish pediatric Voice Handicap Index. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2015; 79(5): 680–84.
 
15.
Devadas U, Dhanya M, Gunjawate D. Adaptation and validation of the Malayalam pediatric Voice Handicap Index. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2015; 79(9): 1425–28.
 
16.
Veder L, Pullens B, Timmerman M, Hoeve H, Joosten K, Hakkesteegt M. Reliability and validity of the Dutch pediatric Voice Handicap Index. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2017; 96: 15–20.
 
17.
Ofer A. Parents’ evaluations of their children’s dysphonia: the mamas and the papas. J Voice, 2015: 29(4): 469–75.
 
18.
Bylund H, Eriksson S. Översättning och validering av pediatric Voice Handicap Index: För barn 6 till 10 år; 2010, https://www.diva-portal.org/sm... [dostęp: 7.03.2019].
 
19.
Eisinga R, Grotenhuis M, Pelzer B. The reliability of a two-item scale: Pearson, Cronbach or Spearman-Brown? Int J Publ Health, 2013; 58(4): 637–42.
 
20.
Bland J, Altman D. Measuring agreement in method comparison studies. Stat Methods Med Res, 1999; 8: 135–60.
 
21.
Boone DR, McFarlane SC. The voice and voice therapy (6th Edition). Boston: Allyn and Bacon; 2000.
 
22.
Carding P, Roulstone S, Northstone K. ALSPAC Study Team. The prevalence of childhood dysphonia: a cross-sectional study. J Voice, 2006; 20(4): 623–30.
 
23.
Tavares E, Brasolotto A, Santana M, Padovan C, Martins R. Epidemiological study of dysphonia in 4–12 year-old children. Braz J Otorhinolaryngol, 2011; 77: 736–46.
 
24.
Ruscello D, Lass N, Podbesek J. Listeners’ perceptions of normal and voice-disordered children. Folia Phoniatr Logop, 1988; 40(6): 290–96.
 
25.
Connor N, Cohen S, Theis S, Thibeault S, Heatley D, Bless D. Attitudes of children with dysphonia. J Voice, 2008; 22(2): 197–209.
 
26.
Lass N, Ruscello D, Stout L, Hoffmann F. Peer perceptions of normal and voice-disordered children. Folia Phoniatr Logop, 1991; 43: 29–35.
 
27.
Hartnick C. Validation of a pediatric voice quality-of-life instrument: the pediatric voice outcome survey. Arch Otolaryngol Head Neck Surg, 2002; 128(8): 919–22.
 
28.
Boseley M, Cunningham M, Volk M, Hartnick C. Validation of the pediatric voice-related quality-of-life survey. Arch Otolaryngol Head Neck Surg, 2006; 132(7): 717–720.
 
29.
Kelchner L, Baker Brehm S, Weinrich B. Pediatric Voice: A Modern, Collaborative Approach to Care. San Diego: Plural Publishing; 2014: 85–86.
 
30.
Tuz-Hrycyna N, Sielska-Badurek E. Adaptacja i walidacja polskiej wersji językowej testów CVHI-10 oraz CVHI-10-P. Otorynolaryngologia, 2017; 16(1): 19–25.
 
31.
Ricci-Maccarini A, De Maio V, Murry T, Schindler A. Development and validation of the children’s Voice Handicap Index-10 (CVHI-10). J Voice, 2013; 27(2): 258.e23–258.
 
Scroll to top