PRAKTYKA KLINICZNA
Diagnostyka szumów usznych u dzieci
Danuta Raj-Koziak 1, A-C,E-F
,
 
Henryk Skarżyński 1, A-B,E-F
,
 
,
 
,
 
Elżbieta Gos 1, C-D
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data publikacji: 26-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Danuta Raj-Koziak   

Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: d.koziak@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2017;6(4):60-66
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Szumy uszne u dzieci wykazują pewne podobieństwo do szumów usznych występujących u osób dorosłych. Różnice w odczuwaniu szumów usznych polegają na tym, że dzieci rzadko samoistnie zgłaszają szumy uszne, natomiast zapytane potrafią opowiedzieć o swojej dolegliwości. Dziecięce szumy uszne zawsze wymagają diagnostyki w celu wykluczenia zmian organicznych oraz również dlatego, że mogą wpływać negatywnie na jakość życia młodego pacjenta, powodując problemy ze snem, koncentracją i być przyczyną gorszych wyników w nauce. W pracy przedstawiono przyjazny dziecku i jego rodzicom schemat postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w przypadku dziecięcych szumów usznych.
 
REFERENCJE (28)
1.
Holgers KM. Tinnitus in 7-year-old children. Eur J Pediatr, 2003; 162(4): 276–78.
 
2.
Juul J, Barrenäs ML, Holgers KM. Tinnitus and hearing in 7-year-old children. Arch Dis Child, 2012; 97(1): 28–30.
 
3.
Raj-Koziak D, Skarżyński H, Kochanek K, Fabijańska A. Ocena częstości występowania szumów usznych u dzieci w Polsce. Otolaryngol Pol, 2013; 67(3): 149–53. Piśmiennictwo:.
 
4.
Mahboubi H, Oliaei S, Kiumehr S, Dwabe S, Djalilian HR. The prevalence and characteristics of tinnitus in the youth population of the United States. Laryngoscope, 2013; 123(8): 2001–2008.
 
5.
Park B, Choi HG, Lee H, An S, Kim SW, Lee JS i wsp. Analysis of prevalence of and risk factors for tinnitus in a young population. Otol Neurotol, 2014(35): 1218–22.
 
6.
Piotrowska A, Raj-Koziak D, Lorens A, Skarżyński H. Tinnitus reported by children aged 7 and 12 years. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2015; 79(8): 1346–50.
 
7.
Nodar RH. Tinnitus aurium in school age children. J Aud Res, 1972(12): 133–35.
 
8.
Graham JM. Tinnitus in children with hearing loss. Ciba Found Symp, 1981; 85: 172–92.
 
9.
Viani LG. Tinnitus in children with hearing loss. J Laryngol Otol, 1989; 103(12): 1142–45.
 
10.
Stouffer JL, Tyler RS, Booth JC, Buckrell B. Tinnitus in normal hearing and hearing-impaired children, In IV International Tinnitus Seminar. Bordeaux: Kugler Publications; 1992.
 
11.
Skarżyński PH, Kochanek K, Skarżyński H, Senderski A, Wysocki J i wsp. Hearing screening program in school-age children in Western Poland. J Int Adv Otol, 2011; 7: 194–200.
 
12.
Skarżyński PH, Piłka A, Ludwikowski M, Skarżyńska MB. Comparison of the frequency of positive hearing screening outcomes in schoolchildren from Poland and other countries of Europe, Central Asia and Africa. J Hear Sci, 2014; 4(4): 51–58.
 
13.
Skarżyński PH, Świerniak W, Piłka A, Skarżyńska MB, Włodarczyk AW, Kholmatov D i wsp. A Hearing screening program for children in primary schools in Tajikistan: A telemedicine model. Med Sci Monit, 2016; 22: 2424–30.
 
14.
Skarżyński PH, Włodarczyk AW, Kochanek K, Piłka A, Jędrzejczak WW, Olszewski Ł i wsp. Central auditory processing disorder (CAPD) tests in a school-age hearing screening programme – analysis of 76,429 children. Ann Agric Environ Med, 2015; 22(1): 90–95.
 
15.
Kim YH, Jung HJ, Kang SI, Park KT, Choi JS, Oh SH i wsp. Tinnitus in children: association with stress and trait anxiety. Laryngoscope, 2012; 122(10): 2279–84.
 
16.
Kentish RC, Crocker SR, McKenna L. Children’s Experience of tinnitus: A preliminary survey of children presenting to a psychology department. Br J Audiol, 2000; 34(6): 335–40.
 
17.
Holgers KM, Juul J. The suffering of tinnitus in childhood and adolescence. Int J Audiol, 2006; 45(5): 267–72.
 
18.
Savastano M. Characteristics of tinnitus in childhood. Eur J Pediatr, 2007; 166(8): 797–801.
 
19.
Raj-Koziak D, Piłka A, Bartnik G, Fabijańska A, Kochanek K, Skarżyński H. The prevalence of tinnitus in 7-year-old children in the eastern of Poland. Otolaryngol Pol, 2011; 65(2): 106–109.
 
20.
Raj-Koziak D, Skarżyński H, Kochanek K, Fabijańska A.The prevalence of tinnitus in children in Poland. Otolaryngol Pol, 2013; 67(3): 149–53.
 
21.
Guzik-Tkacz M. Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”; 2011.
 
22.
Skarżyński PH, Raj-Koziak D, Rajchel JJ, Piłka A, Włodarczyk AW, Skarżyński H. Adaptation of the Tinnitus Handicap Inventory into Polish and its testing on a clinical population of tinnitus sufferers. Int J Audiol, 2017: 1–5.
 
23.
Wrzosek M, Szymiec E, Klemens W, Kotyło P, Schlee W, Modrzyńska M i wsp. Polish Translation and validation of the Tinnitus Handicap Inventory and the Tinnitus Functional Index. Front Psychol, 2016; 7: 1871.
 
24.
Skoczeń I, Cieciuch J. Revised Children’s Anxiety and Depression Scale: Parent version (Polish), 2016, http://www.childfirst.ucla.edu... [21.08.2017].
 
25.
Oniszczenko W. Kwestionariusz Temperamentu EAS Arnolda H. Bussa i Roberta Plomina. Wersje dla dorosłych i dla dzieci. Adaptacja polska. Podręcznik (zmodyfikowany). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; 1997.
 
26.
Baguley DM, McFerran DJ. Tinnitus in childhood. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 1999: 49(2): 99–105.
 
27.
Klockhoff I, Lindblom U. Meniére’s disease and hydrochlorothiazide (Dichlotride®) – A critical analysis of symptoms and therapeutic effects. Acta Otolaryngol (Stockh), 1967; 63(2–3): 347–65.
 
28.
Namysłowska I. Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014, 45–46.
 
Scroll to top