PRACA PRZEGLĄDOWA
Nowa strategia leczenia częściowej głuchoty – 18 lat doświadczeń własnych
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
2
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej, Warszawa
 
3
Instytut Narządów Zmysłów, Kajetany
 
 
Data publikacji: 02-11-2020
 
 
Autor do korespondencji
Henryk Skarżyński   

Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: skarzynski.henryk@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2014;3(5):9-16
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Leczenie klasycznej częściowej głuchoty stanowiło wielkie wyzwanie kliniczne. Trudność polegała na takim wszczepieniu implantu ślimakowego, aby zachować istniejące u pacjenta resztki słuchowe, a następnie połączyć słuch akustyczny ze stymulacją elektryczną zapewnianą przez implant. W szczególności dotyczyło to pacjentów, u których słuch w zakresie niskich częstotliwości był w normie i niezbędne było tylko jego elektryczne dopełnienie w zakresie średnich i wysokich częstotliwości. Przeprowadzona w 2002 roku przez H. Skarżyńskiego pierwsza w świecie operacja wszczepienia implantu osobie dorosłej z częściową głuchotą, a w 2004 r. – dziecku z takim samym uszkodzeniem słuchu wytyczyła nowy kierunek badań naukowych oraz leczenia różnych częściowych, coraz częściej spotykanych uszkodzeń słuchu. Zebranie bardzo dużego materiału, obejmującego 1965 zoperowanych uszu, oraz długi okres obserwacji pozwoliły na przedstawienie nowej koncepcji leczenia częściowej głuchoty, której istotnym elementem jest zachowanie przedoperacyjnego słuchu oraz struktur ucha wewnętrznego. Pierwsze w świecie operacje wszczepienia implantu u pacjentów z częściową głuchotą były poprzedzone kilkuletnimi badaniami nad zachowaniem istniejących niewielkich resztek słuchowych u dorosłych i dzieci. Podjęto próby wykorzystania resztek słuchowych poprzez ich stymulację konwencjonalnymi aparatami słuchowymi i dodatkowo pobudzenie elektryczne za pośrednictwem implantów. Wyniki tych prac, przedstawione w 2000 r. podczas konferencji ESPCI w Antwerpii i Kongresu EUFOS w Berlinie, wskazywały na potrzebę rozszerzenia pierwszych ostrożnych wskazań do stosowania implantów ślimakowych w przypadku zachowanych w różnym stopniu resztek słuchowych w zakresie niskich częstotliwości. Podczas 18 lat upowszechniania w świecie metody leczenia częściowej głuchoty udokumentowano dużą grupę zoperowanych uszu z częściową głuchotą oraz wykazano zasadność przyjętych wskazań i założeń chirurgicznych. W szczególności dotyczą one opracowania przez H. Skarżyńskiego strategii operacyjnej opartej na wykonaniu 6 zasadniczych kroków dojścia do schodów bębenka przez okienko okrągłe i wykorzystaniu niezwykle delikatnych elektrod o długości części aktywnej od 20 do 28 mm. Podsumowaniem metody leczenia częściowej głuchoty było opublikowanie w 2010 r. nowego kompleksowego podejścia do zachowania istniejącego w różnym stopniu przedoperacyjnego słuchu oraz zachowania struktury ślimaka. Pozwoliło to na zaproponowanie przez Skarżyńskiego i zaproszonych do współpracy ekspertów z całego świata nowej klasyfikacji przeznaczonej do oceny wyników leczenia częściowej głuchoty oraz prezentacji efektów terapii homogennych grup pacjentów. Poza opracowaniem metod chirurgicznych autor koncepcji leczenia częściowej głuchoty przyczynił się do stworzenia nowych, różnej długości niezwykle delikatnych elektrod implantów ślimakowych. Całość podjętych działań zaowocowała rozszerzeniem wskazań do leczenia za pomocą implantów ślimakowych różnych postaci częściowej głuchoty
 
REFERENCJE (23)
1.
von Ilberg C, Kiefer J, Tillein J, Pfenningdorff T, Hartmann R, Stuerzebecher E i wsp. Electric-acoustic stimulation of the auditory system. New technology for severe hearing loss. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec, 1999; 61: 334–40.
 
2.
Gantz BJ, Turner C, Gfeller K. Expanding cochlear implant technology: Combined electrical and acoustical speech processing. Cochlear Implants Int, 2004; 5(Suppl.1): 8–14.
 
3.
Briggs RJ, Tykocinski M, Stidham K, Roberson JB. Cochleostomy site: implications for electrode placement and hearing preservation. Acta Otolaryngol, 2005; 125(8): 870–6.
 
4.
Skarżyński H, Lorens A, Piotrowska A. Residual acoustic hearing in the ear before and after cochlear implantation. Presentation at the 5th ESPCI in Antwerp, 2000.
 
5.
Lorens A, Geremek A, Walkowiak A, Skarżyński H. Residual acoustic hearing before and after cochlear implantation. 4th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery „Past – Present – Future”. Abstract book, 13–18 V 2000, Berlin, Germany.
 
6.
Skarżyński H, Lorens A, Piotrowska A, Skarżyński PH. Hearing preservation in partial deafness treatment. Med Sci Monit, 2010; 16(11): 555–62.
 
7.
Skarżyński H, Lorens A, Piotrowska A. A new method of partial deafness treatment. Med Sci Monit, 2003; 9(4): 20–4.
 
8.
Skarżyński H, Lorens A, Piotrowska A, Anderson I. Partial deafness cochlear implantation in children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2007; 71: 1407–13.
 
9.
Skarżyński H, Lorens A. Partial deafness treatment. Cochlear Implant Int, 2010; 11 (Suppl 1): 29–41.
 
10.
Skarżyński H, Piotrowska A, Lorens A, Szuchnik J, Walkowiak A, Śliwa L i wsp. Application of electric-acoustic stimulation in patients with profound hearing loss – case study. International Congress Series, 2003; 1240: 291–5.
 
11.
Skarżyński H, Podskarbi-Fayette R. A new cochlear implant electrode design for preservation of residual hearing: a temporal bone study. Acta Otolaryngol, 2010; 130: 435–42.
 
12.
Skarżyński H, Lorens A, Matusiak M, Porowski M, Skarżyński PH, James CJ. Partial deafness treatment with the Nucleus Straight Research Array Cochlear Implant. Audiol Neurootol, 2012; 17(2): 82–91.
 
13.
Skarżyński H, Lorens A, Matusiak M, Porowski M, Skarżyński PH, James CJ. Cochlear implantation with the Nucleus Slim Straight Electrode in subjects with residual low-frequency hearing. Ear Hear, 2014; 35(2): 33–43.
 
14.
Skarżyński H, Matusiak M, Piotrowska A, Skarżyński PH. Surgical techniques in Partial Deafness Treatment. Journal of Hearing Science, 2012; 2(3): 9–13.
 
15.
Skarżyński H. Ten years’ experience with a new strategy of Partial Deafness Treatment. Journal of Hearing Science, 2012; 2(2): 11–8.
 
16.
Skarżyński H, Lorens A, Zgoda M, Piotrowska A, Skarżyński PH, Szkiełkowska A. Atraumatic round window deep insertion of cochlear electrodes. Acta Oto-Laryngologica, 2011; 131(7): 740–9.
 
17.
Lorens A, Skarżyński H. Technologia implantów ślimakowych. Nowa Audiofonologia, 2012; 1(3): 18–23.
 
18.
Lorens A, Zgoda M, Skarżyński H. A new audio processor for combined electric and acoustic stimulation for the treatment of partial deafness. Acta Otolaryngol, 2012; 132(7): 739–50.
 
19.
Dorman MF, Gifford RH. Combining acoustic and electric stimulation in the service of speech recognition. Int J Audiol., 2010; 49(12): 912–9.
 
20.
Gifford RH, Dorman MF, Skarżyński H, Lorens A, Polak M, Driscoll CL i wsp. Cochlear implantation with hearing preservation yields significant benefit for speech recognition in complex listening environments. Ear Hear, 2013; 34(4): 413–25.
 
21.
Skarżyński H, Lorens A, D’Haese P, Walkowiak A, Piotrowska A, Śliwa L i wsp. Preservation of residual hearing in children and post-lingually deafened adults after cochlear implantation: an initial study. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec, 2002; 64(4): 247–53.
 
22.
Prentiss S, Sykes K, Staecker H. Partial deafness cochlear implantation at the University of Kansas: techniques and outcomes. J Am Acad Audiol, 2010; 21(3): 197–203.
 
23.
Helbig S, Baumann U, Hey C, Helbig M. Hearing preservation after complete cochlear coverage in cochlear implantation with the free-fitting FLEXSOFT electrode carrier. Otol Neurotol, 2011;32(6): 973–9.
 
Scroll to top