PRACA PRZEGLĄDOWA
Zachowanie czułości słuchu dla niskich częstotliwości po wszczepieniu implantu ślimakowego – przegląd literatury
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
 
Data publikacji: 02-11-2020
 
 
Autor do korespondencji
Henryk Skarżyński   

Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: skarzynski.henryk@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2014;3(5):17-22
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zapewnienie odpowiedniego elektryczno-akustycznego pobudzenia receptora słuchu jest jednym z kluczowych elementów postępowania klinicznego w ramach opracowywanej i wdrażanej metody leczenia częściowej głuchoty. Warunkiem koniecznym, aby takie pobudzenie było możliwe, jest występowanie u pacjenta odpowiedniej czułości słuchu w zakresie niskich częstotliwości oraz zachowanie tego słuchu po wprowadzeniu elektrody implantu ślimakowego do ucha wewnętrznego. Włożenie elektrody implantu do ślimaka może spowodować uszkodzenie struktur ucha wewnętrznego i tym samym utratę czułości słuchu. Na podstawie dokonanego przeglądu literatury stwierdzono, że zastosowanie odpowiedniej techniki chirurgicznej z wprowadzeniem elektrody przez okienko okrągłe umożliwia zachowanie słuchu u większości pacjentów. A zatem w przypadku pacjentów z częściową głuchotą, u których występuje odpowiednia pooperacyjna czułość słuchu dla niskich częstotliwości, możliwe jest zastosowanie łącznej stymulacji elektryczno-akustycznej. Ponadto zachowanie słuchu po wszczepieniu implantu oznacza utrzymanie nienaruszonych struktur ucha wewnętrznego. Stwarza to szanse większości pacjentom na osiąganie lepszych wyników dyskryminacji mowy. Uszkodzenie struktur ucha wewnętrznego może bowiem powodować zmniejszenie ilości elementów neuronalnych możliwych do pobudzenia elektrycznie, co w konsekwencji może skutkować redukcją informacji o dźwięku przekazywanej na drodze stymulacji elektrycznej. Oprócz tego zachowanie struktur ucha wewnętrznego po wprowadzeniu elektrody implantu stwarza perspektywy zastosowania nowych technologii medycznych, takich jak inżynieria genetyczna czy terapia z wykorzystaniem komórek macierzystych, które w przyszłości mogą być dostępne dla pacjentów niesłyszących i niedosłyszących.
FINANSOWANIE
Artykuł powstał w związku z realizacją projektu „Zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku i mowy, równowagi, smaku i powonienia)” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STRATEGMED.
 
REFERENCJE (39)
1.
Piotrowska A, Lorens A, Szuchnik J, Wojewódzka B, Kosmalowa J, Skarżyński H. Procedura przedoperacyjna kwalifikacji do wszczepienia implantu ślimakowego stosowana w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. Audiofonologia, 2001; XX: 43–50.
 
2.
Djourno A, Eyriès C. Auditory prosthesis by means of a distant electrical stimulation of the sensory nerve with the use of an indwelt coiling. Presse Med, 1957; 65(63): 1417.
 
3.
Moller AR. Cochlear and brainstem implants. Adv Otorhinolaryngol. Basel, Karger, 2006; 64: 1–10.
 
4.
Wilson BS, Finley CC, Lawson DT, Wolford RD, Eddington DK, Rabinowitz WM. Better speech recognition with cochlear implants. Nature, 1991; 352: 236–8.
 
5.
Zeng FG, Popper AN, Fay RR. Cochlear implants. Auditory prostheses and electric hearing. New York: Springer-Verlag; 2004.
 
6.
Skarżyński H. Idea implantu ślimakowego. Otolaryngologia Polska, 1994; XLVIII, Suplement Nr 15.
 
7.
Skarżyński H, Lorens A, Piotrowska A. A new method of partial deafness treatment. Med Sci Monit, 2003; 9(4): 20–4.
 
8.
Skarżyński H, Lorens A, Piotrowska A, Anderson I. Partial deafness cochlear implantation provides benefit to a new population of individuals with hearing loss. Acta Otolaryngol, 2006; 126(9): 934–40.
 
9.
Skarżyński H, Lorens A, Piotrowska A, Anderson I. Partial deafness cochlear implantation in children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2007; 71(9): 1407–13.
 
10.
Barbara M, Mancini P, Nattioni A, Monini S, Ballantyne D, Filipo R. Residual hearing after cochlear implantation. Adv Otorhinolaryngol, 2000; 57: 385–8.
 
11.
Barbara M, Mattioni A, Monini S, Chiappini I, Ronchetti R, Ballantyne D i wsp. Delayed loss of residual hearing in Clarion cochlear implant users. J Laryngol Otol, 2003; 117: 850–3.
 
12.
Boggess WJ, Baker JE, Balkany TJ. Loss of residual hearing after cochlear implantation. Laryngoscope, 1989; 99: 1002–5.
 
13.
Mostafapour SP, Hockenbery DM, Rubel EW. Life and death in otolaryngology: mechanism of apoptosis and its role in the pathology and treatment of disease. Arch Otolaryngol Head Neck Surg, 1999; 125: 729–37.
 
14.
Gantz BJ, Turner CW. Combining acoustic and electric hearing. Laryngoscope, 2003; 113: 1726–30.
 
15.
Gantz BJ, Turner CW. Combining acoustic and electrical speech processing: Iowa/Nucleus Hybrid Implant. Acta Otolaryngol, 2004; 124: 344–7.
 
16.
Gantz BJ, Turner C, Gfeller KE, Lowder MW. Preservation of hearing in cochlear implant surgery: advantages of combined electrical and acoustical speech processing. Laryngoscope, 2005; 115: 796–802.
 
17.
Gstoettner W, Kiefer J, Baumgartner W, Pok S, Peters S, Adunka O. Hearing preservation in cochlear implantation for Electric Acoustic Stimulation. Acta Otolaryngol, 2004; 124: 348–52.
 
18.
Gstoettner WK, van de Heyning P, O’Connor AF, Morera C, Sainz M, Vermeire K i wsp. Electric acoustic stimulation of the auditory system: results of a multi-centre investigation. Acta Otolaryngol, 2008; 128(9): 968–75.
 
19.
Hodges AV, Schloffman J, Balkany T. Conservation of residual hearing with Cochlear implantation. Am J Otol, 1997; 18: 179–83.
 
20.
James C, Albegger K, Battmer R, Burdo S, Deggouj N, Deguine O i wsp. Preservation of residual hearing with cochlear implantation: how and why. Acta Otolaryngol, 2005; 125(5): 481–91.
 
21.
Kiefer J, von Ilberg C, Reimer B, Knecht R, Gall V, Diller G i wsp. Results of cochlear implantation in patients with severe to profound hearing loss – implications for patients selection. Audiology, 1998; 37: 382–95.
 
22.
Kiefer J, Gstoettner W, Baumgartner W, Pok SM, Tillein J, Qing Y i wsp. Conservation of low-frequency hearing in cochlear implantation. Acta Otolaryngol, 2004; 124: 272–80.
 
23.
Kiefer J, Pok M, Adunka O, Stürzebecher E, Baumgartner W, Schmidt M i wsp. Combined electric and acoustic stimulation of the auditory system: results of a clinical study. Audiol Neurootol, 2005; 10: 134–44.
 
24.
Rizer FM, Arkis PN, Lippy WH, Schuring AG. Post operative audiometric evaluation of cochlear implant patients. Otolaryngol Head Neck Surg, 1988; 98: 203–6.
 
25.
von Ilberg C, Kiefer J, Tillein H, Pfenningdorff T, Hartmann R, Sturzebecher E, Klinke R. Electric-acoustic stimulation of the auditory system. J Otorhinolaryngol Relat Spec, 1999; 61: 334–40.
 
26.
Lorens A, Geremek A, Walkowiak A, Skarżyński H. Residual acoustic hearing in the ear before and after cochlear implantation. Proceedings of 4th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery. 2000; t. I: 135–8. Editors: Klaus Jahnke, Markus Fischer; Monduzzi Editore, Italy.
 
27.
Skarżyński H, Lorens A, D’Haese P, Walkowiak A, Piotrowska A. Preservation of residual hearing in children and post-lingually deafened adults after cochlear implantation: an initial study. J Otorhinolaryngol Relat Spec, 2002; 64(4): 247–53.
 
28.
Skarżyński H, Lorens A, Piotrowska A. Nowa metoda leczenia częściowej głuchoty. Otolaryngol Pol, 2004; 58(4): 811–6.
 
29.
Lorens A, Piotrowska A, Skarżyński H, Obrycka A. Zastosowanie elektronicznych protez wszczepialnych w leczeniu niedosłuchów. Pol Merkuriusz Lek, 2005; 19(111): 487–9.
 
30.
Skarżyński H, Lorens A, Piotrowska A, Anderson I. Preservation of low frequency hearing in partial deafness cochlear implantation (PDCI) using the round window surgical approach. Acta Oto-laryngologica, 2007; 127(1): 41–8.
 
31.
Skarżyński H, Lorens A, Piotrowska A, Podskarbi-Fayette R. Results of partial deafness implantation using various electrode designs. Audiol Neurotol, 2009; 14(1): 39–45.
 
32.
Lorens A, Skarżyński H, Piotrowska A. New methods of deafness and partial deafness treatment. Biocybernetics and Biomedical Engineering, 2006; 26: 75–83.
 
33.
Skarżyński H, Lorens A, Matusiak M, Porowski M, Skarżyński PH, James CJ. Partial deafness treatment with the Nucleus Straight Research Array cochlear implant. Audiol Neurootol, 2012; 17: 82–91.
 
34.
Skarżyński H, Lorens A, Matusiak M, Porowski M, Skarżyński PH, James CJ. Cochlear implantation with the Nucleus slim straight electrode in subjects with residual low-frequency hearing. Ear Hear, 2014; 35(2): 33–43.
 
35.
Skarżyński H, Lorens A. Electric acoustic stimulation in children. Adv Otorhinolaryngol. 2010; 67: 135–43.
 
36.
Skarżyński H, Lorens A, Zgoda M, Piotrowska A, Skarżyński PH, Szkiełkowska A. Atraumatic round window deep insertion of cochlear electrodes. Acta Otolaryngol, 2011; 131(7): 740–9.
 
37.
Lorens A, Polak M, Piotrowska A, Skarżyński H. Outcomes of treatment of partial deafness with cochlear implantation: A DUET Study. Laryngoscope, 2008; 1189(2): 288–94.
 
38.
Skarżyński H, Lorens A, Piotrowska A, Skarżyński PH. Hearing preservation in partial deafness treatment. Med Sci Monit, 2010; 16(11): 555–62.
 
39.
Skarżyński H, van de Heyning P, Agrawal S, Arauz SL, Atlas M, Baumgartner W i wsp. Towards a consensus on a hearing preservation classification system. Acta Otolaryngol Suppl, 2013; (564): 3–13.
 
Scroll to top