PRACA PRZEGLĄDOWA
Obliteracja wyrostka sutkowego szkłem bioaktywnym – przegląd literatury
Bartłomiej Król 1, A-B,E-F
,
 
,
 
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Klinika Otorynolaryngochirurgii, Warszawa/Kajetany
 
2
Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski, Zakład Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej, Warszawa
 
3
Instytut Narządów Zmysłów, Kajetany
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data publikacji: 21-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Bartłomiej Król   

Klinika ORL, Światowe Centrum Słuchu, Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: b.krol@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2019;8(1):27-30
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Leczenie chirurgiczne przewlekłego perlakowego zapalenia ucha środkowego polega często na przeprowadzeniu operacji radykalnej (zmodyfikowanej). Podczas zabiegu, celem dokładnego oczyszczenia wyrostka sutkowatego, zniesiona zostaje tylna ściana przewodu słuchowego, co skutkuje powstaniem jamy pooperacyjnej. Z uwagi na trudności z czyszczeniem i higieną jamy oraz gromadzenie się mas woszczyny, w tej okolicy może się tworzyć reakcja zapalna. Celem wyeliminowania ryzyka i niedogodności z tym związanych podjęto się opracowania technik obliteracji jamy. Po latach prób z materiałami naturalnymi przeprowadzono pierwsze udane próby ze szkłem bioaktywnym i właśnie temu rozwiązaniu poświęcono szczególną uwagę. Niniejszy przegląd przedstawia obecny stan wiedzy na temat obliteracji jamy wyrostka sutkowatego na podstawie dostępnych publikacji w literaturze światowej.
 
REFERENCJE (34)
1.
Chole RA, Sudhoff HH. Chronic otitis media, mastoiditis and petrositis. W: Cummings Otolaryngology - Head and Neck Surgery (4th ed.). Missouri: Elsevier Mosby; 2005, 2988–3012.
 
2.
Castle JT. Cholesteatoma pearls: practical points and update. Head Neck Pathol, 2018; 12(3): 419–29.
 
3.
Aquino JE, Cruz Filho NA, de Aquino JN. Epidemiology of middle ear and mastoid cholesteatomas: study of 1146 cases. Braz J Otorhinolaryngol, 2011; 77(3): 341–47.
 
4.
Mudry A. History of instruments used for mastoidectomy. J Laryngol Otol, 2009; 123: 583–89.
 
5.
Shoet JA, de Jong AL. The management of pediatric cholesteatoma. Otolaryngol Clin North Am, 2002; 35(4): 841–51.
 
6.
Tomlin J, Chang D, McCutheon B, Harris J. Surgical technique and recurrence in cholesteatoma: a meta-analysis. Audiol Neurootol, 2013; 18(3): 135–42.
 
7.
Kuo CL, Shiao AS, Yung M, Sakagami M, Sudhoff H, Wang CH i wsp. Updates and knowledge gaps in cholesteatoma research. Biomed Res Int, 2015; ID 854024.
 
8.
Dornhoffer JL, Friedman AB, Gluth MB. Management of acquired cholesteatoma in the pediatric population. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg, 2013; 21(5): 440–45.
 
9.
Mehta RP, Harris JP. Mastoid obliteration. Otolaryngol Clin North Am, 2006; 39: 1129–42.
 
10.
Birzgalis AR, Farrington WT, O’Keefe L. Reconstruction of discharging mastoid cavities using the temporalis myofascial flap. Clin Otolaryngol Allied Sci, 1994; 19(1): 70–72.
 
11.
Ratuszniak A, Skarżyński PH, Osińska K, Skarżyński H. Ocena korzyści słuchowych po zastosowaniu aktywnego implantu na przewodnictwo kostne Bonebridge w trudnych warunkach chirurgicznych. Now Audiofonol, 2018; 7(3): 53–60.
 
12.
Mosher HP. A method of filling the excavated mastoid with a flap from the back of the auricle. Laryngoscope, 1911; 21: 1158–63.
 
13.
Palva T. Mastoid obliteration. Acta Otolaryngol Suppl, 1979; 360: 152–54.
 
14.
Lee WS, Choi JY, Song MH, Son E, Jung SH, Kim SH. Mastoid and epitympanic obliteration in canal wall up mastoidectomy for prevention of retraction pocket. Otol Neurotol, 2005; 26: 1107–11.
 
15.
Robertson JB Jr, Mason TP, Stidham KR. Mastoid obliteration: autogenous cranial bone pate reconstruction. Otol Neurotol, 2003; 24: 132–40.
 
16.
Palva T, Palva A, Karja J. Musculoperiosteal flap in cavity obliteration. Arch Otolaryngol, 1972; 95(2): 172–77.
 
17.
Linthicum FH Jr. The fate of mastoid obliteration tissue: a histopathological study. Laryngoscope, 2002; 112(10): 1777–81.
 
18.
Bagot d’Arc M, Daculsi G, Emam N. Biphasic ceramics and fibrin sealant for bone reconstruction in ear surgery. Ann Otol Rhinol Laryngol, 2004; 113: 711–20.
 
19.
Mehendran S, Yung MW. Mastoid obliteration with hydroxyapatite cement: the Ipswich experience. Otol Neurotol, 2004; 25: 19–21.
 
20.
Maw J. Long term results of mastoid obliteration with bone cements. W: Transactions of the 2003 Annual Meeting of the American Otologic Society (May 2003). December 28, 2005.
 
21.
Silvola JT. Mastoidectomy cavity obliteration with bioactive glass: a pilot study. Otol Head and Neck Surgery, 2012; 147: 119–26.
 
22.
Van Hestel NAP, Guerts J, Hulsen DJW, van Rietebergen B, Hoffman S, Arts JJ. Clinical applications of SP53P4 bioactive glass in bone healing and osteomyelitic treatment: a literature revive. Biomed Res Int, 2015; ID 684826.
 
23.
Zhang D, Lappäranta O, Munukka E, Ylänen H, Vijlanen MK, Eerola E i wsp. Antibacterial effects and dissolution behavior of six bioactive glasses. J Biomed Mater Res, 2010; 93: 475–83.
 
24.
Bernadeshi D, Nguyen Y, Russo FY, Mosnier I, Ferrary E, Sterkers O. Cutaneous and labyrinthine tolerance of bioactive glass S53P4 in mastoid and epitympanic obliteration surgery: prospective clinical study. Biomed Res Int, 2015; 2: 1–6.
 
25.
Jones JR. Review of bioactive glass: from Hench to hybrids. Acta Biomater, 2013; 9(1): 4457–86.
 
26.
Stoor P, Pulkkinen J, Grénman R. Bioactive glass S53P4 in the filling of cavities in the mastoid cell area in surgery for chronic otitis media. Ann Otol Rhinol Laryngol; 2010; 119(6): 377–82.
 
27.
Sarin J, Grénman R, Aitasalo K, Pulkkinen J. Bioactive glass S53P4 in mastoid obliteration surgery for chronic otitis media and cerebrospinal fluid leakage. Ann Otol Rhinol Laryngol, 2010; 121(9): 563–69.
 
28.
Shokry S, Al’Sayed AH, Zidan M, Hafez AA, Abdulsalam HM. Avoiding mastoid cavity problems: mastoid obliteration using bioactive glass, 2012; 47: 321–33.
 
29.
de Veij Mestdagh PD, Colnot DR, Borggreven PA, Orelio CC, Quak JJ. Mastoid obliteration with SP3P4 bioactive glass in cholesteatoma surgery. Acta Otolaryngol, 2017; 137(7): 690–94.
 
30.
Merchant SN, Wang P, Jang CH, Glynn RJ, Rauch SD, McKenna MJ i wsp. Efficacy of tympanomastoid surgery for control of infection in active chronic otitis media. Laryngoscope, 1997; 107: 872–77.
 
31.
Sorour SS, Mohamed NN, Abdel Fattah MM, Elbary MEA, El-Anwar MW. Bioglass reconstruction of posterior meatal wall after canal wall down mastoidectomy. Am J Otolaryngol, 2018; 39: 282–85.
 
32.
Irving RM, Gray RF, Moffat DA. Bone pâté obliteration or revision mastoidectomy: a five symptom comparative study. Clin Otolaryngol Allied Sci, 1994; 19(2): 158–60.
 
33.
Dornhoffer JL, Smith J, Richter G, Boeckmann J. Impact on quality of life after mastoid obliteration. Laryngoscope, 2008; 118: 1427–32.
 
34.
Munukka E, Leppäranta O, Korkeamäki M, Vaahtio M, Peltola T, Zhang D i wsp. Bactericidal effects of bioactive glasses on clinically important aerobic bacteria. J Mater Sci Mater Med, 2008; 19(1): 27–32.
 
Scroll to top