STUDIUM PRZYPADKU
Wszczepienie implantu Bonebridge po obliteracji jamy wyrostka materiałem Bonalive – opis przypadku
,
 
,
 
,
 
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Kajetany
 
2
Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski, Zakład Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej, Warszawa
 
3
Instytut Narządów Zmysłów, Kajetany
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data publikacji: 20-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Bartłomiej Król   

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Mokra 17, 05-830 Nadarzyn, e-mail: b.krol@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2020;9(1):63-67
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Pacjenci z przewlekłym perlakowym zapaleniem ucha środkowego, po przebytej operacji radykalnej zmodyfikowanej często mają współtowarzyszące nawracające stany zapalne ucha środkowego oraz niedosłuch. Obliteracja jamy wyrostka szkłem bioaktywnym staje się coraz popularniejszą metodą leczenia, pozwalającą wyeliminować część problemów wynikających z wytworzonej jamy pooperacyjnej. W miarę możliwości można, równolegle lub sekwencyjnie, podjąć próby klasycznej rekonstrukcji błony i kosteczek słuchowych, a w sytuacji braku poprawy słuchu – rozważyć zastosowanie aparatów słuchowych lub urządzeń wszczepialnych. W przypadku aparatowania słuchu odbudowa tylnej ściany przewodu słuchowego jest niezwykle korzystnym zabiegiem, a jeśli ma nastąpić wszczepienie implantu Bonebridge – niemal koniecznym. Niniejsze opracowanie przedstawia opis przypadku wszczepienia systemu Bonebridge po wcześniejszej obliteracji jamy wyrostka materiałem Bonalive (szkłem bioaktywnym) u pacjenta po operacji radykalnej.
 
REFERENCJE (23)
1.
Gantz BJ, Wilkinson EP, Hansen MR. Canal wall reconstruction tympanomastoidectomy with mastoid obliteration. Laryngoscope, 2005; 115(10): 1734–40.
 
2.
Khan SN, Udaipurwala IH, Mehmood T, Rahat ZM. Hearing status after radical mastoidectomy without tympanoplasty. J Coll Physicians Surg Pak, 2017; 27(12): 759–62.
 
3.
Sehra R, Rawat DS, Aseri Y, Tailor M, Chaudhary VK, Singh BK i wsp. Post-operative sensorineural hearing loss after middle ear surgery. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg, 2019; 71(Suppl. 2): 1327–33.
 
4.
Skarzynski H, Olszewski L, Skarzynski PH, Lorens A, Piotrowska A, Porowski M i wsp. Direct round window stimulation with the Med-El Vibrant Soundbridge: 5 years of experience using a technique without interposed fascia. Eur Arch Otorhinolaryngol, 2014; 271(3): 477–82.
 
5.
Piché M, Côté M, Philippon D, Laflamme N, Bussières R. Cochlear implantation in patients with chronic otitis media and radical mastoidectomy: a single-stage procedure. Rev Laryngol Otol Rhinol (Bord), 2014; 135(4–5): 175–80.
 
6.
Wong MC, Shipp DB, Nedzelski JM, Chen JM, Lin VYW. Cochlear implantation in patients with chronic suppurative otitis media. Otol Neurotol, 2014; 35(5): 810–14.
 
7.
Skarżyński H, Szkiełkowska A, Olszewski Ł, Mrówka M, Porowski M, Fabijańska A i wsp. Program stosowania implantów ucha środkowego i implantów zakotwiczonych w kości skroniowej na przewodnictwo kostne w leczeniu zaburzeń słuchu. Now Audiofonol, 2015; 4(1): 9–23.
 
8.
Ratuszniak A, Skarżyński PH, Osińska K, Skarżyński H. Ocena korzyści słuchowych po zastosowaniu aktywnego implantu na przewodnictwo kostne Bonebridge w trudnych warunkach chirurgicznych. Now Audiofonol, 2018; 7(3): 53–60.
 
9.
Sprinzl GM, Wolf-Magele A. The Bonebridge bone conduction hearing implant: indication criteria, surgery and a systematic review of the literature. Clin Otolaryngol, 2016; 41(2): 131–43.
 
10.
Schmerber S, Deguine O, Marx M, Van de Heyning P, Sterkers O, Mosnier I i wsp. Safety and effectiveness of the Bonebridge transcutaneous active direct-drive bone-conduction hearing implant at 1-year device use. Eur Arch Otorhinolaryngol, 2017; 274(4): 1835–51.
 
11.
Ratuszniak A, Skarzynski PH, Gos E, Skarzynski H. The Bonebridge implant in older children and adolescents with mixed or conductive hearing loss: audiological outcomes. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2019; 118: 97–102.
 
12.
Król B, Porowski M, Skarżyński PH, Skarżyński H. Obliteracja wyrostka sutkowego szkłem bioaktywnym – przegląd literatury. Now Audiofonol, 2019; 8(1): 27–30.
 
13.
You P, Siegel LH, Kassam Z, Hebb M, Parnes L, Ladak HM i wsp. The middle fossa approach with self-drilling screws: a novel technique for BONEBRIDGE implantation. J Otolaryngol Head Neck Surg, 2019; 48(1): 35.
 
14.
Palva T. Mastoid obliteration. Acta Otolaryngol Suppl, 1979; 360: 152–54.
 
15.
Roberson JB, Mason TP, Stidham KR. Mastoid obliteration: autogenous cranial bone pate reconstruction. Otol Neurotol, 2003; 24(2): 132–40.
 
16.
Palva T, Palva A, Kärjä J. Musculoperiosteal flap in cavity obliteration. Histopathological study seven years postoperatively. Arch Otolaryngol, 1972; 95(2): 172–77.
 
17.
Linthicum FH. The fate of mastoid obliteration tissue: a histopathological study. Laryngoscope, 2002; 112(10): 1777–81.
 
18.
Dinther JJS van, Coopman R, Vercruysse J-P, Somers T, Zarowski A, Vanspauwen R i wsp. The bony obliteration tympanoplasty in pediatric cholesteatoma: long-term hearing results. Otol Neurotol, 2018; 39(6): 715–23.
 
19.
Silvola JT. Mastoidectomy cavity obliteration with bioactive glass: a pilot study. Otolaryngol Head Neck Surg, 2012; 147(1): 119–26.
 
20.
Veij Mestdagh PD de, Colnot DR, Borggreven PA, Orelio CC, Quak JJ. Mastoid obliteration with S53P4 bioactive glass in cholesteatoma surgery. Acta Oto-Laryngol, 2017; 137(7): 690–94.
 
21.
Kuo C-L, Shiao A-S, Yung M, Sakagami M, Sudhoff H, Wang C-H i wsp. Updates and knowledge gaps in cholesteatoma research. Biomed Res Int, 2015; 2015: 854024.
 
22.
Bernardeschi D, Pyatigorskaya N, Russo FY, De Seta D, Corallo G, Ferrary E i wsp. Anatomical, functional and quality-of-life results for mastoid and epitympanic obliteration with bioactive glass s53p4: a prospective clinical study. Clin Otolaryngol, 2017; 42(2): 387–96.
 
23.
Bernardeschi D, Law-Ye B, Bielle F, Hochet B, Sterkers O, Dormont D i wsp. Bioactive glass granules for mastoid and epitympanic surgical obliteration: CT and MRI appearance. Eur Radiol, 2019; 29(10): 5617–26.
 
Scroll to top