PRACA PRZEGLĄDOWA
Zaburzenia smaku po zabiegu stapedotomii – przegląd piśmiennictwa
,
 
Piotr H. Skarżyński 2,3,4, A,D-F
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa
 
2
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Zakład Teleaudiologii i Badań Przesiewowych, Warszawa
 
3
Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski, Zakład Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej, Warszawa
 
4
Instytut Narządów Zmysłów, Kajetany
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data publikacji: 21-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Marcin Wojciechowski   

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: m.wojciechowski@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2019;8(1):31-34
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Otoskleroza jest przyczyną około 20% niedosłuchów przewodzeniowych. Leczeniem z wyboru otosklerozy są operacje na strzemiączku, a najczęściej wykonywanym zabiegiem jest stapedotomia – polegająca na założeniu protezki na odnogę długą kowadełka po usunięciu suprastruktury strzemiączka. Do powikłań pooperacyjnych należą m.in. zaburzenia równowagi, szumy uszne, zawroty głowy, zapalenie błędnika, głuchota, a także zaburzenia odczuwania smaków wynikające z podrażnienia struny bębenkowej w czasie operacji. Celem pracy była metaanaliza badań dotyczących zaburzeń smaku występujących po operacji stapedotomii dostępnych w bazach PubMed. Po wyeliminowaniu danych dotyczących pacjentów poddawanych wcześniej operacjom na uchu środkowym i badań, których grupy były mało liczne (n = 10) pozostały cztery badania. Z przeprowadzonej analizy można wyciągnąć następujące wnioski: zaburzenia smaku po zabiegu stapedotomii występują z różną częstotliwością – częściej u pacjentów z przeciętą struną bębenkową, u znacznej większości pacjentów przemijają samoistnie najpóźniej w ciągu kilku miesięcy.
 
REFERENCJE (25)
1.
Kuczkowski J, Sierszeń W, Przewoźny T, Paradowska D. Wyniki leczenia otosklerozy z uwzględnieniem różnych typów protez. Otolaryngol Pol, 2012; 66(4a): 25–29.
 
2.
Skarżyński H, Mrówka M, Młotkowska-Klimek P, Sitarz L, Wysocki J, Skarżyńska B. Wyniki leczenia otosklerozy wieku dziecięcego. Audiofonologia, 2003; 24: 23–29.
 
3.
Skarżyński H, Mrówka M, Młotkowska-Klimek P, Sitarz L, Wysocki J, Skarżyńska B. Stapedotomia w zaawansowanej otosklerozie i tympanosklerozie. Audiofonologia, 2003; 24.
 
4.
Sziklai I, Batta TJ, Karosi T. Otosclerosis: an organ-specific inflammatory disease with sensorineural hearing loss. Eur Arch Otorhinolaryngol, 2009; 266(11): 1711–18.
 
5.
Karosi T, Kónya J, Petkó M, Szabó LZ, Pytel J, Jóri J i wsp. Two subgroups of stapes fixation: otosclerosis and pseudo-otosclerosis. Laryngoscope, 2005; 115(11): 1968–73.
 
6.
Potocka M. Etiopatogeneza otosklerozy. For Med Rodz 2010; 4(4): 281–86.
 
7.
Dziendziel B, Rajchel J, Skarżyńska MB, Skarżyński H. Ocena częstości występowania i uciążliwości szumów usznych u pacjentów poddanych operacyjnemu leczeniu otosklerozy – przegląd piśmiennictwa. Now Audiofonol, 2017; 6(2): 13–20.
 
8.
Niedermeyer HP, Arnold W, Neubert WJ, Sedlmeier R. Persistent measles virus infection as a possible cause of otosclerosis: state of the art. Ear Nose Throat J 2000; 79(8): 552–54, 56, 58.
 
9.
Skarżyński H, Mrówka M, Młotkowska-Klimek P, Sitarz L, Wysocki J, Skarżyńska B. Stapedotomia u chorych z małą rezerwą słuchową. Audiofonologia, 2003; 24: 37–43.
 
10.
Skarżyński P, Król B, Mrówka M, Porowski M, Skarżyński H. Ocena korzyści z zastosowania protezek teflonowych w leczeniu otosklerozy. Now Audiofonol, 2016; 5(1): 9–73.
 
11.
Ozmen AO, Aksoy S, Ozmen S, Saraç S, Sennaroğlu L, Gürsel B. Balance after stapedotomy: analysis of balance with computerized dynamic posturography. Clin Otolaryngol, 2009; 34(3): 212–17.
 
12.
Bagger-Sjöbäck D, Strömbäck K, Hultcrantz M, Papatziamos G, Smeds H, Danckwardt-Lillieström N i wsp. High-frequency hearing, tinnitus, and patient satisfaction with stapedotomy: A randomized prospective study. Sci Rep, 2015.
 
13.
Blake DM, Svider PF, Carniol ET, Mauro AC, Eloy JA, Jyung RW. Malpractice in otology. Otolaryngol Head Neck Surg, 2013;149(4): 554–61.
 
14.
Mahafza T, Al-Laya A, Tawalbeh M, Abu-Yagoub Y, Atwan Sulaiman A. Surgical treatment of otosclerosis: eight years’ experience at the Jordan University Hospital. Iran J Otorhinolaryngol, 2013; 25(73): 233–38.
 
15.
Thiel G, Mills R. Persistent and recurrent conductive deafness following stapedotomy. J Laryngol Otol, 2011; 125(5): 460–66.
 
16.
Berteretche M-V, Eloit C, Dumas H, Talmain G, Herman P, Tran Ba Huy P i wsp. Taste deficits after middle ear surgery for otosclerosis: taste somatosensory interactions. Eur J Oral Sci, 2008; 116(5): 394–404.
 
17.
Obrębowski A. Układ smakowy u człowieka. Postępy w Chirurgii Głowy i Szyi, 2011; 10(1): 1–6.
 
18.
Klimacka-Nawrot E, Suchecka W. Metody badań wrażliwości smakowej. Wiad Lek, 2008; 61(7–9): 207–10.
 
19.
Chen JM, Bodmer D, Khetani JD, Lin VV. Tactile dysgeusia: a new clinical observation of middle ear and skull base surgery. Laryngoscope, 2008; 118(1): 99–103.
 
20.
Konopka W, Dobosz P, Kochanowicz J. Zaburzenia smaku w otolaryngologii. Otorynolaryngologia, 2003; 2(4): 145–49.
 
21.
Berling Holm K, Knutsson J, Strömbäck K, Danckwardt Lillieström N, Papatziamos G, Rosenblad A i wsp. Taste disturbance after stapes surgery: an evaluation of frequency, severity, duration, and quality-of-life. Acta Otolaryngol, 2016: 1–5.
 
22.
House HP. Early and late complications of stapes surgery. Arch Otolaryngol 1963; 78: 606–13.
 
23.
Mahendran S, Hogg R, Robinson JM. To divide or manipulate the chorda tympani in stapedotomy. Eur Arch Otorhinolaryngol, 2005; 262(6): 482–87.
 
24.
Ciofalo A, Zambetti G, Romeo M, Vestri AR, Iannella G, Re M i wsp. Taste and olfaction in middle ear surgery. Ann Otol Rhinol Laryngol, 2015; 124(4): 312–16.
 
25.
Miuchi S, Sakagami M, Tsuzuki K, Noguchi K, Mishiro Y, Katsura H. Taste disturbance after stapes surgery – clinical and experimental study. Acta Otolaryngol, 2009; Suppl 562: 71–78.
 
Scroll to top