PRAKTYKA KLINICZNA
Wartości normatywne testów oceniających ośrodkowe procesy przetwarzania słuchowego (CAPD) realizowanych na Platformie Badań Zmysłów dla dzieci w wieku od 6 do 12 roku życia
Natalia Czajka 1, A-B,D-F
,
 
Piotr H. Skarżyński 2,3, A,D-E,G
,
 
Elżbieta Gos 1, A,C-F
,
 
,
 
Ewelina Bukato 1, A-B,E
,
 
,
 
Rita Zdanowicz 1, A-B,E
,
 
,
 
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Teleaudiologii i Badań Przesiewowych, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
2
Zakład Teleaudiologii i Badań Przesiewowych, Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
3
Instytut Narządów Zmysłów, Kajetany
 
4
Klinika Oto-Ryno-Laryngochirurgii, Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data nadesłania: 16-02-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 16-03-2023
 
 
Data akceptacji: 03-04-2023
 
 
Data publikacji: 16-11-2023
 
 
Autor do korespondencji
Natalia Czajka   

Zakład Teleaudiologii i Badań Przesiewowych, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Mochnackiego 10, 02-042, Warszawa
 
 
Now Audiofonol 2023;12(2):62-72
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Zaburzenia ośrodkowych procesów przetwarzania słuchowego (CAPD) mogą w znaczący sposób wpływać na codzienne funkcjonowanie dzieci, a prawidłowo postawiona diagnoza jest pierwszym etapem ustalenia dalszego postępowania w procesie rehabilitacji. W literaturze publikowane są różne wytyczne dotyczące diagnozy, a także różne wartości normatywnych testów psychoakustycznych oceniających ośrodkowe procesy przetwarzania słuchowego. Zaprezentowany w pracy materiał jest największym zebranym do tej pory na świecie. Badana grupa liczy ponad 1000 dzieci spełniających kryteria włączenia.

Materiał i metody:
Materiał badawczy stanowią wyniki badań 1037 dzieci w wieku od 6 do 12 roku życia, uczęszczających do ogólnodostępnych szkół podstawowych oraz klas „0” prowadzonych w szkołach i przedszkolach. Przyjęto następujące kryteria włączenia: dzieci z prawidłowym wynikiem audiogramu, w normie intelektualnej, z nieobciążonym wywiadem dotyczącym rozwoju oraz brakiem zgłaszanych trudności w przetwarzaniu słuchowym. Wszystkie włączone do badań dzieci miały wykonywane wybrane na Platformie Badań Zmysłów (PBZ) testy oceniające procesy przetwarzania słuchowego: freqency pattern test (FPT), duration pattern test (DPT) oraz dichotic digit test (DDT).

Wyniki:
Wyniki uzyskane od ponad 1000 dzieci pozwoliły na wyznaczenie wartości normatywnych dla testów FPT, DPT i DDT. Przedstawiono różne sposoby określania wartości normatywnych, oparte na miarach statystycznych klasycznych i pozycyjnych. W pracy zaproponowano normy oparte na kwantylach w trzech kategoriach – wynik przeciętny, wynik poniżej przeciętnego, wynik powyżej przeciętnego – co pozwala na szerszą interpretację niż do tej pory stosowana.

Wnioski:
Wyznaczone wartości normatywne na największej dotychczas publikowanej grupie badanej oraz za pomocą narzędzia, jakim jest Platforma Badań Zmysłów (przeznaczona do powszechnego zastosowania), mogą stać się podstawą do ujednolicenia standardów postępowania w podmiotach zajmujących się podejmowaną tematyką.

Scroll to top