PRAKTYKA KLINICZNA
Przegląd wybranych kwestionariuszy stosowanych do oceny zawrotów głowy i zaburzeń równowagi
Alina Ratajczak 1,2,3,4, A,D-F
,
 
,
 
,
 
Elżbieta Gos 1, C-D
,
 
Piotr H. Skarżyński 1,5,2,3, C-D
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Zakład Teleaudiologii i Badań Przesiewowych, Warszawa/Kajetany
 
2
Centrum Słuchu i Mowy Medincus, Kajetany
 
3
Instytut Narządów Zmysłów, Kajetany
 
4
Międzyośrodkowe Studenckie Koło Naukowe przy Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu i Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, Warszawa
 
5
Warszawski Uniwersytet Medyczny, II Wydział Lekarski, Zakład Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej, Warszawa
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data publikacji: 21-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Alina Ratajczak   

Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: a.ratajczak@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2019;8(1):60-71
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem niniejszego przeglądu piśmiennictwa było szczegółowe omówienie kwestionariuszy do oceny zawrotów głowy i zaburzeń równowagi, które obecnie są najczęściej stosowane w praktyce klinicznej na świecie.

Materiał i metody:
Przeanalizowano publikacje polskie oraz zagraniczne, posługując się słowami kluczowymi: zawroty głowy, zaburzenia równowagi, kwestionariusze do oceny zawrotów głowy, diagnostyka zaburzeń przedsionkowych, oraz wykorzystując dostęp do baz: Scopus, Web of Science, ScienceDirect oraz PubMed. Równocześnie odrzucono duplikaty, abstrakty, doniesienia konferencyjne oraz publikacje napisane w języku innym niż angielski.

Wyniki:
Z ponad tysiąca uzyskanych wyników w niniejszym przeglądzie wykorzystano 53 pozycje literaturowe, które opisywały proces tworzenia nowych narzędzi badawczych, walidacji kwestionariuszy do oceny zawrotów głowy i zaburzeń równowagi i były stosowane w badaniach przeprowadzanych przez różne ośrodki medyczne na świecie. Wykorzystano również materiały dotyczące diagnostyki otoneurologicznej.

Wnioski:
W codziennej praktyce klinicznej podkreśla się rolę kwestionariuszy, które rzetelnie wypełniane przez pacjenta, stanowią wartościowe źródło informacji na temat intensywności zawrotów głowy i zaburzeń równowagi, ich wpływu na codzienne funkcjonowanie pacjenta oraz efektywności zastosowanego leczenia. Równocześnie zaznacza się konieczność stworzenia polskich adaptacji kwestionariuszy.

 
REFERENCJE (53)
1.
Pierchała K, Janczewski G. Zawroty głowy. Warszawa: Ośrodek Informacji Naukowej OINPHARMA; 2008.
 
2.
Bisdorff A, Von Brevern M, Lempert T, Newmn-Toker DE. Classification of vestibular symptoms: Towards an international classification of vestibular disorders. J Vestib Res, 2009; 19: 1–13.
 
3.
Prusiński A. Klasyfikacja, obraz kliniczny i leczenie zawrotów głowy. Pol Przegl Neurol, 2011; 7(1): 11–19.
 
4.
Kantor I. Współczesne metody diagnostyki układu równowagi. Terapia w gabinecie lekarza rodzinnego. Terapia, 2009; 17(9): 21–24.
 
5.
Narożny W. Nystagmografia (VNG, ENG) i posturografia. W: Narożny W, Prusiński A (red.). Diagnostyka zawrotów głowy i zaburzeń równowagi. Gdańsk: Harmonia; 2014.
 
6.
Duracinsky M, Mosnier I, Bouccara D, Sterkers O, Chassany O. Literature review of questionnaires assessing vertigo and dizziness, and their impact on patients’ quality of life. Value Health, 2007; 10(4): 273–284.
 
7.
Szostek-Rogula S, Zamysłowska- Szmytke E. Przegląd skal i testów dla oceny czynnościowej pacjenta z zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi. Otolaryngologia, 2015; 14(3): 141–49.
 
8.
Jacobson GP, Newman CW, Piker EG. Assessing dizziness-related quality of life. W: Jacobson GP, Shepard NT (red.). Balance Function Assessment and Management. San Diego: Plural Publishing; 2016, 164–207.
 
9.
Yardley L, Masson E, Verschuur C, Haacke N, Luxon L. Symptoms, anxiety and handicap in dizzy patients: development of the vertigo symptom scale. J Psychosom Res, 1992; 36: 731–41.
 
10.
Masaki K, Kensuke K, Kiyomizu K, Fumiyuki G, Tadashi K, Takao I. Clinical report of the Japanese version of Vertigo Symptom Scale – short form. Equilibrium Research, 2016; 75(6): 489–497.
 
11.
Atefeh K, Mansoureh G, Shohreh J. Development of the Persian version of the Vertigo Symptom Scale: Validity and reliability. J Res Med Sci, 2017; 22(1): 58.
 
12.
Yardley L, Medina SMG, Jurado CS, Morales TP, Martinez RA, Villegas HE. Relationship between physical and psychosocial dysfunction in Mexican patients with vertigo: A cross-culturalvalidation of the vertigo symptom scale. J Psychosom Res, 1999; 46(1): 63–74.
 
13.
Yardley L, Verschuur C, Masson E. Somatic and psychological factors contributing to handicap in people with vertigo. Br J Audiol, 1992; 26: 283–290.
 
14.
Wilhelmsen K, Strand L, Nordahl SHG, Eide GE, Ljunggren AE. Psychometric properties of the Vertigo symptom scale - Short form. BMC Ear nose Throat Disord, 2008; 8: 2.
 
15.
Yardley L. Prediction of handicap and emotional distress in patients with recurrent vertigo: symptoms, coping strategies, control beliefs, and reciprocal causation. Soc Sci Med, 1994; 39: 573–581.
 
16.
Yardley L, Beech S, Zander L. A randomized controlled trial of exercise therapy for dizziness and vertigo in primary care. Br J Gen Pract, 1998; 48: 1136–40.
 
17.
Mègnigbêto CA, Sauvage JP, Launois R. The European Evaluation of Vertigo scale (EEV): a clinical validation study. Rev Laryngol Otol Rhinol, 2001; 122(2): 95–102.
 
18.
Monsell EM. New and revised reporting guidelines from the Committee on Hearing and Equilibrium. Otolaryngol Head Neck Surg, 1995; 113: 176–178.
 
19.
Ware JE. The SF-36 Health Survey. W: Spilker B (red.). Quality of life and pharmcoecomics in clinical trials. Philadelphia: Lippincott-Raven Publishers; 1996, 337–45.
 
20.
Smith-Wheelock M, Shepard NT, Telian SA. Physical therapy program for vestibular rehabilitation. Am J Otol, 1991; 12(3): 218–225.
 
21.
Norré ME, Beckers A. Vestibular habituation training: exercise treatment for vertigo based upon the habituation effect. Otolaryngol Head Neck Surg, 1989; 101(1): 14–19.
 
22.
Akin FW, Davenport MJ. Validity and reliability of the Motion Sensitivity Test. J Rehabil Res Dev, 40(5): 415–421.
 
23.
Ventry CW, Weinstein B. The Hearing Handicap Inventory for the Elderly as a measure of hearing aid benefit. Ear Hear, 1988; 9: 81–85.
 
24.
Jacobson GP, Newman CW. The development of the Dizziness Handicap Inventory. Arch Otolaryngol Head Neck Surg, 1990; 116: 424–27.
 
25.
Perez N, Garmendia I, Garcia-Granero M, Martin E, Garcia-Tapia R. Factor analysis and correlation between Dizziness Handicap Inventory and Dizziness Characteristics and Impact on Quality of Life scales. Acta Otolaryngol Suppl, 2001; 545: 145–54.
 
26.
Goto F, Tsutsumi T, Ogawa K. The Japanese version of the Dizziness Handicap Inventory as an index of treatment success: Exploratory factor analysis. Acta Otolaryngol, 2011; 131: 817–25.
 
27.
Alsanosi AA. Adaptation of the dizziness handicap inventory for use in the Arab population. Neurosciences, 2012; 17(2): 139–43.
 
28.
Mutlu B, Serbetcioglu B. Discussion of the dizziness handicap inventory. J Vestib Res, 2013; 23: 271–77.
 
29.
Whitney SL, Wrisley DM, Brown KE, Furman JM. Is perception of handicap related to functional performance in persons with vestibular dysfunction? Otol Neurotol, 2004; 25(2): 139–43.
 
30.
Robertson DD, Ireland DJ. Dizziness Handicap Inventory correlates of computerized dynamic posturography. J Otolaryngol,1995; 24: 118–24.
 
31.
Jacobson GP, Newman CW, Hunter L, Balzer GK. Balance function test correlates of the Dizziness Handicap Inventory. J Am Acad Audiol, 1991; 2: 253–60.
 
32.
Vereeck L, Truijen S, Wuyts FL, Van De Heyning PH. The dizziness handicap inventory and its relationship with functional balance performance. Otol Neurotol, 2007; 28: 87–93.
 
33.
Fielder H, Denholm SW, Lyons RA, Fielder CP. Measurement of health status in patients with vertigo. Clinotolaryngol Allied Sci, 1996; 21: 124–26.
 
34.
Cheng YY, Kuo CH, Hsieh WL, Lee SD, Lee WJ, Chen LK i wsp. Anxiety, depression and quality of life (QoL) in patients with chronic dizziness. Arch Gerontol Geriatr, 2012; 54: 131–35.
 
35.
Cohen HS, Kimball KT, Adams AS. Application of the vestibular disorders activities of daily living scale. Laryngoscope, 2000; 110: 1204–09.
 
36.
Jacobson GP, Calder JH. A screening version of the Dizziness Handicap Inventory. J Am Acad Audiol, 1991; 2: 253–60.
 
37.
Powell LE, Myers AM. The Activities-specific Balance Confidence (ABC) Scale. J Gerontol Series A Biol Sci Med Sci, 1995; 50(1): M28–34.
 
38.
Lajoie Y, Gallagher S. Predicting falls within the elderly community: comparison of postural sway, reaction time, the Berg balance scale and the Activities-specific Balance Confidence (ABC) scale for comparing fallers and non-fallers. Arch Gerontol Geriatr, 2004; 38: 11–26.
 
39.
Whitney SL, Hudak MT, Marchetti GF. The activities-specific balance confidence scale and the dizziness handicap inventory: A comparison. J Vestib Res, 1999; 9: 253–59.
 
40.
Cohen HS, Kimball KT, Adams AS. Application of the vestibular disorders activities of daily living scale. Laryngoscope, 2000; 110(7): 1204–09.
 
41.
Cohen HS. Vestibular rehabilitation reduces functional disability. Otolaryngol Head Neck Surg, 1992; 107: 638–43.
 
42.
Alghwiri A, Marchetti GF, Whitney SL. Content comparison of self-report measures used in vestibular rehabilitation based on the International Classification of Functioning, Disability and Health. Phys Ther, 2011; 91(3): 346–57.
 
43.
Cohen HS, Kimball KT. Increased independence and decreased vertigo after vestibular rehabilitation. Otolaryngol Head Neck Surg, 128(1): 60–70.
 
44.
Hazlett RL, Tusa RJ, Waranch HR. Development of an Inventory for Dizziness and Related Factors. Int J Behav Med, 1996; 19(1): 73–85.
 
45.
Kerns RD, Turk DC, Rudy TE. The West Haven-Yale Multidimensional Pain Inventory (WHYMPI). Pain, 1985; 23: 345–56.
 
46.
Watson D, Clark LA, Tellegen A. Development and validation of brief measures of positive and negative affect: the PANAS scales. J Pers Soc Psychol, 1988; 54: 1063–70.
 
47.
Honrubia V, Bell TS, Harris MR. Quantitative evaluation of dizziness characteristics and impact on quality of life. Am J Otol, 1996; 17: 595–602.
 
48.
Monzani D, Casolari L, Guidetti G, Rigatelli M. Psychological distress and disability in patients with vertigo. J Psychosom Res, 2001; 50(6): 319–23.
 
49.
Perez N, Garmondia I, Garcia-Granero M. Factor analysis and correlation between dizziness handicap inventory and dizziness characteristics and impact on quality of life scales. Acta Otolaryngol Suppl, 2001; 545: 145–54.
 
50.
Prieto L, Santed R, Cobo E, Alonso J. A new measure for assessing the health-related quality of life of patients with vertigo, dizziness or imbalance: the VDI questionnaire. Qual Life Res, 1999; 8: 131–39.
 
51.
Yardley L, Verschuur C, Masson E, Luxon L, Haacke N. Somatic and psychological factors contributing to handicap in people with vertigo. Br J Audiol, 1992; 26: 283–90.
 
52.
Prieto L, Alonso J, Viladrich MC, Anto JM. Scaling the Spanish version of the Nottingam Health Profile: evidence of limited value of items weights. J Clin Epidemiol, 1996; 49: 31–38.
 
53.
Gates GA. Clinimetrics of Meniere’s disease. Laryngoscope, 2000; 110(3 Pt 3): 8–11.
 
Scroll to top