PRAKTYKA KLINICZNA
Przewlekłe zapalenie ucha środkowego a funkcje słuchowe u dzieci w wieku szkolnym
 
Więcej
Ukryj
1
Śląskie Centrum Słuchu i Mowy, "Medincus", Polska
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data publikacji: 29-03-2022
 
 
Autor do korespondencji
Wioletta Weronika Bociuk   

Śląskie Centrum Słuchu i Mowy, "Medincus", Nasypowa 18, 40-551, Katowice, Polska
 
 
Now Audiofonol 2022;11(1):45-57
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Zapalenie ucha środkowego to jedna z najczęstszych chorób wieku dziecięcego. W przypadku nieprawidłowego leczenia lub nawrotowego charakteru może skutkować przewlekłym zapaleniem ucha środkowego (CSOM). Do dziś trwa dyskusja, czy zapalenie ucha środkowego ma wpływ na nabywanie kompetencji językowych i funkcje słuchowe. Wyniki badań na zwierzętach pozwalają sądzić, że deprywacja słuchowa w trakcie kilku specyficznych etapów rozwojowych może powodować zmiany w układzie nerwowym.

Materiał i metody:
Oparto się na części wyników badań, pochodzących z badań przesiewowych prowadzonych w latach 2019–2021 wśród uczniów klas I oraz II szkół podstawowych województwa lubelskiego. Przed wykonaniem u dziecka badań audiologicznych rodzic/ opiekun prawny wypełniał ankietę dotyczącą problemów ze słuchem i funkcji słuchowych. Przeanalizowano wyniki przesiewowego badania audiometrii tonalnej oraz testów funkcji słuchowych: DDT oraz FPT. Zastosowaną metodą badawczą była metoda eksperymentu ex-post-facto, polegająca na badaniu określonego, zaszłego zdarzenia społecznego, którego uwarunkowania i rozwój analizuje się retrospektywnie.

Wyniki:
W badaniach zapalenie ucha środkowego występowało u 29% populacji. U dzieci z tej grupy częściej występowały trudności charakterystyczne dla zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD).

Wnioski:
1. Długotrwałe problemy z zapaleniami uszu u dzieci nie wpływają w znaczącym stopniu na recepcję dźwięku. 2. U dzieci, które chorowały na zapalenia uszu, występuje bardzo duży problem w zakresie wyższych funkcji słuchowych. 3. Występowanie przewlekłego zapalenia ucha środkowego u dzieci nie wpływa na wyniki testów wyższych funkcji słuchowych. 4. W trakcie diagnostyki wyższych funkcji słuchowych należy stosować, oprócz testów behawioralnych, również inne testy (np. badania obiektywne drogi słuchowej) w celu potwierdzenia diagnozy. 5. Warto wprowadzić przesiewowe badania audiologiczne u dzieci, szczególnie w wieku przedszkolnym oraz z grup ryzyka, w celu wczesnego wykrywania CSOM, leczenia, wczesnej interwencji zaburzeń przetwarzania słuchowego.

Scroll to top