PRAKTYKA KLINICZNA
Lingwistyczne aspekty zaburzeń przetwarzania słuchowego u dzieci i ich rehabilitacja z perspektywy logopedy
Anna Skoczylas 1, B-C,E-F
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Rehabilitacji, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data publikacji: 24-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Anna Skoczylas   

Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: a.skoczylas@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2018;7(4):51-57
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przetwarzanie słuchowe jest jednym z podstawowych elementów wpływających na rozumienie i produkcję mowy. Rehabilitacja osób borykających się z trudnościami w tym zakresie powinna uwzględniać nie tylko aspekty czysto słuchowe, lecz także związane ze strukturami zdaniowymi, związkami wyrazowymi, a także znaczeniami niesionymi przez słowa i prozodię. Niniejsza praca zawiera propozycje ćwiczeń kształtujących te umiejętności, wykorzystywanych z dobrym efektem w praktyce klinicznej.
 
REFERENCJE (19)
1.
American Speech-Language-, Hearing Association, American Speech-Language-. (Central) Auditory Processing Disorders – The Role of the Audiologist [Position Statement], 2005.
 
2.
Surmanowicz-Demenko G. Percepcja mowy w zarysie. W: Obrębowski A, red. Wybrane zagadnienia z audiometrii mowy. Poznań; 2011, s. 28–51.
 
3.
Fowler CA. An event approach to the study of speech perception from a direct-realist perspective. J Phon, 2003(31): 305.
 
4.
Massaro DW. Testing between the TRACE Model and the Fuzzy Logical Model of Speech perception. Cognit Psychol, 1989; 21: 398.
 
5.
Kenneth N. Stevens. Toward a model of lexical access based on acoustic landmarks and distinctive features. Acoust Soc Am, 2002; 111(4): 1872–91.
 
6.
Liberman AM. Some results of research on speech peception. J Acoust Soc Am, 1957; 29: 117.
 
7.
Grabias S. Teoria zaburzeń mowy. Perspektywy badań, typologie zaburzeń, procedury postępowania logopedycznego. W: Grabias S, Kurkowski M, red. Logopedia. Teoria zaburzeń mowy. Lublin; 2012, s. 9.
 
8.
Kurkowski M. Audiogenne uwarunkowania zaburzeń komunikacji językowej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013.
 
9.
Senderski A, McPherson DL, Kochanek K, Skarżyński H. Wpływ uwagi na parametry potencjałów poznawczych rejestrowanych dla zdań naturalnych prezentowanych w modalności słuchowej. Audiofonologia, 2005; 27: 1–9.
 
10.
Fiez JA, Raichle ME, Miezin FM, Petersen SE, Tallal P, Katz WF. PET Studies of Auditory and Phonological Processing: Effects of Stimulus Characteristics and Task Demands. J Cogn Neurosci, 1995; 7(3): 357–75.
 
11.
Trochymiuk A. Sprawności językowe a sprawności komunikacyjne w rozwoju mowy dziecka z uszkodzonym narządem słuchu. Studium przypadku. Audiofonologia, 2001; 19: 121–53.
 
12.
Krasowicz-Kupis G. SLI i inne zaburzenia językowe. Od badań mózgu do praktyki psychologicznej. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne; 2012.
 
13.
Bellis TJ. Assessment and Management of Central Auditory Processing Disorders in the Educational Setting: From Science to Practice. Clifton Park: NY: Thomson/Delmar Learning; 2003.
 
14.
Wysocka M. Prozodia mowy w percepcji dzieci. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; 2012.
 
15.
Moncrieff D W, Wertz D. Auditory rehabilitation for interaural asymmetry: preliminary evidence of improved dichotic listening performance following intensive training. Int J Audiol, 2008; 47(2): 84–97.
 
16.
Pawlik G. 180 ćwiczeń poprawiających koncentrację uwagi opartych na analizatorze słuchowym. Ćwiczenia dla młodzieży i dorosłych. Zamość: Atut Biuro Promocji; 2012.
 
17.
Graban J, Sprawka R. Trening słuchu. Ćwiczenia rozwijające percepcję słuchową u dzieci. Harmonia; 2013.
 
18.
Słodownik-Rycaj E. Gry i zabawy językowe. Jak pomagać dziecku w przyswajaniu języka. Warszawa: Żak Wydawnictwo Akademickie; 2001.
 
19.
Jachimska M. Grupa bawi się i pracuje. Wałbrzych: Oficyna Wydawnicza Unus; 1994.
 
Scroll to top