STUDIUM PRZYPADKU
Zastosowanie implantu na przewodnictwo kostne u pacjenta z zespołem Treachera Collinsa
,
 
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny, Warszawa
 
2
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
3
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Zakład Teleaudiologii i Badań Przesiewowych, Warszawa/Kajetany
 
4
Instytut Narządów Zmysłów, Kajetany
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data akceptacji: 02-01-2024
 
 
Data publikacji: 20-06-2024
 
 
Autor do korespondencji
Natalia Radecka   

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-109 Warszawa
 
 
Now Audiofonol 2024;13(2):65-72
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Zespół Treachera Collinsa ma podłoże genetyczne i może być dziedziczony lub powstawać z powodu mutacji de novo. Objawy choroby obejmują obszar twarzoczaszki, w tym także uszy. Zmiany i deformacje, głównie w obrębie ucha zewnętrznego i środkowego, mogą prowadzić do występowania niedosłuchu. Istnieje wiele możliwych malformacji, a progi słyszenia mogą wahać się od normy słuchowej do głębokiego niedosłuchu. Wyniki audiologiczne pacjentów są zwykle charakterystyczne dla niedosłuchu przewodzeniowego, bądź mieszanego, z czego wynikają problemy ze zrozumieniem mowy. Kiedy konwencjonalne aparaty słuchowe nie przynoszą korzyści lub nie można ich zastosować, najkorzystniejszym sposobem leczenia w przypadku tego schorzenia są implanty słuchowe wykorzystujące kostne przewodnictwo dźwięku. Należy do nich między innymi system Bonebridge przeznaczony dla osób dorosłych i dzieci powyżej piątego roku życia z niedosłuchem przewodzeniowym lub mieszanym, u których próg przewodnictwa kostnego wynosi ≤ 45 dB HL.

Opis przypadku:
Pacjent z zespołem Treachera Collinsa, z postępującym od dzieciństwa niedosłuchem, korzystał z klasycznych aparatów na przewodnictwo powietrzne, lecz nie uzyskał z nich oczekiwanej korzyści słuchowej – brak rozumienia mowy. Z tego powodu, a także z powodu nawracających wycieków z uszu zastosowano implant wykorzystujący przewodnictwo kostne – Bonebridge.

Wnioski:
Wyniki wykazały znaczą poprawę słuchu i rozumienia mowy po zastosowaniu systemu Bonebridge. Wiele wcześniejszych badań prezentuje podobne efekty implantacji.

Scroll to top