STUDIUM PRZYPADKU
Leczenie niedosłuchu za pomocą stapedotomii u pacjenta z zespołem Ehlersa–Danlosa
,
 
,
 
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Rehabilitacji, Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
2
Klinika Oto-Ryno-Laryngochirurgii, Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
3
Zakład Teleaudiologii i Badań Przesiewowych, Światowe Centrum Słuchu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
4
Instytut Narządów Zmysłów, Kajetany
 
 
A - Koncepcja i projekt badania; B - Gromadzenie i/lub zestawianie danych; C - Analiza i interpretacja danych; D - Napisanie artykułu; E - Krytyczne zrecenzowanie artykułu; F - Zatwierdzenie ostatecznej wersji artykułu;
 
 
Data nadesłania: 04-04-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 08-08-2023
 
 
Data akceptacji: 08-08-2023
 
 
Data publikacji: 16-11-2023
 
 
Autor do korespondencji
Beata Dziendziel   

Klinika Rehabilitacji, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Mokra 17, 05-830, Kajetany/Warszawaa, Polska
 
 
Now Audiofonol 2023;12(2):75-81
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Zespół Ehlersa–Danlosa (ang. Ehlers–Danlos syndrome, EDS) to heterogenna grupa wieloukładowej dziedzicznej dysfunkcji tkanki łącznej. Cechami klinicznymi są nadmierna elastyczność skóry, nadmierna ruchomość stawów i zwiększona kruchość tkanek. Jak dotąd opublikowano niewiele badań dotyczących wyników otologicznych i audiologicznych pacjentów z EDS. Celem pracy jest przedstawienie wyników stapedotomii w długoletniej obserwacji u pacjentki z EDS oraz dokonanie przeglądu przedmiotowej literatury odnośnie procesu diagnozowania i postępowania otolaryngologicznego w tej grupie chorych.

Opis przypadku:
Obecnie 23-letnia kobieta z EDS, w wieku 12 lat zgłosiła się do Kliniki Oto-Ryno-Laryngochirurgii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu z powodu obustronnego niedosłuchu. Od wczesnego dzieciństwa u pacjentki występowały nawracające infekcje górnych dróg oddechowych oraz okresowo stany zapalne uszu z wysiękiem. W badaniu przedmiotowym z użyciem wideootoskopii stwierdzono stan po obustronnym drenażu wentylacyjnym. Wynik badania audiometrii tonalnej potwierdził obustronny mieszany niedosłuch: umiarkowany w uchu prawym i znaczny w uchu lewym. U pacjentki przeprowadzono obustronną stapedotomię. Śródoperacyjnie stwierdzono zmienione warunki anatomiczne w obrębie ucha środkowego wskazujące na wadę rozwojową.

Wnioski:
Istnieją pojedyncze doniesienia o przypadkach pacjentów z EDS, u których zdiagnozowano niedosłuch. Z uwagi na ryzyko powikłań śród- i pooperacyjnych, których podstawę stanowi dziedziczne zaburzenie tkanki łącznej, autorzy postulują leczenie zachowawcze, a wszelkie operacje należy wykonywać z najwyższą ostrożnością. Wyniki naszej pacjentki wykazały, że stapedotomia może zapewnić poprawę słyszenia, jednak operacja jest trudniejsza z uwagi na znacznie zmienione warunki anatomiczne.

Scroll to top