PRAKTYKA KLINICZNA
Aktywny Trening Słuchowy – element terapii pacjentów z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD)
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Klinika Rehabilitacji, Warszawa/Kajetany
 
 
Data publikacji: 02-11-2020
 
 
Autor do korespondencji
Joanna Rostkowska   

Światowe Centrum Słuchu, Klinika Rehabilitacji, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: j.rostkowska@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2014;3(4):39-43
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zaburzenia przetwarzania słuchowego charakteryzują się niemożnością całkowitego wykorzystania informacji płynących z bodźców akustycznych przy prawidłowym ich odbiorze w obwodowych strukturach słuchowych. Ich przyczyną jest nieprawidłowa realizacja co najmniej jednej z wyższych funkcji słuchowych. Zaburzenia przetwarzania słuchowego występują u 5% populacji dzieci w wieku 5–10 lat. Towarzyszą dysleksji, specyficznym trudnościom w nauce, specyficznym zaburzeniom językowym, zaburzeniom integracji sensorycznej i nadpobudliwości psychoruchowej. Ich objawy przyczyniają się do nieprawidłowości w funkcjonowaniu poznawczym i psychicznym dziecka, co w praktyce oznacza niedostateczne opanowanie materiału szkolnego (czytanie i pisanie) oraz nieadekwatne reakcje emocjonalne, a także budowanie nieprawidłowych relacji w grupie rówieśniczej. Obecnie Klinika Rehabilitacji Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu (IFPS) dysponuje wieloma programami terapeutycznymi dedykowanymi pacjentom z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Jednym z nich są Aktywne Treningi Słuchowe. Efektem treningów słuchowych jest zastosowanie nabytych umiejętności słuchowych w różnych sytuacjach dnia codziennego, przede wszystkim w przyswajaniu i poszerzaniu materiału edukacyjnego.
 
REFERENCJE (32)
1.
American Speech-Language Hearing Association. Central Auditory Processing Disorders – The role of the audiologist, 2005.
 
2.
Bellis TJ. Assessment and management of central auditory processing disorders in the educational setting: from science to practice. Clifton Park, NY: Thomson; 2003.
 
3.
Masquelier MP. Management of auditory processing disorders. Acta Oto-Rhino-Laryngol Belg, 2003; 57: 301–10.
 
4.
Milner R, Ganc M, Czajka N, Trzaskowski B. Zastosowanie terapii neurofeedbeck w poprawie wyższych funkcji słuchowych u dzieci z ośrodkowymi zaburzeniami słuchu. Nowa Audiofonologia, 2012; 1: 79–86.
 
5.
Krzyżewska J. Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej. Suwałki; 1998.
 
6.
Rostkowska J, Kobosko J, Kłonica LK. Problemy emocjonalno-społeczne i behawioralne u dzieci z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego (CAPD) w ocenie rodziców. Nowa Audiofonologia, 2013; 2(1): 29–35.
 
7.
Jerger J, Musiek F. Report consensus conference on the diagnosis of auditory processing disorders in school-aged children. J Am Acad Audiol, 2000; 11(9): 467–74.
 
8.
Keith RW. Zaburzenia procesów przetwarzania słuchowego – postępy w rozumieniu istoty choroby. Otoynolaryngologia, 2004; 3(1): 7–14.
 
9.
Skoczylas A, Cieśla K, Kurkowski ZM, Czajka N. Diagnoza i terapia osób z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego w Polsce. Nowa Audiofonologia, 2012; 1(3): 51–5.
 
10.
Dróżdż B, Dróżdż W. Problemy emocjonalne osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej, 2003; 3(4): 169–76.
 
11.
Święcicka M. Psychoterapia dzieci z trudnościami w uczeniu się. W: Grzesiuk L, Suszek H, red. Psychoterapia. Problemy pacjentów. Podręcznik akademicki, t. 5, Warszawa: Eneteia – Wydawnictwo Psychologii i Kultury; 2011.
 
12.
Senderski A. Rozpoznanie i postępowanie w zaburzeniach przetwarzania słuchowego u dzieci. Otorynolaryngologia, 2014; 13(2): 77–81.
 
13.
Szmeja A, Sekula A, Wiskirska-Woźnica B, Wojnowski W. Ośrodkowe zaburzenia słuchu. W: Pruszewicz A, Obrębowski A, red. Audiologia kliniczna – zarys. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego; 2010.
 
14.
Paczkowska A, Marcinkowski JT. Istota zaburzenia przetwarzania słuchowego – niedocenianego problemu zdrowotnego. Hygeia Public Health, 2013; 48(4): 396–9.
 
15.
Bellis TJ. Assessment and management of central auditory processing disorders in the educational setting: from science to practice. Clifton Park, NY: Thomson 2003.
 
16.
Majak J. Trudności diagnostyczne w zaburzeniach przetwarzania słuchowego u dzieci. Otorynolaryngologia, 2013; 12(4): 161–8.
 
17.
King WM, Lombardino L. Comorbid auditory processing disorders in developmental dyslexia. Ear & Hearing, 2003; 24: 448–56.
 
18.
Sharma M, Purdy SC, Kelly AS. Comorbidity of auditory processing, language, and reading disorders. J Speech Lang Hear Res, 2009; 52(3): 706–22.
 
19.
Ferguson MA, Hall RL, Moore DR. Communication, listening, cognitive and speech perception skill in children with auditory processing disorder (APD) or specific language impairment (SLI). J Speech Lang Hear Res, 2011; 54: 211–27.
 
20.
Neijenhuis K, Tschur H, Snik A. The effect of mild hearing impairment on auditory processing test. J Am Acad Audiol, 2004; 15(1): 6–16.
 
21.
Chermak GD, Musiek F. Central auditory processing disorders: New Perspectives. San Diego, CA: Singular Publishing Group; 1997.
 
22.
Loo JH, Bamiou DE, Campbel N, Luxon LM. Computer – based auditory training (CBAT): benefits of children with language – and reading – related reading difficulties. Developmental Medicine and Child Neurology, 2010; 52(8): 708–17.
 
23.
McPherson B, Fuente A. Ośrodkowe procesy przetwarzania słuchowego: wprowadzenie i opis testów możliwych do zastosowania u pacjentów polskojęzycznych. Otolaryngologia, 2007; 6(2): 66–7.
 
24.
Vopel KW. Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży. Kielce: Wydawnictwo Jedność; 2009.
 
25.
Krasowicz-Kupis G. Rozwój metajęzykowy a osiągnięcia w czytaniu u dzieci 6–9 letnich. Lublin: Wydawnictwo UMCS; 1999.
 
26.
Song JH, Skoe E, Banai K, Kraus N. Training to improve hearing speech in noise: biological mechanisms. Cerebral Cortex, 2012; 22: 1180–90.
 
27.
Tierney A, Kraus N. Music training for the development of reading skills. Prog Brain Res, 2013; 207: 209–41.
 
28.
Kruczyńska A, Kurkowski ZM. Centralne procesy przetwarzania słuchowego u dzieci kształconych i niekształconych muzycznie a wyniki w nauce. Nowa Audiofonologia, 2012; 1(3): 56–61.
 
29.
Moore DR, Rosenberg JF, Coleman JS. Discrimination training of phonemic contrasts enhances phonological processing in main-stream school children. Brain Lang, 2005; 94(1): 72–85.
 
30.
Brudnik E, Moszyńska A, Owczarska B. Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Poradnik po metodach aktywizujących. Kielce: Zakład Wydawniczy SFS; 2000.
 
31.
Czajkowska I, Herda K. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole. Warszawa: WSIP; 2005.
 
32.
Schier K, Zalewska M. Krewni i znajomi Edypa. Kliniczne studia dzieci i ich rodziców. Warszawa: SCHOLAR; 2006.
 
Scroll to top