PRACA BADAWCZA
Wpływ wieku osoby badanej na wyniki rozdzielnousznego testu liczbowego
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Światowe Centrum Słuchu, Warszawa/Kajetany
 
2
UMCS, Zakład Logopedii i Językoznawstwa, Lublin
 
 
Data publikacji: 02-11-2020
 
 
Autor do korespondencji
Karolina Dajos-Krawczyńska   

Światowe Centrum Słuchu, ul. Mokra 17, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, e-mail: k.dajos@ifps.org.pl
 
 
Now Audiofonol 2014;3(4):28-35
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Testy słyszenia rozdzielnousznego pozwalają na ocenę integracji i separacji słuchowej, pamięci krótkotrwałej, podzielności i selektywności uwagi. Słyszenie rozdzielnouszne jest także uważane za wskaźnik lateralizacji półkulowej w zakresie bodźców werbalnych i niewerbalnych. Testy rozdzielnouszne są powszechnie używane w diagnozie zaburzeń przetwarzania słuchowego. Celem pracy była ocena wpływu wieku na wyniki testu rozdzielnousznego liczbowego (DDT).

Materiał i metody:
Badaniami objęto trzy grupy dzieci w wieku 5 (n=19), 7 (n=21) oraz 12 lat (n=23) o prawidłowej czułości słuchu. Test rozdzielnouszny liczbowy wykonano za pomocą oprogramowania komputerowego APD. W każdej grupie wiekowej test rozdzielnouszny liczbowy (DDT) wykonano trzykrotnie.

Wyniki:
Wiek w sposób istotny wpływa na wyniki testu DDT. Dzieci 5-letnie uzyskują istotnie statystycznie słabsze wyniki w porównaniu z dziećmi w wieku 7 i 12 lat. W grupie dzieci starszych rozrzut wyników był znacznie mniejszy niż w grupach dzieci młodszych. Analiza wyników indywidualnych nie wykazała występowania istotnych różnic pomiędzy kolejnymi pomiarami, niezależnie od odsetka prawidłowych odpowiedzi. Nie wykazano również tendencji do poprawy wyników w kolejnych badaniach.

Wnioski:
Podczas analizy i interpretacji wyników testu rozdzielnousznego cyfrowego należy brać pod uwagę czynniki, które mogą wpływać na uzyskane wyniki, między innymi wiek i badane ucho. Badania w grupie dzieci starszych odznaczają się większą wiarygodnością i stabilnością.

 
REFERENCJE (41)
1.
Hugdahl K. Fifty years of dichotic listening research – still going and going and… Brain Cogn, 2011; 76: 211–3.
 
2.
Moncrieff DW, Wilson RH. Recognition of randomly presented one-, two-, and three-pair dichotic digits by children and young adults. J Am Acad Audiol, 2009; 20: 58–70.
 
3.
Westerhausen R, Hugdahl K. The corpus callosum in dichotic listening studies of hemispheric asymmetry: A review of clinical and experimental evidence. Neurosci Biobehav Rev, 2008; 32: 1044–54.
 
4.
Kurkowski ZM. Lateralizacja słuchowa a zaburzenia komunikacji językowej. Audiofonologia, 2002; XXI: 179–86.
 
5.
Jancke L, Buchanan TW, Lutz K, Shah NJ. Focused and nonfocused attention in verbal and emotional dichotic listening: An FMRI study. Brain Lang, 2001; 78: 349–63.
 
6.
Kimura D. Functional asymmetry of the brain in dichotic listening. Cortex, 1967; 3(2): 163–78.
 
7.
Kinsbourne M. The cerebral basis of lateral asymmetries in attention. Acta Psychol (Amst), 1970; 33: 193–201.
 
8.
Jung P, Baumgartner U, Bauermann T, Magerl W, Gawehn J, Stoeter P, Treede RD. Asymmetry in the human primary somatosensory cortex and handedness. Neuroimage, 2003; 19(3): 913–23.
 
9.
Hugdahl K, Bronnick K, Kyllinsbaek S, Law I, Gade A, Paulson OB. Brain activation during dichotic presentations of consonant-vowel and musical instrument stimuli: a 15O-PET study. Neuropsychologia, 1999; 37(4): 431–40.
 
10.
Van den Noort M, Specht K, Rimol LM, Ersland L, Higdahl K. A new verbal reports fMRI dichotic listening paradigm for studies of hemispheric asymmetry. Neuroimage, 2008; 40: 902–11.
 
11.
Jancke L, Specht K, Shah J, Hugdahl K. Focused attention in a simple dichotic listening task: an fMRI experiment. Brain Res Cogn Brain Res, 2003; 16: 257–66.
 
12.
Kurkowski ZM. Lateralizacja słyszenia a implanty ślimakowe. Audiofonologia, 1996; IX: 107–10.
 
13.
Zenker F, Mora Espino R, Marro Cosialls S i wsp. The effect of age over the dichotic digit test. 8th EFAS Congress, 10th Congress of the German Society of Audiology, 2007.
 
14.
Vanniasegaram I, Cohen M, Rosen S. Evaluation of selected auditory tests in school-age children suspected of auditory processing disorders. Ear Hear, 2004; 25(6): 586–97.
 
15.
Berlin CI, Hughes LF, Lowe-Bell SS, Berlin HL. Dichotic right ear advantage in children 5 to 13. Cortex, 1973; 9(4): 394–402.
 
16.
Geffen G. The development of the right ear advantage in dichotic listening with focused attention. Cortex, 1978; 14(2): 169–77.
 
17.
Musiek FE, Chermak GD, Weihing J, Zappulla M, Nagle S. Diagnostic accuracy of established Central Auditory Test Batteries in patients with documented brain lesions. J Am Acad Audiol, 2011; 22: 342–58.
 
18.
Chi JG, Dooling EC, Gilles FH. Left-right asymmetries of the temporal speech areas of the human fetus. Arch Neurol, 1977; 34: 346–8.
 
19.
Dehaene-Lambertz G, Dehaene S, Hertz-Pannier L. Functional neuroimaging of speech perception in infants. Science, 2002; 298: 2013–5.
 
20.
Kuhl PK, Stevens E, Hayashi A, Deguchi T, Kiritani S, Iverson P. Infants show a facilitation effect for native language phonetic perception between 6 and 12 months. Dev Sci, 2006; 9: 13–21.
 
21.
Ahmad Z, Balsamo LM, Sachs BC, Xu B, Gaillard WD. Auditory comprehension of language in young children: neural networks identified with fMRI. Neurology, 2003; 60: 1598–605.
 
22.
Balsamo LM, Xu B, Grandin CB, Petrella JR, Braniecki SH i wsp. A functional magnetic resonance imaging study of left hemisphere language dominance in children. Arch Neurol, 2002; 59: 1168–74.
 
23.
Blumenfeld HK, Booth JR, Burman DD: Differential prefrontal-temporal neural correlates of semantic processing in children. Brain Lang, 2006; 99: 226–35.
 
24.
Bryden MP, Munhall K, Allard F. Attentional biases and right ear effect in dichotic listening. Brain Lang, 1983; 18: 236–48.
 
25.
Knecht S, Drager B, Deppe M, Bobe L, Lohmann H, Foel A i wsp. Hendedness and hemispheric language dominance in healthy humans. Brain, 2000; 123: 2512–8.
 
26.
Obrębowski A. Uwagi do ośrodkowych zaburzeń mowy. Otorynolaryngologia, 2005; 4(4): 169–76.
 
27.
Foundas AL, Corey DM, Hurley MM, Heilman KM. Verbal dichotic listening in right and left-handed adults: Laterality effects of directed attention. Cortex, 2006; 42: 79–86.
 
28.
Gadea M, Gomez C, Espert R. Test-Retest performance for the consonant-vowel dichotic listening test with and without attentional manipulations. J Clin Exp Neuropsychol, 2000; 22(6): 793–803.
 
29.
Goodglass H. Binaural digit presentation and early lateral brain damage. Cortex, 1967; 3(3): 295–306.
 
30.
Yathiraj A, Maggu AR. Screening Test for Auditory Processing (STAP): a preliminary report. J Am Acad Audiol, 2013; 24(9): 867–78.
 
31.
Iliadou V, Kaprinis S, Kandylis D, Kaprinis GS. Hemispheric laterality assessment with dichotic digits testing in dyslexia and auditory processing disorder. Int J Audiol, 2010; 49, 247–52.
 
32.
Lau CA. Dichotic Listening Training and CAPDOTS, a publication of The Listening Academy, Inc., 2014.
 
33.
Dajos K, Piłka A, Senderski A, Kochanek K, Skarżyński H. Wyniki testów ośrodkowych funkcji słuchowych u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Otorynolaryngologia, 2013; 12(2): 121–8.
 
34.
Ingram D, Krishna G. Dichotic CV test – Revised normative data for children. Unpublished independent project submitted as a part of completion of Masters degree. Retrieved from: http://203.129.241.86:8080/dig..., 2001.
 
35.
Mukari SZ, Keith RW, Tharpe AM, Johnson CD. Development and standarization of single and double dichotic digit tests in the Malay language. Int J Audiol, 2006; 45: 344–52.
 
36.
Moncrieff DW. Dichotic listening in children: Age-related changes in direction and magnitude of ear advantage. Brain Cogn, 2011; 76(2): 316–22.
 
37.
Lamm O, Epstein R. Dichotic listening in children: the reflection of verbal and attentional changes with age. J Exp Child Psychol, 1997; 65: 25–42.
 
38.
Bellis TJ, Billiet C, Ross J. Hemispheric lateralization of bilaterally presents homologous visual and auditory stimuli in normal adults, normal children, and children with central auditory dysfunction. Brain Cogn, 2008; 66: 280–9.
 
39.
Romero-Diaz A, Penaloza-Lopez Y, Garcia-Pedroza F, Perez SJ, Castro Camacho W. Central auditory processes evaluated with psychoacoustic tests in normal children. Acta Otorrinolaringol Esp, 2011; 62(6): 418–24.
 
40.
Norrelgen F, Lilja A, Ingvar M, Gisselgård J, Fransson P. Language lateralization in children aged 10 to 11 years: a combined fMRI and dichotic listening study. PLOS One, 2012; 7(12), e51872, 1–11.
 
41.
Hiscock M, Beckie JL. Overcoming the right ear advantage: a study of focused attention in children. Journal of Clin Exp Neuropsychol, 1993; 15(5), 754–72.
 
Scroll to top